Optymalizacja – zmiana nazw przystanków – zrealizowana w 2022 r.

Nazwy przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała zostały określone w Uchwale nr XVII/318/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą – nazwa przystanku komunikacyjnego składa się trzech członów określających:

 1. lokalizację przystanku (nazwa osiedla/ulicy lub/i charakterystycznego punktu);
 2. kierunek jazdy (nazwa osiedla, charakterystycznego punktu lub nazwa miasta, w kierunku, którego usytuowany jest przystanek);
 3. numer przystanku (zakres od 1 do 428).

Część obowiązującego nazewnictwa przystanków autobusowych odnosi się do nazw nieistniejących placówek lub do obiektów, które na przestrzeni ostatnich lat zmieniły swoją nazwę, np. Bestwińska Cegielnia, Bystrzańska Bewelana, Konwojowa TNT, a także jako nazwę kierunku wskazuje różne punkty docelowe, np. Jutrzenki Sam kier. Os. Złote Łany, Gościnna Karpacka kier. Złote Łany, Urodzajna Osiedle Langiewicza kier. Os. Langiewicza, Tuwima Osiedle Langiewicza kier. Langiewicza.

Ponadto, stosowane obecnie w Bielsku-Białej nazewnictwo przystanków komunikacyjnych (w zakresie numeracji – narastająco od 1 do 428) nie wypełnia znamion zgodności z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy  (Rozdział 2, §3, ust. 7), które wskazuje iż: „Numer przystanku komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, nadawanego przez właściciela albo zarządzającego przystankiem komunikacyjnym, jest:

 1. dwucyfrowy, parzysty – dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu narastającego;
 2. dwucyfrowy, nieparzysty – dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu malejącego;
 3. dwucyfrowy, parzysty albo nieparzysty, określany stosowanie do wzrastającej numeracji porządkowej nieruchomości – dla miejscowości.”

Mając na uwadze wszystkie powyższe kwestie, kluczowym staje się wprowadzanie powyższych zmian kompleksowo – równolegle, wprowadzając zmiany w nazewnictwie przystanków, jak również w numeracji wszystkich przystanków komunikacyjnych na terenie Bielska-Białej – dostosowując je do wymogów wskazanych w ww. Rozporządzeniu.

Zakładane zmiany w nazewnictwie przystanków komunikacyjnych:

 1. Wprowadzenie numerów przystanków autobusowych, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
 2. Utrzymanie istniejącej numeracji narastającej przystanków (1-428 itd.) jako identyfikatora przystanku w systemie informacji pasażerskiej, w tym systemie dynamicznej informacji pasażerskiej (OnTime oraz kiedyprzyjedzie.pl).
 3. Wprowadzenie do Uchwały nowych przystanków uruchomionych w latach 2018-2019 oraz planowanych do uruchomienia w 2020 r.
 4. Ujednolicenie nazw przystanków komunikacyjnych – aktualizacja nazw przystanków
  w oparciu o aktualne nazwy obiektów handlowych i zakładów pracy.
 5. Ujednolicenie nazw kierunków – wprowadzenie przedrostków Os., ul. oraz przyjęcie nomenklatury kierunkowej dla przystanków na głównych ciągach komunikacyjnych wskazujących kierunek jako pierwsza miejscowość poza granicami administracyjnymi miasta Bielsko-Biała, tj. Wilkowice, Jaworze itd.

Wykaz proponowanych zmian w nazewnictwie przystanków autobusowych na terenie Gminy Bielsko-Biała.