Synchronizacja – etap II rejon os. Karpackiego oraz os. Beskidzkiego – zmiana zrealizowana w 2021 r. i 2022 r.

Pętla autobusowa na osiedlu Karpackim jest wykorzystywana przez 6 linii autobusowych (3, 6, 28, 30, 32, 50). Każda z tych linii jest linia całodzienną. Dodatkowo przez pobliskie przystanki zlokalizowane przy al. gen. Władysława Andersa przebiegają linie 21 oraz 34. Bezpośredni dojazd do centrum miasta (rejon dworca kolejowego) jest zapewniony przez pięć linii komunikacyjnych (6, 28, 30, 32, 50). Linie te charakteryzują się stosunkowo dużą liczbą odjazdów w ciągu dnia, ale ich potencjał przewozowy nie jest wykorzystany z powodu nieskoordynowania odjazdów między sobą. Powoduje to skumulowanie odjazdów kilku linii, po czym następuje duża luka między następnymi odjazdami.  Osiedle Karpackie posiada obecnie bezpośrednie połączenia z centrum miasta, Osiedlem Beskidzkim, Osiedlem Złote Łany, Osiedlem Langiewicza, Osiedlem Wojska Polskiego, Osiedlem Polskich Skrzydeł oraz Osiedlem Kopernika.

Zmiany na liniach, wprowadzane w ramach reorganizacji sieci komunikacyjnej obejmują linie nr 3 i 32 (skrócenie linii nr 3 do Szpitala Wojewódzkiego a w zamian wydłużenie linii nr 32 ulicami Kolistą i Gościnną do Szpitala Wojewódzkiego). Dodatkowo planuje się likwidację linii nr 28 w zamian za wzmocnienie linii nr 30 na odcinku Osiedle Karpackie – Dworzec, z wariantowymi kursami do Sarniego Stoku. Utrzymane zostanie jednak bezpośrednie, szybkie połączenie Os. Karpackiego z Osiedlem Polskich Skrzydeł, Szpitalem Wojewódzkim i Akademią Techniczno-Humanistyczną oraz Osiedlem Złote Łany dzięki dodatkowo wzmocnionej linii nr 21.

Po zmianach, spośród linii łączących Os. Karpackie z centrum można wydzielić dwie grupy, zgodnie z trasą przejazdu:

  • linia nr 6 docierająca do centrum ulicami Andersa i Piastowską;
  • linie nr 30 oraz 50 docierające do centrum ulicami Michałowicza, Partyzantów, 3-go Maja.

Koordynacja rozkładów jazdy nastąpiłaby w ramach drugiej grupy linii, tj. 30+50.

Trasy linii nr 28, 30 oraz 50 na odcinku od osiedla Karpackiego do dworca są zbieżne (wyjątek stanowi brak obsługi pętli na osiedlu Beskidzkim przez linię 28). Tak duża substytucyjność linii stanowi przesłankę do wprowadzenia ich koordynacji. Zakładane jest wprowadzenie modułowej częstotliwości odjazdów na liniach, z wprowadzeniem rozkładów jazdy linii nr 50 jako bazowych oraz dostosowanie od nich rozkładów jazdy wzmocnionej linii nr 30.

Linia Dzień roboczy Dzień roboczy wakacyjny Soboty Niedziele
30 20/30 20/30 30 30
50 20/30 20/30 60 60

Zgodnie z tymi założeniami linia nr 50, kursująca do centrum miasta i dalej do Czechowic-Dziedzic będzie kursowała w szczycie co 20 minut. Pomiędzy nią zostaną dołożone kursy linii 30 zapewniając średnie częstotliwości odjazdów autobusów na odcinku osiedle Karpackie – Dworzec na poziomie ok. 10 minut. Dodatkowym uzupełnieniem oferty przewozowej na odcinku od osiedle Karpackiego do
ul. Michałowicza będzie linia nr 3, której kursowanie zakładane jest jedynie na odcinku Os. Karpackie  – Komorowic Sosna (wycofanie z obsługi Szpitala Wojewódzkiego, w zamian za linię nr 32).

Wprowadzenie koordynacji odjazdów na liniach (3, 6, 21, 30, 50)  obsługujących Os. Karpackie i Os. Beskidzkie pozwoli także na ich lepsze skomunikowanie z linią nr 32 na Os. Beskidzkim, która zapewni dojazd do Szpitala Wojewódzkiego.

Koordynacja linii nr 6 i 21 umożliwi sprawne przesiadki na linię nr 15, która umożliwi dojazd na ul. Konopnickiej i Grunwaldzką, w zamian za zlikwidowaną linię nr 23.

Częstotliwości odjazdów Dzień roboczy Dzień roboczy wakacyjny Soboty Niedziele
Osiedle Karpackie – centrum (30, 50) 10/15 min 10/15 min 20 min 20 min
Osiedle Karpackie – centrum (3, 6, 30, 50) 5/10 min 5/10 min 10 min 10 min

Układ linii komunikacyjnych po zmianach w rejonie Os. Karpackiego oraz Os. Beskidzkiego prezentuje schemat:

os.-karpackie
os.-karpackie