Schematy sieci

Schemat sieci MZK 2023 - ważny od 1 stycznia 2023 r.

Schemat linii komu­nikacji miejskiej w Biel­sku-Białej — obow­iązu­je od 14 sty­cz­nia 2023 r.

Schemat do pobrania


Schemat rozmieszczenia przystanków autobusowych w rejonie węzła komunikacyjnego PKP Bielsko-Biała Główna

Schemat rozmieszczenia przys­tanków auto­bu­sowych w rejonie węzła komu­nika­cyjnego PKP Biel­sko-Biała Głów­na — obow­iązu­je od 14 listopa­da 2022 r.

Schemat do pobrania


Schemat rozmieszczenia przystanków busów prywatnych w rejonie węzła komunikacyjnego PKP Bielsko-Biała Główna

Schemat rozmieszczenia przys­tanków auto­bu­sowych prze­woźników pry­wat­nych — obow­iązu­je od 1 sierp­nia 2022 r.

Schemat do pobrania


CH Sarni Stok dojazdy

Dojazd auto­busa­mi komu­nikacji miejskiej do cen­trum hand­lowego Sarni Stok

Schemat do pobrania


Linie autobusowe do terenów rekreacyjnych 2022

Lin­ie auto­bu­sowe do terenów rekreacyjnych

Schemat do pobrania