Synchronizacja – etap I rejon os. Złota Łany – zmiana zrealizowana w 2021 r. i 2022 r.

Obszar Osiedla Złote Łany (główne przystanki: Os. Złote Łany, Jutrzenki SAM, Żywiecka Hotel, Żywiecka Os. Grunwaldzkie) jest obsługiwany przez 13 dziennych linii komunikacyjnych (2, 4, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 37, 38) kursujących ze zróżnicowaną częstotliwością. Bezpośredni dojazd do centrum miasta (rejon dworca kolejowego) jest zapewniony przez linie nr 2, 4, 9, 11, 15, 22, 23, 38, z czego 5 linii dojeżdża do centrum osiedla – głównego przystanku Osiedle Złote Łany. Pozostałe linie autobusowe kursują ul. Żywiecką. Największą częstotliwością odjazdów charakteryzują się linie nr 2, 4, 11 i 22 (co najmniej dwa odjazdy na godzinę), z kolei najmniejszą linie nr 9 i 38 (po 8 kursów na dzień).

Pomimo dużej ilości linii obsługujących osiedle oraz stosunkowo wysokich częstotliwości kursowania w relacji Os. Złote Łany – centrum występują bardzo długie przerwy pomiędzy kolejnymi odjazdami, sięgające nawet 18 minut, po których następuje skumulowanie odjazdu kilku linii kursujących tą samą lub zbliżoną trasą. Sytuacja ta powoduje w odczuciu pasażerów obniżenie odczuwalnej częstotliwości kursowania, jak również wpływa na nieoptymalne wykorzystanie taboru (bardzo duże napełnienie na pierwszym kursie po przerwie i małe napełnienia na kolejnych). Zakładane zmiany w układzie połączeń – opisane tutaj w obrębie osiedla będą podstawą do wprowadzenia koordynacji odjazdów między poszczególnymi liniami.

Planowane jest połączenie linii nr 15 oraz 23 w jedną linię kursującą na trasie Osiedle Langiewicza – Osiedle Polskich Skrzydeł. Autobusy, dotychczas obsługujące linię nr 23 zostałyby skierowane do obsługi linii 15, co pozwoliłoby na zwiększenie jej częstotliwości kursowania. Dodatkowo likwidacja linii 38, charakteryzującej się bardzo małą liczbą kursów (8 kursów na dzień, tylko w dni robocze szkolne) oraz znikomymi napełnieniami, pozwoli na uruchomienie dodatkowych kursów na podstawowej linii nr 4. Natomiast połączenie linii nr 21 oraz 34, w jedną linię nr 21 pozwoli na zagęszczenie kursów na linii, zapewniającej szybkie połączenie największych osiedli (tj. Os. Langiewicza, Os. Złote Łany, Os. Karpackie, Os. Beskidzkie, Os. Kopernika, Os. Wojska Polskiego) oraz Szpitala Wojewódzkiego i Akademii Techniczno-Humanistycznej. Zmiana przebiegu linii komunikacyjnych będzie połączona z wprowadzeniem modułowej częstotliwości odjazdów na liniach przebiegających przez teren osiedla.

Linia Dzień roboczy Dzień roboczy wakacyjny Soboty Niedziele
2 20/30 30 30 40
4 15/20 20/25 30 40
11 20/30 30 30 30
15 30 30 30 30
22 30 30 60 60

Zakładane jest wprowadzenie rozkładów jazdy linii podstawowych (2, 4) jako bazowych i do nich dostosowywanie rozkładów jazdy linii uzupełniających (11, 15, 22).  Linie uzupełniające będą kursowały pomiędzy kursami linii podstawowych będąc dopełnieniem oferty komunikacyjnej na wspólnym odcinku trasy. Dodatkowo rozkłady jazdy linii nr 2, 4 oraz 15 były by także ze sobą skoordynowane, aby wyeliminować dublowanie się autobusów na zbieżnych przystankach (od ul. 3 Maja do Osiedla Kopernika). Wprowadzenie osobnych rozkładów jazdy na dni robocze wakacyjne, z równomierni rozłożonymi odjazdami pozwoli wyeliminować nieakceptowalnie długie przerwy w dni o obniżonej liczbie przewożonych pasażerów, powstające przez usunięcie pojedynczych kursów z rozkładów obwiązujących w dni robocze szkolne (aktualnie przerwy w kursowaniu linii nr 4 wynoszą aż 45 minut).

Częstotliwości odjazdów Dzień roboczy Dzień roboczy wakacyjny Soboty Niedziele
Os. Złote Łany – centrum (4, 15, 22) 7,5/8 min 8,5/10 min 12 min 15 min
Żywiecka Hotel – centrum (2, 11) 10 min 10 min 10 min 15 min

Układ linii komunikacyjnych po zmianach w rejonie Os. Złote Łany prezentuje schemat:

os.-zlote-lany
os.-zlote-lany