Optymalizacja – etap IV

1. Zamiana pętli końcowych linii nr 7 i 16 w Wapienicy wycofanie się z proponowanych zmian – uruchomienie w okresie letnim dodatkowych kursów linii nr 16 na skróconej trasie

Projekt zakłada zamianę pętli końcowych linii nr 7 (Wapienica Dzwonkowa > Szyndzielnia) oraz linii nr 16 (Wapienica Zapora > Warszawska Dworzec) w Wapienicy, a także zmianę trasy przejazdu autobusów linii nr 20 lub 52 – dodatkowa obsługa pętli Wapienica Dzwonkowa.

Założeniem projektu jest zamiana pętli końcowych linii nr 7 i 16 w Wapienicy – skierowanie częściej kursującej linii nr 7 do pętli Wapienica Zapora oraz przetrasowanie linii nr 16 do pętli Wapienica Dzwonkowa.

Główną ideą zmian jest stworzenie linii łączącej ze sobą dwa najpopularniejsze w mieście tereny rekreacyjne – rejon Olszówki Górnej (dolna stacja KL Szyndzielnia) z rejonem wapienickiej zapory (obszary koncentracji początków górskich szlaków turystycznych), jak również zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na ul. Jaworzańskiej i ul. Zapora – obserwowane wyraźnie zapotrzebowanie na zwiększenie pracy eksploatacyjnej  w weekendy oraz w okresie wakacyjnym (aktualnie średnio jeden kurs na godzinę – docelowo założenie odjazdów co 30-40 min.).

Przesuniecie przystanku końcowego linii nr 7 do krańca Wapienica Zapora i zastąpienie jej rzadziej kursującą linią nr 16 zostanie zrekompensowane mieszkańcom ul. Dzwonkowej poprzez wydłużenie trasy przejazdu linii nr 20 lub 52 przez pętlę Wapienica Dzwonkowa. Szczegóły w pkt. 2.

Linia nr 7       
WAPIENICA ZAPORA – Zapora – Jaworzańska – Cieszyńska – Browarna – Sobieskiego – Wyspiańskiego – Piastowska – 3 Maja – Zamkowa – Partyzantów – Karpacka – Karbowa – Armii Krajowej – SZYNDZIELNIA

Linia nr 16     
WAPIENICA DZWONKOWA – Dzwonkowa – Cieszyńska – Piastowska – WARSZAWSKA DWORZEC – WARSZAWSKA FIAT

opty7-16a
opty7-16a
opty7-16
opty7-16

2. Zmiana trasy przejazdu linii nr 20 lub 52 (obsługa ul. Dzwonkowej)

Projekt zakłada zmianę trasy przejazdu autobusów linii nr 20 lub 52 – dodatkowa obsługa pętli Wapienica Dzwonkowa.

Przesuniecie przystanku końcowego linii nr 7 do krańca Wapienica Zapora i zastąpienie jej rzadziej kursującą linią nr 16 zostanie zrekompensowane mieszkańcom ul. Dzwonkowej poprzez wydłużenie trasy przejazdu linii nr 20 lub 52 przez pętlę Wapienica Dzwonkowa. Od przystanku Wapienica Centrum autobusy zostaną skierowane ul. Cieszyńską > Dzwonkową > Zagajnik > Przy Torach do ul. Międzyrzeckiej obsługując po drodze nową parę przystanków Wapienica Zniczowa, przystanek Dzwonkowa Cieszyńska oraz pętlę Wapienica Dzwonkowa.

Przedmiotowa zmiana będzie możliwa do wprowadzenia po zakończeniu przebudowy ul. Cieszyńskiej oraz przebudowie ul. Dzwonkowej i fragmentu ul. Zagajnik.

Linia nr 20     
OSIEDLE ZŁOTE ŁANY
– Jutrzenki – Lenartowicza – Żywiecka – PCK – 1 Maja – Michałowicza – Babiogórska – Szarotki – Cieszyńska – Dzwonkowa – Zagajnik – Przy Torach – Międzyrzecka – Strażacka – WAPIENICA STRAŻACKA – PAKR PRZEMYSŁOWY – PARK PRZEMYSŁOWY ABB

Linia nr 52     
OSIEDLE SARNI STOK
– Sarni Potok – Sarni Stok – Warszawska – Piastowska – Cieszyńska – Dzwonkowa – Zagajnik – Przy Torach –  Międzyrzecka – Międzyrzecze Górne: Bielska – Centralna – MIĘDZYRZECZE GÓRNE PĘTLA – Międzyrzecze Dolne: Wapienicka – MIĘDZYRZECZE DOLNE PĘTLA

opty20-52a
opty20-52a
opty20-52
opty20-52

3. Wydłużenie linii nr 9 do pętli Os. Polskich Skrzydeł

Projekt zakłada wydłużenie trasy przejazdu autobusów linii nr 9 (Mikuszowice Dom Ludowy > Cieszyńska Lotnisko) nowym śladem ul. Tańskiego do pętli Os. Polskich Skrzydeł lub do przystanku Wapienica Centrum.

Proponowana zmiana ma na celu uproszczenie sieci komunikacyjnej – stworzenie mini centrum przesiadkowego w ramach pętli autobusowej Osiedle Polskich Skrzydeł  (centrum osiedla jako większy generator ruchu pasażerskiego). Liczba kursów nie ulega zmianie. Rozpatrywane jest także wydłużenie linii 9 do przystanku Wapienica Centrum.

Linia nr 9 wariant I    
MIKUSZOWICE DOM LUDOWY
– Żywiecka – Lwowska – Wyzwolenia – Piekarska – Komorowicka – Piłsudskiego – Mostowa – Wałowa – 3 Maja – Piastowska – Cieszyńska – Tańskiego – OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ

Linia nr 9 wariant II   
MIKUSZOWICE DOM LUDOWY
– Żywiecka – Lwowska – Wyzwolenia – Piekarska – Komorowicka – Piłsudskiego – Mostowa – Wałowa – 3 Maja – Piastowska – Cieszyńska – WAPIENICA CENTRUM

opty9
opty9

4. Zmiana trasy przejazdu linii nr 7 lub 16 (obsługa Os. Kopernika, Os. Wojska Polskiego)

Projekt zakłada zmianę trasy przejazdu autobusów linii nr 7 (Szyndzielnia > Wapienica Zapora) lub linii nr 16 (Warszawska Dworzec > Wapienica Zapora) – w zależności od przyjętego rozwiązania opisanego w pkt. 1 etapu IV optymalizacji – przetrasowanie autobusów przez Os. Kopernika – Os. Wojska Polskiego – Os. Polskich Skrzydeł.

Proponowana zmiana ma na celu poprawę skomunikowania terenów rekreacyjnych z dużymi osiedlami mieszkaniowymi położonymi w Aleksandrowicach, tj. Os. Kopernika, Os. Wojska Polskiego i Os. Polskich Skrzydeł – nowym łącznikiem drogi (będącym przedłużeniem ul. Tańskiego do ul. Cieszyńskiej) z rejonem wapienickiej zapory (poprzez przetrasowanie istniejącej linii nr 16 lub planowanej do objęcia zmianami linii nr 7).

W przypadku uzyskania akceptacji pomysłu przedstawionego w pkt 1 etapu IV optymalizacji, tj. zamiany pętli końcowych linii nr 7 i 16 w Wapienicy – zmiana trasy linii wpłynęłaby także na możliwość bezpośredniego połączenia ww. osiedli z ternami rekreacyjnymi Olszówki Górnej – rejonem dolnej stacji KL Szyndzielnia.

Rozważana jest możliwość wprowadzenia zmiany w ujęciu wariantowym, tj. uruchomienie kursów na zmienionej trasie przejazdu wyłącznie w weekendy.

Linia nr 7       
WAPIENICA ZAPORA – Zapora – Jaworzańska – Cieszyńska – Tańskiego – Spółdzielców – Jesionowa – Cieszyńska – Browarna – Sobieskiego – Wyspiańskiego – Piastowska – 3 Maja – Zamkowa – Partyzantów – Karpacka – KAMIENICA – Karbowa – Armii Krajowej – SZYNDZIELNIA

Linia nr 16     
WAPIENICA ZAPORA
– Zapora – Jaworzańska – Cieszyńska – Tańskiego – Spółdzielców – Jesionowa – Cieszyńska – Piastowska – WARSZAWSKA DWORZEC – WARSZAWSKA FIAT

opty7-16b
opty7-16b
opty7-16polskich
opty7-16polskich