Optymalizacja – zmiany w układzie sieci komunikacyjnej w Bielsku-Białej

Projekt zakłada podzielenie optymalizacji sieci na poszczególne etapy, ujęte grupowo charakteryzowane jako:

  • zmiany „miękkie” – możliwe do wprowadzenia niezależnie od pozostałych zmian na sieci komunikacyjnej – zmiany pętli, łączenie i likwidacja linii (etap I);
  • zmiany „grupowe” – traktowane jako system naczyń połączonych, możliwe do wprowadzenia tylko i wyłącznie jako pakiet zmian na sieci komunikacyjnej – skrócenie jednej linii wymaga wprowadzenia zmian w trasie przejazdu innej linii (etap II i III);
  • zmiany możliwe do wprowadzania po zakończeniu kluczowej inwestycji drogowej – tj. przebudowy ul. Cieszyńskiej (etap IV);
  • zmiany możliwe do wprowadzenia po zakończeniu przebudowy pętli autobusowych (etap V).

Proponowane zmiany (etapy stanowiące ingerencję w ok. 1/5 sieci komunikacyjnej) mogą być wprowadzane niezależnie od siebie. Po wdrożeniu poniższych propozycji możliwym będzie przeprowadzenie szczegółowej analizy kształtowania się potoków pasażerskich na zmodyfikowanej sieci komunikacyjnej i wskazanie kolejnych obszarów – rejonów komunikacyjnych wymagających wprowadzenia zmian.

opty-etap6

PROJEKTY ZREALIZOWANE w III i IV kwartale 2019 r.
– całoroczne wydłużenie linii nr 7 do Szyndzielni;
– wydłużenie wybranych kursów linii nr 24 do Parku Przemysłowego;
– zmiana trasy przejazdu linii nr 12 (obsługa rejonu ul. Nowohałcnowskiej).

Czytaj więcej >>>


opty-etap1

ETAP I

– zmiana tras linii nr 10 i 24 (zrealizowana w 2021 r.);
– włączenie linii nr 24BIS do linii nr 10 (zrealizowana w 2021 r.);
– włączenie linii nr 56BIS do linii nr 56 (zrealizowana w 2020 r.);
– zmiana trasy przejazdu linii nr 17, 31, 56 w rejonie dworca PKP (linia nr 56 – zrealizowana w 2021 r.);
– włączenie linii nr 33 do linii nr 51 (zrealizowana w 2021 r.).

Czytaj więcej >>>


opty-etap2

ETAP II

– likwidacja nieefektywnych linii nr 37 i 38 (zrealizowana w 2021 r.);
– zmiana trasy przejazdu linii nr 3 i 32 (obsługa ul. Kolistej i Gościnnej w soboty);
– połączenie linii nr 15 i 23 w jedną linię;
– połączenie linii nr 21 i 34 w jedna linię, likwidacja linii nr 14 (linia nr 14 zrealizowana w 2021 r.);
– likwidacja linii nr 28, wzmocnienie linii nr 30 (zmiana założeń – likwidacja linii nr 30 w 2021 r.)

Czytaj więcej >>>


opty-etap3

ETAP III

– zmiana trasy przejazdu linii nr 56 (obsługa ul. Nowohałcnowskiej) – wycofanie się z proponowanych zmian w wyniku protestów mieszkańców;
– zmiana przebiegu trasy linii nr 12 (południowy odcinek trasy);
– zmiana trasy linii nr 27, połączenie linii nr 26 i 27 w linię okrężną.

Czytaj więcej >>>


opty-etap4

ETAP IV

– zmiana pętli końcowych linii nr 7 i 16 – wycofanie się z proponowanych zmian – uruchomienie w okresie letnim dodatkowych kursów linii nr 16 na skróconej trasie;
– zmiana trasy przejazdu linii nr 20 lub 52 (obsługa ul. Dzwonkowej);
– wydłużenie linii nr 9 do os. Polskich Skrzydeł;
– zmiana trasy przejazdu linii nr 7 lub 16 (obsługa os. Kopernika, os. Wojska Polskiego).
Czytaj więcej >>>


opty-etap5

ETAP V

– wydłużenie trasy linii nr 57 do os. Sarni Stok.
Zmiany możliwe do wprowadzenia po zakończeniu przebudowy pętli autobusowej na os. Sarni Stok

Czytaj więcej >>>