Synchronizacja – etap III rejon Os. Polskich Skrzydeł, Os. Wojska Polskiego oraz Os. Kopernika – zmiana zrealizowana w 2022 r.

Po zmianach, wynikających z optymalizacji sieci Osiedle Polskich Skrzydeł będzie obsługiwane przez 4 linie komunikacyjne (4, 9, 15 oraz 21). Linie nr 4 oraz 15 zapewniają połączenie osiedla z centrum. Po wzmocnieniu linii nr 15, zakładana częstotliwość kursowania będzie wynosić 30 min. Pozwoli to, w połączeniu z linią nr 4 osiągnąć w szczycie wspólne częstotliwości na  poziomie 10 min i zrekompensuje usunięcie linii nr 28 z Os. Wojska Polskiego. Ponadto w relacjach pomiędzy Os. Kopernika a centrum miasta w ciąg koordynacyjny włączy się linia nr 2 – będąca uzupełnieniem linii nr 4 w ciągu ul. Piastowskiej.

Linia Dzień roboczy Dzień roboczy wakacyjny Soboty Niedziele
4 15/20 20/25 30 40
15 30 30 30 30

Planuje się skierować linię nr 15 w ul. Stawową, w zamian za likwidowaną linię 28. Pozwoli to utrzymać obsługę komunikacyjną przystanków zlokalizowanych przy tej ulicy. Natomiast wzmocniona linia nr 4 w połączeniu z pozostałymi liniami obsługującymi Os. Kopernika zrekompensują brak obsługi osiedla przez linię 15.

Częstotliwości odjazdów Dzień roboczy Dzień roboczy wakacyjny Soboty Niedziele
Osiedle Polskich Skrzydeł – centrum (4, 15) 10/12 min 12/15 min 15 min 8/20 min

Układ linii komunikacyjnych po zmianach w rejonie Os. Polskich Skrzydeł, Os. Wojska Polskiego oraz Os. Kopernika prezentuje schemat:

os.-wojska-polskiego
os.-wojska-polskiego