Optymalizacja – nowe standardy informacji pasażerskiej

Na potrzeby prowadzonych zadań inwestycyjnych, związanych z budową nowej lub przebudową istniejącej infrastruktury przystankowej opracowane zostały niniejsze standardy prezentowania informacji pasażerskiej.

1. Wiaty przystankowe w obszarze konserwatorskim

Wiaty przystankowe w dopuszczalnych konfiguracjach:

 • 3 modułowe o wymiarach 4,5 x 1,8m*;
 • 4 modułowe o wymiarach 5,5 x 1,8m*.

* w przypadku przystanków autobusowych na których nie ma możliwości zamontowania standardowej wiaty przystankowej dopuszcza się montaż wiat z cofniętym słupkiem bocznym (szerokość bocznej ściany wiaty w konfiguracjach: 1m, 0,5m, 0,35m).

Standardy wyposażenia wiat przystankowych:

 • wydzielona przestrzeń o długości ok. 1,5m, w której nie instaluje się ławki, przeznaczona do zajęcia przez osobę na wózku inwalidzkim lub pasażera z wózkiem dziecięcym;
 • gablota rozkładowo-reklamowa na bocznej ścianie wiaty, do której nie przylega ławka;
 • siedzisko wykonane z ławki drewnianej o długości trzech modułów wiaty (wiata 4 modułowa), dwóch modułów wiaty (wiata 3 modułowa);
 • tablica czołowa zamontowana na przodzie wiaty z nazwą przystanku autobusowego;
 • tablica czołowa zamontowana na przodzie wiaty z numerami linii komunikacyjnymi;
 • malatura wiaty: konstrukcja wsporcza i zadaszenia w kolorze piaskowym z pomarańczowymi elementami, tablice informacyjne w kolorze brązowym z piaskowymi napisami.

2. Pozostałe wiaty przystankowe

Wiaty przystankowe w dopuszczalnych konfiguracjach:

 • 2 modułowe o wymiarach 3 x 1,5m*;
 • 3 modułowe o wymiarach 4,5 x 1,5m*;
 • 4 modułowe o wymiarach 6 x 1,5m*.

* w przypadku przystanków autobusowych na których nie ma możliwości zamontowania standardowej wiaty przystankowej dopuszcza się montaż wiat z cofniętym słupkiem bocznym (szerokość bocznej ściany wiaty w konfiguracjach: 1m, 0,5m, 0,35m).

Standardy wyposażenia wiat przystankowych:

 • wydzielona przestrzeń o długości ok. 1,5m, w której nie instaluje się ławki, przeznaczona do zajęcia przez osobę na wózku inwalidzkim lub pasażera z wózkiem dziecięcym;
 • gablota rozkładowo-reklamowa na bocznej ścianie wiaty, do której nie przylega ławka;
 • siedzisko wykonane z ławki drewnianej o długości trzech modułów wiaty (wiata 4 modułowa), dwóch modułów wiaty (wiata 3 modułowa), o długości 1 modułu wiaty (wiata 2 modułowa);
 • tablica czołowa zamontowana na przodzie wiaty z logiem Miasta Bielsko-Biała oraz nazwą przystanku autobusowego;
 • naklejka z nazwą przystanku oraz numerami linii komunikacyjnych obsługujących przystanek naklejona w gablocie rozkładowej;
 • malatura wiaty: kolor grafitowy.

3. Informacja pasażerska w gablotach rozkładowych

W każdej wiacie przystankowej należy przewidzieć gablotę informacyjną na rozkład jazdy i informację pasażerską, którą należy montować we wiatach na tylnej ścianie wiaty, do której nie przylega ławka.

4. Słupki przystankowe na przystankach o mniejszych potokach pasażerskich

Na przystankach, na których nie montuje się wiaty podstawowym wyposażeniem przystanków autobusowych jest znak D-15 z zamontowaną gablotą/tabliczką do prezentowania rozkładów jazdy. W części przystanków obok znaku D-15 zamontowane zostaną ławki oraz kosze na śmieci.

5. Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej (DIP) zgodne z już funkcjonującymi tablicami na terenie miasta uruchomionymi w ramach projektu ITS, wykonane w technologii LED SMD. Słup do montażu tablic utrzymany w kolorystyce piaskowej, tablica w kolorze brązowym z piaskowymi napisami. Tablice prezentujące informacje o 7 lub 8 odjazdach, wyposażone w moduł zapowiedzi głosowych uruchamianych z przycisku zamontowanego na konstrukcji tablicy lub z dedykowanego pilota.

DIP
DIP