Przystanki autobusowe

Poniżej przed­staw­iamy wykaz wszys­t­kich przys­tanków komu­nika­cyjnych zlokali­zowanych na tere­nie Gminy Biel­sko-Biała, dostęp­nych dla prze­woźników wykonu­ją­cych reg­u­larne prze­wozy osób.

Lp.Nazwa uli­cyNr ID przys­tankuNazwa przys­tankuKierunekNr przys­tanku
11 Dywiz­ji Pancernej1Beskidz­ki Inku­ba­tor Technologicznycen­trum01
23 Maja23 Maja DworzecCzechow­ice-Dziedz­ice01
33 Maja4473 Maja DworzecCzechow­ice-Dziedz­ice03
43 Maja3Hotel Prezy­dentDworzec05
53 Maja4Hotel Prezy­dentMikus­zow­ice06
6Ale­ja gen. Władysława Andersa11Osiedle Karpack­ie Kościółcen­trum01
7Ale­ja gen. Władysława Andersa12Osiedle Karpack­ie Kościółal. Armii Krajowej02
8Ale­ja gen. Władysława Andersa19Osiedle Karpack­ie Kolistacen­trum03
9Ale­ja gen. Władysława Andersa5Osiedle Beskidzkie Kładkacen­trum05
10Ale­ja gen. Władysława Andersa6Osiedle Beskidzkie KładkaOs. Karpack­ie06
11Ale­ja gen. Władysława Andersa13Ander­sa Stare Bielskocen­trum07
12Ale­ja gen. Władysława Andersa14Ander­sa Stare BielskoMaza­ń­cow­ice08
13Ale­ja gen. Władysława Andersa17Ander­sa Jakubowskiegocen­trum09
14Ale­ja gen. Władysława Andersa18Ander­sa JakubowskiegoMaza­ń­cow­ice10
15Ale­ja gen. Władysława Andersa7Ander­sa Francuskacen­trum11
16Ale­ja gen. Władysława Andersa8Ander­sa FrancuskaMaza­ń­cow­ice12
17Ale­ja gen. Władysława Andersa15Ander­sa Bohaterów Monte Cassinocen­trum13
18Ale­ja gen. Władysława Andersa16Ander­sa Bohaterów Monte CassinoMaza­ń­cow­ice14
19Ale­ja gen. Władysława Andersa9Ander­sa Granicacen­trum15
20Ale­ja gen. Władysława Andersa10Ander­sa GranicaMaza­ń­cow­ice16
21Ale­ja Armii Krajowej24Armii Kra­jowej Szpi­tal Wojewódzkicen­trum01
22Ale­ja Armii Krajowej25Armii Kra­jowej Szpi­tal WojewódzkiSzyn­dziel­nia02
23Ale­ja Armii Krajowej30Szpi­tal Wojewódzkicen­trum03
24Ale­ja Armii Krajowej455Szpi­tal Wojewódzkiul. Dłu­ga04
25Ale­ja Armii Krajowej28Armii Kra­jowej Zieleń Miejskacen­trum05
26Ale­ja Armii Krajowej29Armii Kra­jowej Zieleń MiejskaSzyn­dziel­nia06
27Ale­ja Armii Krajowej20Armii Kra­jowej Młodzieżowacen­trum07
28Ale­ja Armii Krajowej21Armii Kra­jowej MłodzieżowaSzyn­dziel­nia08
29Ale­ja Armii Krajowej26Armii Kra­jowej ZIADcen­trum09
30Ale­ja Armii Krajowej27Armii Kra­jowej ZIADSzyn­dziel­nia10
31Ale­ja Armii Krajowej22Armii Kra­jowej Karbowacen­trum11
32Ale­ja Armii Krajowej23Armii Kra­jowej KarbowaSzyn­dziel­nia12
33Ale­ja Armii Krajowej31Szyn­dziel­niacen­trum13
34Ale­ja Armii Krajowej457Szyn­dziel­nia-14
35Adama Asny­ka32Asny­kacen­trum01
36Babiogórs­ka34Osiedle Beskidzkieal. gen. Andersa01
37Babiogórs­ka33Osiedle Beskidzkieul. Cieszyńs­ka02
38Babiogórs­ka174Osiedle Beskidzkieul. Cieszyńs­ka03
39Babiogórs­ka440Osiedle Beskidzkieul. Cieszyńs­ka04
40Babiogórs­ka460Osiedle Beskidzkie-05
41Best­wińs­ka42Best­wińs­ka Komorowickacen­trum01
42Best­wińs­ka41Best­wińs­ka KomorowickaBest­wina02
43Best­wińs­ka40Best­wińs­ka Oczyszczalniacen­trum03
44Best­wińs­ka39Best­wińs­ka OczyszczalniaBest­wina04
45Best­wińs­ka36Best­wińs­ka Stre­fa Przemysłowacen­trum05
46Best­wińs­ka35Best­wińs­ka Stre­fa PrzemysłowaBest­wina06
47Best­wińs­ka38Best­wińs­ka Kromparekcen­trum07
48Best­wińs­ka37Best­wińs­ka KromparekBest­wina08
49Best­wińs­ka43Komorow­ice Krakowskiecen­trum09
50św. Andrze­ja Boboli44Boboli Szpi­tal Wojewódzkiul. Dłu­ga02
51Bohaterów Monte Cassino45Bohaterów Monte Cassi­no CHcen­trum01
52gen. Bora-Komorowskiego46Bora-Komorowskiego CHul. Par­tyzan­tów01
53gen. Bora-Komorowskiego47Bora-Komorowskiego CHul. Żywiec­ka02
54Kaz­imierza Brodzińskiego175Brodz­ińskiego Szkoła (szkol­ny)Os. Koperni­ka01
55Bratków461Bratków (szkol­ny)Os. Koperni­ka01
56Browar­na48Browar­nacen­trum01
57Browar­na49Browar­naHulan­ka02
58ks. Stanisława  Brzóski189Księdza Brzós­ki Kościółcen­trum01
59ks. Stanisława  Brzóski190Księdza Brzós­ki KościółStra­con­ka02
60ks. Stanisława  Brzóski401Księdza Brzós­ki Kościółul. Krakows­ka03
61ks. Stanisława  Brzóski187Księdza Brzós­ki Lubelskacen­trum05
62ks. Stanisława  Brzóski188Księdza Brzós­ki PiotrkowskaStra­con­ka08
63ks. Stanisława  Brzóski192Lip­nik Wielkopolskacen­trum09
64ks. Stanisława  Brzóski191Lip­nik WielkopolskaStra­con­ka10
65ks. Stanisława  Brzóski396Księdza Brzós­ki SenatorskaLip­nik11
66ks. Stanisława  Brzóski395Księdza Brzós­ki SenatorskaStra­con­ka12
67ks. Stanisława  Brzóski398Księdza Brzós­ki WaszkowskiegoLip­nik13
68ks. Stanisława  Brzóski397Księdza Brzós­ki WaszkowskiegoStra­con­ka14
69ks. Stanisława  Brzóski400Księdza Brzós­ki WspólnaLip­nik15
70ks. Stanisława  Brzóski399Księdza Brzós­ki WspólnaStra­con­ka16
71ks. Stanisława  Brzóski394Księdza Brzós­ki PiekarniaLip­nik17
72ks. Stanisława  Brzóski393Księdza Brzós­ki PiekarniaStra­con­ka18
73Bystrza­ńs­ka52Bystrza­ńs­ka Olszówkacen­trum01
74Bystrza­ńs­ka53Bystrza­ńs­ka Viennaul. Olszówka03
75Bystrza­ńs­ka51Bystrza­ńs­ka Urząd Skarbowycen­trum05
76Bystrza­ńs­ka50Bystrza­ńs­ka Urząd SkarbowyBystra06
77Bystrza­ńs­ka55Bystrza­ńs­ka Willowacen­trum07
78Bystrza­ńs­ka54Bystrza­ńs­ka WillowaBystra08
79Bystrza­ńs­ka56Mikus­zow­ice Śląskiecen­trum09
80Bystrza­ńs­ka431Mikus­zow­ice ŚląskieBystra10
81Cieszyńs­ka60Cieszyńs­ka Osiedle Słonecznecen­trum01
82Cieszyńs­ka61Cieszyńs­ka Osiedle SłoneczneHulan­ka02
83Cieszyńs­ka58Cieszyńs­ka Hulankacen­trum03
84Cieszyńs­ka59Cieszyńs­ka HulankaWapi­eni­ca04
85Cieszyńs­ka62Cieszyńs­ka Osiedle Wojs­ka Polskiegocen­trum05
86Cieszyńs­ka63Cieszyńs­ka Osiedle Wojs­ka PolskiegoWapi­eni­ca06
87Cieszyńs­ka64Cieszyńs­ka Lotniskocen­trum07
88Cieszyńs­ka65Cieszyńs­ka LotniskoWapi­eni­ca08
89Cieszyńs­ka441Lot­niskocen­trum09
90Cieszyńs­ka57Wapi­eni­ca Centrumcen­trum11
91Cieszyńs­ka66Wapi­eni­ca CentrumJaworze12
92Cieszyńs­ka433Cieszyńs­ka ZniczowaJaworze14
93Cieszyńs­ka439Cieszyńs­ka Międzyrzeckacen­trum15
94Czer­wona67Czer­wona KomorowickaHałc­nów02
95Czer­wona68Czer­wona Krausacen­trum03
96Czer­wona69Czer­wona KrausaHałc­nów04
97Czer­wona70Czer­wona Niepodległościcen­trum05
98Ignacego Daszyńskiego71Daszyńskiego Stażys­tówcen­trum01
99Dłu­ga72Dłu­ga Bystrzańskacen­trum01
100Dłu­ga73Dłu­ga BystrzańskaSzpi­tal Wojewódzki02
101Dłu­ga74Zajezd­nia MZKcen­trum03
102Dłu­ga75Zajezd­nia MZKSzpi­tal Wojewódzki04
103Dłu­ga446Zajezd­nia MZKcen­trum05
104Dłu­ga429Zajezd­nia MZKSzpi­tal Wojewódzki06
105Romana Dmowskiego76Dmowskiego Urząd Miejskicen­trum01
106Romana Dmowskiego77Dmowskiego Urząd MiejskiMikus­zow­ice02
107Dwor­cowa78Dwor­cowa PKP Wapienicacen­trum01
108Dzwonkowa79Dzwonkowa Cieszyńs­kaul. Zaga­jnik02
109Dzwonkowa81Wapi­eni­ca Dzwonkowacen­trum03
110Dzwonkowa80Wapi­eni­ca Dzwonkowa-04
111Filarowa83Filarowa TAURONcen­trum01
112Filarowa84Filarowa TAURONOs. Sarni Stok02
113Filarowa456Filarowa Zespół Szkół-03
114Filarowa82Filarowa Zespół Szkółcen­trum04
115Gazown­icza85Gazown­iczaul. Wałowa01
116Gościn­na86Gościn­na Armii Krajowejcen­trum01
117Gościn­na87Gościn­na Armii KrajowejOs. Złote Łany02
118Gościn­na88Gościn­na Działkicen­trum03
119Gościn­na89Gościn­na DziałkiOs. Złote Łany04
120Gościn­na92Gościn­na Kolistacen­trum05
121Gościn­na93Gościn­na KolistaOs. Złote Łany06
122Gościn­na90Gościn­na Karpackacen­trum07
123Gościn­na91Gościn­na KarpackaOs. Złote Łany08
124Górs­ka94Górs­ka Bul­wary Młodościcen­trum01
125Górs­ka95Górs­ka Bul­wary MłodościStra­con­ka02
126Górs­ka98Górs­ka Brackacen­trum03
127Górs­ka99Górs­ka BrackaStra­con­ka04
128Górs­ka100Górs­ka Piekarniacen­trum05
129Górs­ka101Górs­ka PiekarniaStra­con­ka06
130Górs­ka96Górs­ka Kościółcen­trum07
131Górs­ka97Górs­ka KościółStra­con­ka08
132Górs­ka102Stra­con­ka Leśniczówkacen­trum09
133Górs­ka103Stra­con­ka LeśniczówkaStra­con­ka10
134Górs­ka104Stra­con­ka Zakrętcen­trum11
135Michała Grażyńskiego109Grażyńskiego OkrzeiKomorow­ice02
136Michała Grażyńskiego105Grażyńskiego FIAT Icen­trum03
137Michała Grażyńskiego106Grażyńskiego FIAT IKomorow­ice04
138Michała Grażyńskiego107Grażyńskiego FIAT IIcen­trum05
139Michała Grażyńskiego108Grażyńskiego FIAT IIKomorow­ice06
140Michała Grażyńskiego110Grażyńskiego Maza­ń­cow­ic­kacen­trum07
141Michała Grażyńskiego111Grażyńskiego Maza­ń­cow­ic­kaCzechow­ice-Dziedz­ice08
142Grun­waldz­ka112Grun­waldz­ka Szpi­tal Miejskicen­trum01
143Grun­waldz­ka113Grun­waldz­ka Szpi­tal MiejskiHulan­ka02
144Hałc­nows­ka114Hałc­nows­ka Daszyńskiegocen­trum01
145Hałc­nows­ka115Hałc­nows­ka DaszyńskiegoHałc­nów02
146Hałc­nows­ka116Hałc­nows­ka Dusznickacen­trum03
147Hałc­nows­ka117Hałc­nows­ka DusznickaHałc­nów04
148Hałc­nows­ka120Hałc­nows­ka Sklepcen­trum05
149Hałc­nows­ka121Hałc­nows­ka SklepHałc­nów06
150Hałc­nows­ka437Hałc­nows­ka Architektówcen­trum07
151Hałc­nows­ka438Hałc­nows­ka ArchitektówHałc­nów08
152Hałc­nows­ka122Hałc­nows­ka Rodzinnacen­trum09
153Hałc­nows­ka123Hałc­nows­ka RodzinnaHałc­nów10
154Hałc­nows­ka118Hałc­nows­ka Wyzwoleniacen­trum11
155Hałc­nows­ka119Hałc­nows­ka WyzwoleniaHałc­nów12
156Janow­ic­ka126Janow­ic­ka Stawycen­trum01
157Janow­ic­ka125Janow­ic­ka StawyBest­wina02
158Janow­ic­ka128Janow­ic­ka Pod Kasztanemcen­trum03
159Janow­ic­ka127Janow­ic­ka Pod KasztanemBest­wina04
160Jaworza­ńs­ka130Jaworza­ńs­ka Zagłobycen­trum01
161Jaworza­ńs­ka129Jaworza­ńs­ka ZagłobyZapo­ra02
162Jaworza­ńs­ka131Wapi­eni­ca Stadioncen­trum03
163Jesionowa132Osiedle Koperni­kacen­trum01
164Jutrzen­ki133Jutrzen­ki Lenartowiczacen­trum01
165Jutrzen­ki134Jutrzen­ki LenartowiczaOs. Złote Łany02
166Jutrzen­ki135Osiedle Złote Łanycen­trum03
167Jutrzen­ki136Osiedle Złote ŁanyOs. Lang­iewicza04
168Kar­bowa405Kar­bowa Hala Sportowaul. Karpac­ka01
169Kar­bowa404Kar­bowa Hala SportowaSzyn­dziel­nia02
170Kar­bowa453Kar­bowa Hala Sportowaul. Karpac­ka03
171Kar­bowa403Kar­bowa Dębowiecul. Karpac­ka05
172Kar­bowa402Kar­bowa DębowiecSzyn­dziel­nia06
173Karpac­ka144Karpac­ka Osiedle Karpackiecen­trum01
174Karpac­ka145Karpac­ka Osiedle KarpackieKamieni­ca02
175Karpac­ka142Karpac­ka Mostekcen­trum03
176Karpac­ka143Karpac­ka MostekKamieni­ca04
177Karpac­ka140Karpac­ka Dom Kulturycen­trum05
178Karpac­ka141Karpac­ka Dom KulturySzyn­dziel­nia06
179Karpac­ka146Karpac­ka Pawiloncen­trum07
180Karpac­ka147Karpac­ka PawilonSzyn­dziel­nia08
181Karpac­ka138Karpac­ka Jeżynowacen­trum09
182Karpac­ka139Karpac­ka JeżynowaSzyn­dziel­nia10
183Karpac­ka137Kamieni­cacen­trum11
184Karpac­ka436Kamieni­caSzyn­dziel­nia12
185Katow­ic­ka153Katow­ic­ka Ogrodnikówcen­trum01
186Katow­ic­ka154Katow­ic­ka Mazańcowickacen­trum03
187Katow­ic­ka152Katow­ic­ka Mazańcowickacen­trum05
188Katow­ic­ka442Katow­ic­ka MazańcowickaCzechow­ice-Dziedz­ice06
189Katow­ic­ka150Katow­ic­ka Królewskacen­trum07
190Katow­ic­ka151Katow­ic­ka KrólewskaCzechow­ice-Dziedz­ice08
191Katow­ic­ka148Katow­ic­ka Centralnacen­trum09
192Katow­ic­ka149Katow­ic­ka CentralnaCzechow­ice-Dziedz­ice10
193Kolista418Kolista Osiedle Karpackiecen­trum01
194Kolista419Kolista Osiedle KarpackieSzyn­dziel­nia02
195Kolista416Kolista Niw­nacen­trum03
196Kolista417Kolista Niw­naSzyn­dziel­nia04
197Kolista414Kolista Dzi­ałowacen­trum05
198Kolista415Kolista Dzi­ałowaSzyn­dziel­nia06
199Kolista424Kolista Fal­istacen­trum07
200Kolista425Kolista Fal­istaSzyn­dziel­nia08
201Komorow­ic­ka167Komorow­ic­ka Paderewskiegoul. Dmowskiego01
202Komorow­ic­ka155Komorow­ic­ka Towarzyst­wa Szkoły Ludowejcen­trum03
203Komorow­ic­ka156Komorow­ic­ka Towarzyst­wa Szkoły LudowejKomorow­ice04
204Komorow­ic­ka165Komorow­ic­ka PKP Wschódcen­trum05
205Komorow­ic­ka166Komorow­ic­ka PKP WschódKomorow­ice06
206Komorow­ic­ka157Komorow­ic­ka Czerwonacen­trum07
207Komorow­ic­ka158Komorow­ic­ka CzerwonaKomorow­ice08
208Komorow­ic­ka161Komorow­ic­ka Daszyńskiegocen­trum09
209Komorow­ic­ka162Komorow­ic­ka DaszyńskiegoKomorow­ice10
210Komorow­ic­ka163Komorow­ic­ka Kładkacen­trum11
211Komorow­ic­ka164Komorow­ic­ka KładkaKomorow­ice12
212Komorow­ic­ka159Komorow­ic­ka Kościółcen­trum13
213Komorow­ic­ka160Komorow­ic­ka KościółMaza­ń­cow­ice14
214Marii Konop­nick­iej170Konop­nick­iej Szpi­tal Pediatrycznycen­trum01
215Marii Konop­nick­iej171Konop­nick­iej Szpi­tal PediatrycznyHulan­ka02
216Marii Konop­nick­iej168Konop­nick­iej Grodeckiegocen­trum03
217Marii Konop­nick­iej169Konop­nick­iej GrodeckiegoHulan­ka04
218Kon­wo­jowa172Kon­wo­jowa PKP Komorowicecen­trum01
219Kon­wo­jowa173Kon­wo­jowa PKP KomorowiceCzechow­ice-Dziedz­ice02
220Kon­wo­jowa176Kon­wo­jowa Stre­fa Przemysłowacen­trum03
221Kon­wo­jowa177Kon­wo­jowa Stre­fa PrzemysłowaCzechow­ice-Dziedz­ice04
222Krakows­ka184Krakows­ka Solskiegocen­trum01
223Krakows­ka185Krakows­ka SolskiegoLip­nik02
224Krakows­ka180Krakows­ka Podgórnacen­trum03
225Krakows­ka181Krakows­ka PodgórnaLip­nik04
226Krakows­ka182Krakows­ka ZGOcen­trum05
227Krakows­ka183Krakows­ka ZGOLip­nik06
228Krakows­ka178Krakows­ka Kopieccen­trum07
229Krakows­ka179Krakows­ka KopiecLip­nik08
230Krakows­ka186Lip­nik Granicacen­trum09
231Krzemion­ki413Krzemion­ki Wyzwoleniacen­trum01
232Krzemion­ki412Krzemion­ki WyzwoleniaHałc­nów02
233Krzemion­ki411Krzemion­ki Suchy Potokcen­trum03
234Krzemion­ki410Krzemion­ki Suchy PotokHałc­nów04
235Krzemion­ki409Krzemion­ki Sobieskiegocen­trum05
236Krzemion­ki408Krzemion­ki SobieskiegoHałc­nów06
237Euge­niusza Kwiatkowskiego194Kwiatkowskiego PKP Północcen­trum01
238Euge­niusza Kwiatkowskiego195Kwiatkowskiego PKP PółnocHałc­nów02
239Euge­niusza Kwiatkowskiego196Kwiatkowskiego GrażyńskiegoHałc­nów04
240Euge­niusza Kwiatkowskiego193Kwiatkowskiego Komorow­ic­kacen­trum05
241Mar­i­ana Langiewicza197Lang­iewicza Basencen­trum01
242Teofi­la Alek­san­dra Lenartowicza198Lenar­tow­iczaOs. Złote Łany02
243Matyldy Lin­ert430Lin­ertcen­trum01
244Matyldy Lin­ert432Lin­ertHałc­nów02
245Lip­nic­ka205Lip­nic­ka ŻywieckaLip­nik02
246Lip­nic­ka199Lip­nic­ka Akademii Umiejętnościcen­trum03
247Lip­nic­ka200Lip­nic­ka Akademii UmiejętnościLip­nik04
248Lip­nic­ka203Lip­nic­ka Śląskacen­trum05
249Lip­nic­ka204Lip­nic­ka ŚląskaLip­nik06
250Lip­nic­ka201Lip­nic­ka Mostekcen­trum07
251Lip­nic­ka202Lip­nic­ka MostekLip­nik08
252Lip­nic­ka206Lip­nik Dolnycen­trum09
253Lip­nic­ka444Lip­nik Dolny-10
254Lipowa343Warsza­wska Dworzec-02
255Listopad­owa207Listopad­owaStare Biel­sko02
256Lwows­ka208Lwows­ka Szpi­tal Miejskicen­trum01
257Lwows­ka209Lwows­ka Szpi­tal MiejskiWilkow­ice02
258Lwows­ka210Lwows­ka WyzwoleniaHałc­nów04
259Łagod­na213Łagod­na Szkołacen­trum01
260Łagod­na214Łagod­na SzkołaOs. Lang­iewicza02
261Łagod­na215Łagod­na Zło­tych Kłosówcen­trum03
262Łagod­na216Łagod­na Zło­tych KłosówOs. Lang­iewicza04
263Łagod­na212Łagod­na Osiedle Langiewiczacen­trum05
264Łagod­na211Łagod­na Osiedle Langiewiczaul. Lang­iewicza06
265Maza­ń­cow­ic­ka221Maza­ń­cow­ic­ka KatowickaMaza­ń­cow­ice02
266Maza­ń­cow­ic­ka220Maza­ń­cow­ic­ka KatowickaCzechow­ice-Dziedz­ice01
267Maza­ń­cow­ic­ka217Maza­ń­cow­ic­ka Akademickacen­trum03
268Maza­ń­cow­ic­ka218Maza­ń­cow­ic­ka AkademickaMaza­ń­cow­ice04
269prof. dr. Mieczysława Michałowicza223Michałow­icza Czarnieckiegocen­trum01
270prof. dr. Mieczysława Michałowicza222Michałow­icza Czarnieckiegoal. gen. Andersa02
271prof. dr. Mieczysława Michałowicza225Michałow­icza Aleksandrowickacen­trum03
272prof. dr. Mieczysława Michałowicza224Michałow­icza Rejaal. gen. Andersa06
273Międzyrzec­ka226Międzyrzec­ka Osiedlecen­trum01
274Międzyrzec­ka227Międzyrzec­ka OsiedleMiędzyrzecze02
275Międzyrzec­ka229Międzyrzec­ka Strażackacen­trum03
276Międzyrzec­ka230Międzyrzec­ka StrażackaMiędzyrzecze04
277Międzyrzec­ka231Międzyrzec­ka Londzinacen­trum05
278Międzyrzec­ka232Międzyrzec­ka LondzinaMiędzyrzecze06
279Nad Potok­iem306Stare Biel­sko KościółWapi­eni­ca02
280Nad Potok­iem237Nad Potok­iem Zuchówcen­trum03
281Nad Potok­iem238Nad Potok­iem ZuchówStare Biel­sko04
282Nad Potok­iem235Nad Potok­iem Stoczniowacen­trum05
283Nad Potok­iem236Nad Potok­iem StoczniowaStare Biel­sko06
284Nad Potok­iem233Nad Potok­iem Listopadowacen­trum07
285Nad Potok­iem234Nad Potok­iem ListopadowaStare Biel­sko08
286Niepodległoś­ci240Niepodległoś­ci Wyzwoleniaul. Czer­wona01
287Niepodległoś­ci239Niepodległoś­ci Czerwonaul. Wyz­wole­nia02
288Cypri­ana Kami­la Norwida241Nor­wi­da Kościółul. Wapi­en­na02
289Okręż­na242Okręż­na AluprofOs. Sarni Stok02
290Okręż­na243Okręż­na Bosmalcen­trum03
291Okręż­na244Okręż­na BosmalOs. Sarni Stok04
292Olimpi­js­ka245Olimpi­js­kacen­trum01
293Olimpi­js­ka246Olimpi­js­kaul. Daszyńskiego02
294Olszówka248Olszówka Bystrza­ńs­kaCygańs­ki Las02
295Olszówka247Cygańs­ki Lascen­trum03
296Ignacego Jana Paderewskiego249PaderewskiegoKomorow­ice01
297Par­tyzan­tów261Plac Żwir­ki i Wigurycen­trum01
298Par­tyzan­tów257Plac Mick­iewiczacen­trum03
299Par­tyzan­tów258Plac Mick­iewiczaMikus­zow­ice04
300Par­tyzan­tów260Plac Mick­iewiczacen­trum05
301Par­tyzan­tów259Plac Mick­iewiczaul. 1 Maja06
302Par­tyzan­tów250Par­tyzan­tów Apenacen­trum07
303Par­tyzan­tów251Par­tyzan­tów ApenaMikus­zow­ice08
304Par­tyzan­tów254Par­tyzan­tów Andersacen­trum09
305Par­tyzan­tów255Par­tyzan­tów AndersaMikus­zow­ice10
306Par­tyzan­tów252Par­tyzan­tów Beloscen­trum11
307Par­tyzan­tów253Par­tyzan­tów BelosMikus­zow­ice12
308Par­tyzan­tów445Par­tyzan­tów Fabrycznacen­trum13
309Par­tyzan­tów256Par­tyzan­tów FabrycznaMikus­zow­ice14
310PCK262PCK PKP Lipnikul. Par­tyzan­tów01
311PCK263PCK PKP Lipnikul. Żywiec­ka02
312Pias­tows­ka264Pias­tows­ka Dworzeccen­trum01
313Pias­tows­ka265Pias­tows­ka LubertowiczaHulan­ka04
314Pias­tows­ka269Pias­tows­ka Starost­wo Powiatowecen­trum05
315Pias­tows­ka268Pias­tows­ka Starost­wo PowiatoweHulan­ka06
316Pias­tows­ka448Pias­tows­ka Żółkiewskiego (szkol­ny)Hulan­ka08
317Pias­tows­ka266Pias­tows­ka Sobieskiegocen­trum09
318Pias­tows­ka267Pias­tows­ka SobieskiegoHulan­ka10
319Piekars­ka270Piekars­ka PKP Wschódul. Komorow­ic­ka01
320Piekars­ka271Piekars­ka PKP Wschódul. Wyz­wole­nia02
321Piekars­ka272Piekars­ka Wyzwoleniaul. Komorow­ic­ka03
322Piekars­ka273Piekars­ka Wyzwoleniaul. Wyz­wole­nia04
323Józe­fa Piłsudskiego274Pił­sud­skiegoDworzec01
324Józe­fa Piłsudskiego275Pił­sud­skiegoul. Lwows­ka02
325Pod­wale276Pod­wale Dworzeccen­trum01
326Pod­wale443Pod­wale Dworzec-03
327Pol­na277Pol­na Cmentarzcen­trum01
328Pol­na278Pol­na CmentarzLip­nik02
329Pol­na279Pol­na Odrzańskacen­trum03
330Pol­na280Pol­na OdrzańskaLip­nik04
331Pol­na281Pol­na Św. Franciszkacen­trum05
332Pol­na282Pol­na Św. FranciszkaLip­nik06
333Pol­na283Pol­na Wróblowickacen­trum07
334Pol­na284Pol­na WróblowickaLip­nik08
335Przy Torach228Przy Torach PKP WapienicaMiędzyrzecze02
336Relak­sowa287Wapi­eni­ca Giełdacen­trum01
337Relak­sowa286Wapi­eni­ca Giełda-02
338Rudawka285Wapi­eni­ca Park Przemysłowycen­trum01
339Rudawka288Wapi­eni­ca Park PrzemysłowyABB02
340Rudawka292Wapi­eni­ca Park Przemysłowy-03
341Rudawka427Wapi­eni­ca Park Prze­mysłowy ABBcen­trum05
342Sarni Potok290Sarni Potokcen­trum01
343Sarni Potok291Sarni PotokOs. Sarni Stok02
344Sarni Potok289Osiedle Sarni Stokcen­trum03
345Sarni Potok124Osiedle Sarni Stok-04
346Sarni Stok293Sarni Stok CHcen­trum01
347Sarni Stok294Sarni Stok CHOs. Sarni Stok02
348Jana Sobieskiego302Sobieskiego Wyspi­ańskiegocen­trum01
349Jana Sobieskiego303Sobieskiego Wyspi­ańskiegoHulan­ka02
350Jana Sobieskiego298Sobieskiego Piastów Śląskichcen­trum03
351Jana Sobieskiego297Sobieskiego Piastów ŚląskichWapi­eni­ca04
352Jana Sobieskiego305Stare Biel­sko Kościółcen­trum05
353Jana Sobieskiego299Sobieskiego Okrę­towacen­trum07
354Jana Sobieskiego295Sobieskiego Olec­kacen­trum09
355Jana Sobieskiego296Sobieskiego Olec­kaWapi­eni­ca10
356Jana Sobieskiego300Sobieskiego Hut­niczacen­trum11
357Jana Sobieskiego301Sobieskiego Hut­niczaWapi­eni­ca12
358Jana Sobieskiego304Sobieskiego Stare Bielskocen­trum13
359Jana Sobieskiego426Sobieskiego Stare BielskoWapi­eni­ca14
360Jana Sobieskiego420Sobieskiego Koman­dors­kacen­trum15
361Jana Sobieskiego421Sobieskiego Koman­dors­kaWapi­eni­ca16
362Jana Sobieskiego422Sobieskiego Dożynkowacen­trum17
363Jana Sobieskiego423Sobieskiego DożynkowaWapi­eni­ca18
364gen. Kaz­imierza Sosnkowskiego308Osiedle Karpack­iecen­trum01
365gen. Kaz­imierza Sosnkowskiego307Osiedle Karpack­ie-02
366Spółdziel­ców309Osiedle Koperni­kaOs. Pol­s­kich Skrzydeł02
367Spółdziel­ców310Osiedle Wojs­ka Polskiegocen­trum03
368Spółdziel­ców311Osiedle Wojs­ka PolskiegoOs. Pol­s­kich Skrzydeł04
369Spółdziel­ców449Osiedle Wojs­ka Polskiego-05
370Sta­wowa312Sta­wowacen­trum01
371Sta­wowa313Sta­wowaOs. Wojs­ka Polskiego02
372ks. Stanisława Stojałowskiego314Sto­jałowskiego Pawiloncen­trum01
373ks. Stanisława Stojałowskiego315Sto­jałowskiego Pawilonul. Żywiec­ka02
374Strażac­ka316Wapi­eni­ca Strażackacen­trum01
375Strażac­ka459Wapi­eni­ca Strażacka-02
376Szarot­ki319Szarot­ki Lotniczacen­trum01
377Szarot­ki320Szarot­ki LotniczaOs. Beskidzkie02
378Szarot­ki317Szarot­ki Cieszyńskacen­trum03
379Szarot­ki318Szarot­ki CieszyńskaOs. Beskidzkie04
380Sze­ro­ka321ATH Bło­niacen­trum01
381Sze­ro­ka450ATH Bło­nia-02
382Sze­ro­ka323Sze­ro­ka Bystrzańskacen­trum03
383Sze­ro­ka322Sze­ro­ka BystrzańskaATH Bło­nia04
384Szk­lana434Szk­lana Proseatcen­trum01
385Czesława Tańskiego326Tańskiego Skrzy­dlewskiegocen­trum01
386Czesława Tańskiego327Tańskiego Skrzy­dlewskiegoOs. Pol­s­kich Skrzydeł02
387Czesława Tańskiego324Osiedle Pol­s­kich Skrzydełcen­trum03
388Czesława Tańskiego325Osiedle Pol­s­kich SkrzydełWapi­eni­ca04
389Tar­tacz­na328Wapi­eni­ca Zaporacen­trum01
390Tar­tacz­na451Wapi­eni­ca Zapora-02
391Juliana Tuwima329Osiedle Lang­iewiczacen­trum01
392Juliana Tuwima330Tuwima Osiedle Langiewiczacen­trum03
393Juliana Tuwima331Tuwima Osiedle LangiewiczaOs. Lang­iewicza04
394Urodza­j­na332Urodza­j­na Osiedle Langiewiczacen­trum01
395Urodza­j­na333Urodza­j­na Osiedle LangiewiczaOs. Lang­iewicza02
396Wałowa334Wałowa CHDworzec01
397Wałowa335Wałowa CHul. Lwows­ka02
398Wapi­en­na336Wapi­en­na Norwidacen­trum01
399Wapi­en­na337Wapi­en­na Osiedlecen­trum03
400Warsza­wska341Warsza­wska Dworzeccen­trum01
401Warsza­wska342Warsza­wska DworzecCzechow­ice-Dziedz­ice02
402Warsza­wska340Warsza­wska FIATcen­trum03
403Warsza­wska339Warsza­wska FIATCzechow­ice-Dziedz­ice04
404Warsza­wska338Warsza­wska Aluprofcen­trum05
405Warsza­wska458Warsza­wska AluprofCzechow­ice-Dziedz­ice06
406Warsza­wska344Warsza­wska CHcen­trum07
407Warsza­wska345Warsza­wska CHCzechow­ice-Dziedz­ice08
408Warsza­wska219Warsza­wska MazańcowickaCzechow­ice-Dziedz­ice10
409Wielkopol­s­ka346Wielkopol­s­kacen­trum01
410Win­cen­tego Witosa348Witosa Szkołacen­trum01
411Win­cen­tego Witosa349Witosa SzkołaHałc­nów02
412Win­cen­tego Witosa347Krzemion­ki Witosacen­trum03
413Win­cen­tego Witosa452Krzemion­ki WitosaHałc­nów04
414Win­cen­tego Witosa407Witosa PKP Krzemionkicen­trum05
415Win­cen­tego Witosa406Witosa PKP KrzemionkiHałc­nów06
416Stanisława Wyspi­ańskiego352Wyspi­ańskiego Szpi­tal MiejskiHulan­ka01
417Stanisława Wyspi­ańskiego351Wyspi­ańskiego Szpi­tal Miejskicen­trum02
418Stanisława Wyspi­ańskiego350Wyspi­ańskiego Starost­wo PowiatoweHulan­ka03
419Wyz­wole­nia368Wyz­wole­nia Szkolnaul. Komorow­ic­ka02
420Wyz­wole­nia365Wyz­wole­nia Polsportcen­trum03
421Wyz­wole­nia362Wyz­wole­nia Piekarskacen­trum05
422Wyz­wole­nia361Wyz­wole­nia PiekarskaHałc­nów06
423Wyz­wole­nia357Wyz­wole­nia Niepodległościcen­trum07
424Wyz­wole­nia360Wyz­wole­nia NiepodległościHałc­nów08
425Wyz­wole­nia369Wyz­wole­nia Witosacen­trum09
426Wyz­wole­nia370Wyz­wole­nia WitosaHałc­nów10
427Wyz­wole­nia363Wyz­wole­nia Hałcnowskacen­trum11
428Wyz­wole­nia364Wyz­wole­nia HałcnowskaHałc­nów12
429Wyz­wole­nia354Hałc­nów Kościółcen­trum13
430Wyz­wole­nia355Hałc­nów KościółPis­ar­zow­ice14
431Wyz­wole­nia353Hałc­nów Kościół-15
432Wyz­wole­nia366Wyz­wole­nia Krzemionkicen­trum17
433Wyz­wole­nia367Wyz­wole­nia KrzemionkiPis­ar­zow­ice18
434Wyz­wole­nia358Wyz­wole­nia Wawelskacen­trum19
435Wyz­wole­nia359Wyz­wole­nia WawelskaPis­ar­zow­ice20
436Wyz­wole­nia356Hałc­nów Granicacen­trum21
437Zamkowa371Plac Żwir­ki i WiguryMikus­zow­ice02
438Zapo­ra372Wapi­eni­ca StadionZapo­ra02
439Zapo­ra375Zapo­ra Sklepcen­trum03
440Zapo­ra376Zapo­ra SklepZapo­ra04
441Zapo­ra373Zapo­ra Klimczokówkacen­trum05
442Zapo­ra374Zapo­ra KlimczokówkaZapo­ra06
443Żywiec­ka392Żywiec­ka StojałowskiegoWilkow­ice02
444Żywiec­ka428Żywiec­ka Sta­dion Miejskicen­trum03
445Żywiec­ka388Żywiec­ka Osiedle Grunwaldzkiecen­trum05
446Żywiec­ka389Żywiec­ka Osiedle GrunwaldzkieWilkow­ice06
447Żywiec­ka382Żywiec­ka Hotelcen­trum07
448Żywiec­ka383Żywiec­ka HotelWilkow­ice08
449Żywiec­ka384Żywiec­ka Leszczynycen­trum09
450Żywiec­ka385Żywiec­ka LeszczynyWilkow­ice10
451Żywiec­ka390Żywiec­ka Pawiacen­trum11
452Żywiec­ka391Żywiec­ka PawiaWilkow­ice12
453Żywiec­ka380Żywiec­ka Dworekcen­trum13
454Żywiec­ka381Żywiec­ka DworekWilkow­ice14
455Żywiec­ka377Mikus­zow­ice Dom Kulturycen­trum15
456Żywiec­ka378Mikus­zow­ice Dom KulturyWilkow­ice16
457Żywiec­ka454Mikus­zow­ice Dom Kultury-18
458Żywiec­ka386Żywiec­ka Owocowacen­trum19
459Żywiec­ka387Żywiec­ka OwocowaWilkow­ice20
461Żywiec­ka379Mikus­zow­ice Krakowskiecen­trum21
461Żywiec­ka435Mikus­zow­ice KrakowskieWilkow­ice22

Pod­stawa praw­na: Uch­wała nr XXXVII/888/2021 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 18 listopa­da 2021 r. w spraw­ie zmi­any załączni­ka nr 1 do Uch­wały Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Biel­sku-Białej z dnia 12 kwiet­nia 2011 r. w spraw­ie określe­nia przys­tanków komu­nika­cyjnych oraz warunk­ów korzys­ta­nia z przys­tanków komu­nika­cyjnych, których właś­ci­cielem lub zarządza­ją­cym jest Gmi­na Bielsko-Biała