Optymalizacja – etap II

1. Likwidacja nieefektywnych linii nr 37 i 38 (zrealizowana w 2021 r.)

Projekt zakłada likwidację wysoce nieefektywnych linii nr 37 (Osiedle Langiewicza > Hala Sportowa) oraz linii nr 38 (Warszawska Dworzec > Cygański Las).

Linia nr 37 jest wykorzystywana przez pasażerów głównie na odcinku: Plac Żwirki i Wigury /Michałowicza Czarnieckiego – Kolista Osiedle Karpackie (jako dojazd do/z centrum miasta), gdzie stanowi substytut dla linii nr: 3, 28, 30 i 50. Na pozostałych odcinkach trasy średnie napełnienie w pojeździe waha się pomiędzy 1-5 os./kurs.

Potoki pasażerskie prezentuje mapka:

opty37
opty37

Linia nr 38 jest wykorzystywana przez pasażerów głównie na odcinku Warszawska Dworzec – Żywiecka Osiedle Grunwaldzkie, a dalej do Osiedla Złote Łany (jako dojazd do/z centrum miasta), gdzie stanowi substytut dla linii nr: 11, 15 i 23. Na odcinku pomiędzy Osiedlem Złote Łany, a Cygańskim Lasem średnie napełnienie pojazdu wynosi ok. 3 os./kurs.

Potoki pasażerskie prezentuje mapka:

opty38
opty38

Pomimo, iż zadaniem powstałych w 2013 r. linii było zapewnienie dojazdu do terenów rekreacyjnych – linie te nie kursują w dni wolne (soboty i niedziele) a także w okresie wakacyjnym (całkowite zawieszenie kursowania od 01.07. do 31.08.).

Obie linie kursują wyłącznie w dni robocze (8 par kursów/dobę), korzysta z nich zaledwie 0,5% pasażerów komunikacji miejskiej, a średni stopień wykorzystania autobusów nie przekracza poziomu 13%.

Likwidacja linii nie wpłynie negatywnie na całokształt sieci komunikacyjnej:

  • w dalszym ciągu zachowana zostanie obsługa rejonu komunikacyjnego ul. Kolistej (aktualnie za sprawą wydłużonych wariantów linii nr 3, a w przyszłości dzięki uruchomieniu we wszystkie dni tygodnia linii nr 32 do Szpitala Wojewódzkiego);
  • dojazd z ul. Kolistej do centrum miasta zapewniają autobusy linii nr 3 (w przyszłości zadanie to przejmie linia nr 32);
  • dojazd z Os. Karpackiego do centrum miasta zapewniają autobusy linii nr 3, 6, 28, 30 i 50;
  • dojazd z Os. Langiewicza i Os. Złote Łany do centrum zapewniają autobusy linii nr 4, a z Os. Złote Łany na ul. Michałowicza linia nr 20;
  • dojazd z Os. Złote Łany do Cygańskiego Lasu zapewnia połączenie autobusów linii nr 21 oraz linii nr 1;
  • dojazd z centrum miasta do Os. Złote Łany zapewniają aktualnie autobusy linii nr 15 i 23, a w przyszłości zapewni wzmocniona linia nr 15.

2. Zmiana trasy przejazdu linii nr 3 i 32 (obsługa ul. Kolistej i Gościnnej w soboty)

Projekt zakłada zmianę trasy przejazdu autobusów linii nr 32 (Hałcnów Kościół > Os. Karpackie) na środkowym odcinku trasy – od przystanku Piastowska Lubertowicza – poprzez skierowanie jej w ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Konopnickiej, ul. Cieszyńską, ul. Szarotki i ul. Babiogórską oraz wydłużenie wszystkich kursów do Szpitala Wojewódzkiego ul. Kolistą, ul. Gościnną i Al. Armii Krajowej. Dzięki wydłużeniu linii nr 32 możliwym będzie skrócenie wydłużonych kursów linii nr 3 do przystanku Osiedle Karpackie.

Proponowana zmiana ma na celu przede wszystkim uruchomienie całotygodniowego połączenia południowych – stale rozwijających się rejonów komunikacyjnych miasta (ul. Gościnna i ul. Kolista – budowa nowych osiedli mieszkaniowych) z dworcem PKP – jako głównym punktem przesiadkowym, a także zapewnienie mieszkańcom północnych osiedli miasta (Hałcnów, Komorowice) bezpośredniego dojazdu do trzech głównych placówek medycznych w mieście: Szpitala Pediatrycznego (ul. Jana III Sobieskiego), BCO – Szpitala Miejskiego (ul. Stanisława Wyspiańskiego) oraz Szpitala Wojewódzkiego (Al. Armii Krajowej). Przedmiotowa zmiana stworzy także nowe – bezpośrednie połączenie Os. Beskidzkiego ze Szpitalami: Pediatrycznym oraz Miejskim, zapewni wygodne połączenie na basen miejski przy ul. Konopnickiej, a także zastąpi linię nr 23 w podróżach na odcinku centrum > Os. Beskidzkie.

Na zmienionej trasie przejazdu będą obsługiwane nowe przystanki: Wyspiańskiego Piastowska, Wyspiańskiego Szpital, Sobieskiego Wyspiańskiego, Konopnickiej Szpital, Konopnickiej Pawilon, Cieszyńska Hulanka, Szarotki Cieszyńska, Szarotki SAM, Osiedle Beskidzkie oraz Kolista Osiedle Karpackie, Kolista Niwna, Kolista Działowa, Gościnna Kolista, Gościnna Działki, Gościnna Armii Krajowej oraz Szpital Wojewódzki.

Skierowanie linii nr 32 na ul. Kolistą oraz ul. Gościnną (w połączeniu z pobliską linią nr 7 kursującą ul. Karpacką) zapewni obsługę okolicznych osiedli mieszkaniowych we wszystkie dni tygodnia.

Wprowadzenie powyższej zmiany pozwoli na skrócenie wariantowych kursów linii nr 3 do przystanku Osiedle Karpackie (kursujących aktualnie jedynie w dniach od niedzieli do piątku – bez sobót), a tym samym pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie taborem przegubowym wykorzystywanym na linii nr 3 – np. poprzez wprowadzenie łączeń z innymi liniami np. z linią nr 6 i 50.

Zmienione trasy przejazdu linii:

Linia nr 3       
KOMOROWICE SOSNA
– Bestwińska – Daszyńskiego – Olimpijska – Komorowicka – (Głęboka – Konfederatów Barskich)/(Paderewskiego – Wyzwolenia – Stojałowskiego) – Dmowskiego – Kierowa – Broniewskiego – PCK – 1 Maja – Michałowicza – Osiedle Beskidzkie – Andersa – OSIEDLE KARPACKIE

Linia nr 32     
HAŁCNÓW KOŚCIÓŁ
– Wyzwolenia – Hałcnowska – Daszyńskiego – Olimpijska – Komorowicka – Mazańcowicka – Węglowa – Katowicka – (> Warszawska Tesco) – Warszawska – Piastowska – Wyspiańskiego – Sobieskiego – Konopnickiej – Cieszyńska – Szarotki – Babiogórska – Andersa – Kolista – Gościnna – Armii Krajowej – SZPITAL WOJEWÓDZKI

opty-3-32
opty-3-32
opty3-32wyd
opty3-32wyd
opty3-32wyd
opty3-32wyd

3. Połączenie linii nr 15 i 23 w jedną linię

Projekt zakłada połączenie dwóch – kursujących zbliżoną trasą linii komunikacyjnych nr 15 (Osiedle Langiewicza > Osiedle Polskich Skrzydeł) i nr 23 (Osiedle Langiewicza > Szpital Wojewódzki) w jedną linię o nr 15 kursującą w relacji Os. Langiewicza – Os. Polskich Skrzydeł. Projekt zakłada wprowadzenie synchronizacji godzin odjazdów z linią nr 32 na stycznym odcinku trasy pomiędzy ul. Piastowską a ul. Cieszyńską w celu zapewnienia możliwości podróży łączonej – z przesiadką w kierunku Os. Karpackiego i Szpitala Wojewódzkiego.

Proponowana zmiana – połączenie linii nr 15 i 23 zostanie wdrożona wraz ze zmianą trasy przejazdu linii nr 32 – w celu zapewnienia przesiadkowości pomiędzy liniami. Połączenie obu linii w jedną przełoży się na zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 15 (w równym takcie co 30 min), dzięki czemu wyeliminowane zostanie zjawisko zjeżdżania się autobusów dwóch linii (15 i 23) na stycznym odcinku trasy.

Dla pasażerów odbywających podróże w relacji centrum > Os. Beskidzkie oraz centrum > Os. Karpackie utrzymane zostaną bezpośrednie połączenia za pomocą linii nr 1 i 6, natomiast połączenia do Szpitala Wojewódzkiego będzie zapewniała linia nr 32.

Wprowadzenie równego taktu kursowania na linii nr 15 jest niezwykle istotnym elementem w kształtowaniu nowej siatki połączeń w Bielsku-Białej w kontekście obsługi nowych inwestycji mieszkaniowych – w szczególności w rejonie Os. Langiewicza (ul. Łagodna – ul. Siewna – ul. Urodzajna – ul. Juliana Tuwima), które stanowi aktualnie jeden z dwóch rejonów największych inwestycji mieszkaniowych w Bielsku-Białej (budowa zespołów budynków wielorodzinnych – deweloperskich). W najbliższym okresie zostaną oddane do użytku os. Siewna (II etap) oraz os. Urodzajna.

Skorelowanie godzin odjazdów linii nr 15 z linią nr 22 w obrębie os. Langiewicza pozwoli na osiągnięcie zakładanego taktu w podróżach do centrum miasta na poziomie ok. co 15 min, natomiast w połączeniu z linią nr 4 na Os. Polskich Skrzydeł pozwoli osiągnąć częstotliwość kursowania w przedziale co 10-15 min.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany jest kluczowym elementem w kształtowaniu optymalizacji rozkładów jazdy – opisanej w dalszej części opracowania.

Zmieniona trasa przejazdu linii:

Linia nr 15 + włączone kursy linii nr 23       
OSIEDLE LANGIEWCZA
– Tuwima – Urodzajna – Łagodna – Jutrzenki – Lenartowicza – Żywiecka – Lwowska – Piłsudskiego – Mostowa – Wałowa – 3 Maja – Piastowska – (Listopadowa→/←Wyspiańskiego) – Grunwaldzka – Strzelców Podhalańskich – Konopnickiej – Cieszyńska – Jesionowa – Spółdzielców – Tańskiego – OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ

opty-15
opty-15
opty15-23
opty15-23

4. Połączenie linii nr 21 i 34 w jedną linię, likwidacja linii nr 14 (linia nr 14 zrealizowana w 2021 r.)

Projekt zakłada włączenie linii nr 34 (Osiedle Złote Łany > Osiedle Polskich Skrzydeł) do rozkładu jazdy i trasy linii nr 21 (Osiedle Langiewicza > Osiedle Polskich Skrzydeł), likwidację linii nr 14 (Osiedle Polskich Skrzydeł > Cygański Las) a także wprowadzenie dla linii nr 21 jednokierunkowej pętli ulicznej na Os. Złote Łany i Os. Langiewicza, wydzieleniu części kursów wariantowych zapewniających obsługę przystanku Mikuszowice Błonia ATH.

Proponowana zmiana – połączenie linii nr 21 i 34 ma na celu zwiększenie znaczenia linii nr 21w układzie komunikacyjnym miasta poprzez uruchomienie dodatkowych kursów, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie częstotliwości kursowania na poziomie co ok. 30 min, zapewniających szybkie i bezpośrednie połączenia pomiędzy największymi osiedlami mieszkaniowymi, tj. Os. Langiewicza, Os. Złote Łany oraz Os. Karpackim, Os. Beskidzkim, Os. Kopernika, Os. Wojska Polskiego i Os. Polskich Skrzydeł przy jednoczesnej obsłudze Szpitala Wojewódzkiego.

Przewidziana jest zmiana trasy przejazdu linii nr 21 w rejonie Os. Złote Łany i Os. Langiewicza polegająca na wprowadzeniu jednokierunkowej pętli ulicznej poprowadzonej od przystanku Lenartowicza ulicami: Lenartowicza > Jutrzenki > Tuwima > Urodzajną > Łagodną > Jutrzenki > Lenartowicza do ul. Żywieckiej w celu znacznego skrócenia czasu przejazdu przez osiedla oraz wydzielenie wydłużonych kursów realizujących połączenia w układzie wariantowym przez przystanek Mikuszowice Błonia ATH (liczba kursów wariantowych zachowana na obecnym poziomie linii nr 21- 11 par połączeń) – pozostałe kursy będą zapewniały szybkie i bezpośrednie połączenia pomiędzy osiedlami z jednoczesną obsługą Szpitala Wojewódzkiego.

Zakłada się likwidację linii nr 14, charakteryzującej się bardzo niskimi potokami pasażerskimi, która realizuje jedynie 5 par kursów na dobę. Pomimo likwidacji przedmiotowej linii w dalszym ciągu zachowane będzie dla szerokiego rejonu Aleksandrowic (Os. Polskich Skrzydeł, Os. Wojska Polskiego, Os. Kopernika oraz Os. Beskidzkie) szybkie połączenie z ul. Michałowicza – przesiadka na Os. Beskidzkim z kursującej częściej linii nr 21 (dzięki połączeniu z linią nr 34) na linie nr 3, 20, 30 lub 50) oraz bezpośrednie połączenie z Mikuszowicami Śląskimi i II Urzędem Skarbowym za sprawą wariantowych kursów linii nr 21. W dalszym ciągu zapewnione zostanie także połączenie Os. Polskich Skrzydeł z Olszówką Dolną oraz Cygańskim Lasem (przesiadka z linii nr 21 na linię nr 1).

opty21a
opty21a

Linia nr 21 w wariancie podstawowym:

OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ – Tańskiego – Spółdzielców – Jesionowa – Cieszyńska – Szarotki – Babiogórska – Andersa – Armii Krajowej – Szpital Wojewódzki – Armii Krajowej – Bora-Komorowskiego – Żywiecka – Lenartowicza – Jutrzenki – Tuwima – OSIEDLE LANGIEWICZA – Urodzajna – Łagodna – Jutrzenki – Lenartowicza – Żywiecka – Bora-Komorowskiego – Armii Krajowej – Szpital Wojewódzki – Armii Krajowej – Andersa – Babiogórska – Szarotki – Cieszyńska – Jesionowa – Spółdzielców – Tańskiego – OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ

Powyższe zmiany zostały przedstawione na schemacie:

opty21
opty21

Linia nr 21 w wariancie wydłużonym przez Mikuszowice Błonia ATH:

OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ – Tańskiego – Spółdzielców – Jesionowa – Cieszyńska – Szarotki – Babiogórska – Andersa – Armii Krajowej – Szpital Wojewódzki – Boboli – Długa – Bystrzańska – Szeroka – Mikuszowice Błonia ATH – Szeroka – Bystrzańska – Partyzantów – Bora-Komorowskiego – Żywiecka – Lenartowicza – Jutrzenki – Tuwima – OSIEDLE LANGIEWICZA – Urodzajna – Łagodna – Jutrzenki – Lenartowicza – Żywiecka – Bora-Komorowskiego – Partyzantów – Bystrzańska – Szeroka – Mikuszowice Błonia ATH – Szeroka – Bystrzańska – Długa – Boboli – Szpital Wojewódzki – Armii Krajowej – Andersa – Babiogórska – Szarotki – Cieszyńska – Jesionowa – Spółdzielców – Tańskiego – OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ

Powyższe zmiany zostały przedstawione na schemacie:

opty21-błonia
opty21-błonia

5. Likwidacja linii nr 28 – uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 30 (zmiana założeń – likwidacja linii nr 30 w 2021 r.)

Projekt zakłada likwidację linii nr 28 (Osiedle Karpackie > Os. Wojska Polskiego) – wysoce substytucyjnej względem innych linii komunikacyjnych (z Os. Karpackiego kursy ul. Michałowicza do centrum liniami nr 30, 50 oraz ul. Piastowską linią nr 6) – w zamian uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 30 na skróconej trasie relacji Os. Karpackie > Warszawska Dworzec.

Propozycja zakłada likwidację linii nr 28 – charakteryzującej się układem podkowy łączącej pobliskie osiedla mieszkaniowe – Os. Karpackie i Os. Wojska Polskiego z centrum miasta. Na odcinkach promienistych – pomiędzy Os. Wojska Polskiego a centrum miasta linia jest dublowana przez linię nr 4 i 15 (od Os. Kopernika także przez linię nr 2) oraz pomiędzy Os. Karpackim a centrum miasta przez linie nr 30 i 50. Funkcjonujący układ dublujących się połączeń powoduje zjawisko jazdy stadnej – następujących bezpośrednio po sobie odjazdów linii kursujących wspólnym odcinkiem trasy w kierunku największych osiedli mieszkaniowych.

Główne potoki pasażerskie na linii nr 28 występują jedynie promieniście w relacjach Os. Karpackie > centrum oraz Os. Wojska Polskiego > centrum. Liczba odbywanych podróży bezpośrednich pomiędzy osiedlami jest znikoma.

W związku z likwidacją linii nr 28 zakłada się uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 30 na skróconej relacji Osiedle Karpackie > Warszawska Dworzec – tym samym osiągnięcie taktu kursowania co 30 min w relacjach do/z centrum miasta (dodatkowo utrzymanie kursów wariantowych do CH Sarni Stok), w połączeniu z kursującą regularnie co 30 min linią nr 50 do Czechowic-Dziedzic pozwoli na stworzenie pary linii 30+50, których wspólna – regularna częstotliwość kursowania w interwale co 15 min.

W relacji pomiędzy Os. Wojska Polskiego a centrum miasta osiągnięty zostanie stały takt kursowania na poziomie co ok. 10-15 min, który zapewniony zostanie dzięki koordynacji linii nr 4 i 15 (linia nr 15 kursująca na poziomie, co 30 min – zostanie wzmocniona dodatkowymi kursami, dzięki połączeniu z linią nr 23 – zmiany opisane w pkt. 2 II etapu optymalizacji).

Bezpośrednie połączenia w relacji Os. Karpackie > Cieszyńska Hulanka > ul. Piastowska zapewnia kursująca co ok. 30 min linia nr 6, a także połączenie linii nr 21 w relacji Os. Karpackie > Os. Wojska Polskiego (wzmocnionej kursami z linii nr 34).

Linia nr 30
OSIEDLE KARPACKIE – Sosnkowskiego – Andersa – Os. Beskidzkie – Michałowicza – Partyzantów – Zamkowa – 3 Maja – WARSZAWSKA DWORZEC – Warszawska – CH SARNI STOK

opty28-30
opty28-30