Optymalizacja – synchronizacja rozkładów jazdy

Optymalizacja sieci połączeń komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Bielsko-Biała jest podyktowana przede wszystkim koniecznością dostosowania oferty do potrzeb pasażerów oraz oczekiwań mieszkańców, wykreowaniem podaży usług zaspokajającej popyt oraz unowocześnieniem oferty przewozowej. Oczekiwanym efektem optymalizacji rozkładów jazdy będzie zmiana częstotliwości kursowania, synchronizacja odjazdów linii kursujących wspólnymi odcinkami oraz koordynacja odjazdów, a także utworzenie odrębnej grupy rozkładów jazdy wakacyjnych (o obniżonej częstotliwości kursowania).

synchronizacja
synchronizacja

Założenia optymalizacji:

1. Synchronizacja linii kursujących wspólnymi odcinkami

Zapewnienie wysokiej częstotliwości odjazdów poprzez synchronizację rozkładów jazdy linii kursujących wspólnymi odcinkami tras – dzięki czemu wyeliminowane zostaną odjazdy autobusów następujące bezpośrednio po sobie, a czytelne rozkłady jazdy z powtarzalnymi końcówkami godzin odjazdów (stosowane m.in. w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu) będą łatwo zapamiętywane, w konsekwencji czego wzrośnie odczuwalna częstotliwość kursowania.

2. Wprowadzenie kategoryzacji linii

Wszystkie linie komunikacyjne zostaną skategoryzowane ze względu na ich częstotliwości kursowania oraz dopasowane do ich znaczenia w systemie komunikacyjnym, głównie w odniesieniu do pełnionej roli w kontekście wielkości popytu oraz efektywności przewozów.

3. Nowe rozkłady jazdy wakacyjne

Tworzenie odrębnych rozkładów jazdy na dni robocze wakacyjne – projekt optymalizacji zakłada stosowanie równomiernie rozłożonych odjazdów w typowych okresach ze spadkami liczby pasażerów w okresie letnich wakacji szkolnych, co w konsekwencji spowoduje wprowadzenie nowej klasy rozkładów jazdy na dni robocze wakacyjne.

4. Systemowe pory dnia kursowania

Wprowadzenie systemowych pór dnia dla częstotliwości kursowania – godziny szczytów komunikacyjnych ustalone zostały w przedziałach między godz. 7 i 8 oraz 13 i 16, do okresów o wzmożonej liczbie realizowanych podróży zaliczać się będą przedziały 6-7, 8-13 oraz 16-18. W pozostałych godzinach stosowane będą obniżone częstotliwości kursowania.

Projekt synchronizacji rozkładów jazdy zakładający koordynację linii podstawowych oraz uzupełniających wraz z liniami dodatkowymi i pozostałymi, obsługujących wybrane rejony transportowe został podzielony na etapy:

synchro1

rejon os. Złote Łany – synchronizacja rozkładów jazdy linii nr: 2, 4, 11, 15, 21, 22 – zmiana zrealizowana w 2021 r. i 2022 r.

czytaj więcej >>>


synchro2

rejon os. Karpackiego oraz os. Beskidzkiego – synchronizacja rozkładów jazdy linii nr: 3, 6, 30, 32, 50 – zmiana zrealizowana w 2021 r. i 2022 r.

czytaj więcej >>>


synchro3

rejon os. Polskich Skrzydeł, os. Wojska Polskiego oraz os. Kopernika – synchronizacja rozkładów jazdy linii nr: 2, 4, 15, 21 – zmiana zrealizowana w 2022 r.

czytaj więcej >>>


synchro4

rejony komunikacyjne: Lipnik, Hałcnów, Wapienica, Stare Bielsko – zmiana zrealizowana w 2021 r.

czytaj więcej >>>


Szacuje się, że wprowadzenie poszczególnych etapów synchronizacji obszarowej będzie wymagało ok. 3 miesięcznego okresu przygotowań dla każdego etapu oddzielnie.

Sieć komunikacyjna funkcjonuje jako zwarty system naczyń połączonych, w związku z czym dopiero po wprowadzeniu synchronizacji rozkładów jazdy objętych w etapach I do IV możliwym będzie wskazanie dodatkowych obszarów wymagających poprawy.