Optymalizacja – etap III

1. Zmiana trasy przejazdu linii nr 56 (obsługa rejonu ul. Nowohałcnowskiej) – wycofanie się z proponowanych zmian w wyniku protestów mieszkańców

Projekt zakłada zmianę trasy przejazdu autobusów linii nr 56 (Warszawska Dworzec > Bestwina Centrum), w tym kursów wariantowych (Warszawska Dworzec > Janowice Niklówka) na odcinku środkowym trasy – obsługa rejonu Hałcnowa nowym śladem drogi – KDZ-1.

Zakładana jest zmiana trasy przejazdu na środkowym fragmencie trasy – przetrasowanie autobusów z ul. Wyzwolenia na ul. Niepodległości > KDZ-1 (ul. Nowohałcnowską) > Hałcnowską do ul. Janowickiej, co w połączeniu z linią nr 12 da w szczycie komunikacyjnym równomierny takt kursowania co ok. 20-30 min do centrum miasta. Na zmienionym fragmencie trasy obsługiwane byłyby przystanki: Nowohałcnowska, Hałcnowska Stolarnia i Hałcnowska Piekarnia. Obsługę rejonu ul. Wyzwolenia w dalszym ciągu zapewnią linie nr 13, 13W, 17 i 31.

Linia nr 56 (w tym 56BIS)
PODWALE DWORZEC – Gazownicza – Piłsudskiego – Wyzwolenia – Niepodległości – KDZ-1 – Hałcnowska – Janowicka – JANOWICE NIKLÓWKA – Janowicka – BESTWINA CENTRUM

opty56
opty56
opty56mapa
opty56mapa

2. Zmiana przebiegu trasy linii nr 12 (południowy odcinek trasy)

Projekt zakłada zmianę trasy przejazdu autobusów linii nr 12 (Mikuszowice Błonia ATH > Hałcnów Kościół) na odcinku południowym – obsługa wykluczonych komunikacyjnie rejonów miasta – ul. Leszczyńskiej i gen. Maczka.

Propozycja ma na celu zmianę charakteru linii – z linii o charakterze uzupełniającym – szczytowym na linię całodzienną zapewniającą szybkie połączenie północnych i południowych rejonów komunikacyjnych z centrum miasta.

Proponuje się zmianę południowego odcinka przebiegu linii – przetrasowanie autobusów z ul. PCK, ul. Partyzantów na:

  • Wariant A (rekomendowany): ul. Stefanii Sempołowskiej, ul. Leszczyńską, ul. Gen. Stanisława Maczka do ul. Bystrzańskiej;
  • Wariant B: ul. Stefanii Sempołowskiej, ul. Leszczyńską, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego do Al. Władysława Andersa.

Wprowadzenie zmian pozwoli na zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców i pracowników (liczne postulaty mieszkańców o uruchomienie nowej linii komunikacyjnej w przedmiotowym rejonie), w szczególności: ul. Stefanii Sempołowskiej (zakłady pracy: Befado i Bielmar), ul. Leszczyńskiej (osiedle mieszkaniowe, jednostka wojskowa, dojazd do Gemini Park) oraz ul. Gen. Stanisława Maczka (II Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej) – zapewniając w dalszym ciągu dojazd do terenów rekreacyjnych i siedziby Akademii Techniczno-Humanistycznej na Błoniach.

Dojazd z Hałcnowa do Szpitala Wojewódzkiego zostanie zapewniony przez zmianę trasy przejazdu linii nr 32 (zmiana przewidziana do wprowadzenia w etapie II).

Linia nr 12 WARIANT A
MIKUSZOWICE BŁONIA ATH – Czołgistów – Szeroka – Bystrzańska – Gen. Maczka – LeszczyńskaSempołowskiej – PCK – Broniewskiego – Kierowa – Dmowskiego – (Stojałowskiego > Wyzwolenia > Paderewskiego)/(Konfederatów Barskich < Głęboka) – Komorowicka – Czerwona – Niepodległości – Nowohałcnowska – Hałcnowska – Wyzwolenia – HAŁCNÓW KOŚCIÓŁ

Linia nr 12 WARIANT B
MIKUSZOWICE BŁONIA ATH – Czołgistów – Szeroka – Bystrzańska – Długa – Boboli – Al. Armii Krajowej – Bora-Komorowskiego – Leszczyńska – Sempołowskiej – PCK – Broniewskiego – Kierowa – Dmowskiego – (Stojałowskiego > Wyzwolenia > Paderewskiego)/(Konfederatów Barskich < Głęboka) – Komorowicka – Czerwona – Niepodległości – Nowohałcnowska – Hałcnowska – Wyzwolenia – HAŁCNÓW KOŚCIÓŁ

opty12-1
opty12-1
opty12-warA
opty12-warA
opty12-warB
opty12-warB

3. Zmiana trasy linii nr 27, połączenie linii nr 26 i 27 w linię okrężną

Projekt zakłada zmianę trasy przejazdu autobusów linii nr 27 (Os. Sarni Stok > Lipnik Dolny) polegającą na wprowadzeniu pętli jednokierunkowej w Lipniku oraz połączenie linii nr 26 i 27 w jedną linię okrężną.

Propozycja ma na celu zmianę charakteru linii – z linii promienistych w linię okrężną łączącą ze sobą Osiedle Sarni Stok, główny przystanek węzłowy: Warszawska Dworzec oraz KM Policji (Wapiennna Osiedle) i Lipnik Dolny. Głównym założeniem zmiany jest poprawa obsługi komunikacyjnej rozwijającego się osiedla Sarni Stok (budowa kolejnych dwóch dużych zespołów bloków mieszkaniowych), a także poprawa skomunikowania dojazdu z centrum miasta do nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej oraz rejonu ul. Polnej w Lipniku Dolnym.

Wprowadzenie ruchu okrężnego w Lipniku Dolnym przyspieszy czas przejazdu autobusu na obszarze o stosunkowo niskich potokach pasażerskich (brak potrzeby dwukrotnej obsługi tego samego odcinka trasy) jednocześnie zapewniając dzieciom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w centrum Lipnika Dolnego bezpieczny dojazd i powrót do domu, ponadto wpłynie na zwiększenie odczuwalnej częstotliwości kursowania (możliwość odbycia podróży do centrum trasą szybką – bezpośrednią oraz okrężną).

Od kilku lat obserwowany jest wzrost popularności linii o charakterze okrężnym (linie nr 35L i 35S uruchomione 1 stycznia 2012 r.) powstałe w wyniku likwidacji linii nr 5 (Warszawska Dworzec > Lipnik Wielkopolska) – po ponad 7 latach ich funkcjonowania widoczny jest znaczny wzrost w ilości przewożonych pasażerów.

Linia nr 27 (wariant trasy W)
OSIEDLE SARNI STOK – Sarni Potok – Sarni Stok – Warszawska – 3 Maja – Stojałowskiego – Lwowska – Krakowska – Dygasińskiego – Norwida – Wapienna – Wapienna Osiedle – Wapienna – Krakowska – Polna – Ks. Brzóski – Lipnicka – LIPNIK DOLNY – Podgórna – Krakowska – Lwowska – Stojałowskiego – 3 Maja – Warszawska – Sarni Stok – Sarni Potok – OSIEDLE SARNI STOK

Linia nr 27 (wariant trasy L)
OSIEDLE SARNI STOK – Sarni Potok – Sarni Stok – Warszawska – 3 Maja – Stojałowskiego – Lwowska – Krakowska – Podgórna – LIPNIK DOLNY – Lipnicka – Ks. Brzóski – Polna – Krakowska – Dygasińskiego – Norwida – Wapienna – Wapienna Osiedle – Wapienna – Krakowska – Lwowska – Stojałowskiego – 3 Maja – Warszawska – Sarni Stok – Sarni Potok – OSIEDLE SARNI STOK

opty27
opty27
opty27W
opty27W
opty27L
opty27L