Optymalizacja sieci komunikacyjnej

optymalizacja
optymalizacja

Opis założeń optymalizacyjnych

opty-ban1

charakterystyka sieci komunikacyjnej

czytaj więcej >>>


opty-ban2

główne założenia projektu optymalizacji

czytaj więcej >>>


opty-ban3

zmiany w układzie sieci komunikacyjnej – etapy realizacji

czytaj więcej >>>


opty-ban4

synchronizacja rozkładów jazdy – etapy realizacji

czytaj więcej >>>


opty-ban5

nowe standardy informacji pasażerskiej

czytaj więcej >>>


opty-ban6

przebudowa pętli i przystanków autobusowych

czytaj więcej >>>


opty-ban7

nowe rozwiązania inżynierii ruchu

czytaj więcej >>>


opty-ban8

zmiana nazw przystanków

czytaj więcej >>>


Uwagi i wnioski dotyczące poszczególnych elementów projektu „Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” prosimy kierować do dnia 15 stycznia 2020 r.: drogą mailową na adres transport@mzd.bielsko.pl lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta – Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

Ponadto informujemy, iż spotkania konsultacyjne dotyczące projektu „Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” będą prowadzone w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w środy w godz. od 12:00 do 14:00 – pokój nr 14, w dniach: 18 grudnia 2019 r., 8 stycznia 2020 r., 15 stycznia 2020 r.

konsultacje społeczne raport
konsultacje społeczne raport

15 stycznia 2020 r. zakończyły się trwające ponad miesiąc konsultacje społeczne projektu pn. „Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+”, podczas których zebrane zostały łącznie 483 uwagi i wnioski od 194 wnioskodawców (przedsiębiorców, rad osiedli, mieszkańców oraz pasażerów MZK). Informacja o raporcie została zamieszczona pod linkiem.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)