Synchronizacja – etap IV – zmiana zrealizowana w 2021 r.

Kolejnym etapem zadań związanych z synchronizacją rozkładów jazdy będzie przystąpienie do prac związanych z koordynacją linii o charakterze uzupełniającym w następujących rejonach komunikacyjnych miasta:

1. Lipnik
Synchronizacja linii nr 13, 13w, 27, 35, 35L/35S w rejonie pętli autobusowej Lipnik Dolny.
Zakłada się także w miarę możliwości koordynację godzin odjazdów w ciągu ul. Krakowskiej (linie nr 6 i 27).

2. Hałcnów
Synchronizacja linii nr 12, 13, 17, 31, 32 w rejonie pętli autobusowej Hałcnów Kościół.

3. Wapienica
Synchronizacja linii nr 10, 20, 24 w rejonie pętli autobusowej Wapienica Strażacka, jak również taktu kursowania na ciągu ul. Cieszyńskiej (linie nr 7, 10, 16, 20, 24, 52).

4. Stare Bielsko
Synchronizacja linii nr 22, 27 i 52 w rejonie os. Sarni Stok.

Synchronizacja rozkładów jazdy zakłada równomierne rozłożenie odjazdów, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb społecznych w zakresie dojazdu do placówek oświatowych oraz zakładów pracy.