Optymalizacja – etap I

1. Zamiana przystanków końcowych w Mikuszowicach Śląskich (zrealizowana w 2021 r.)
2. Włączenie linii nr 24 BIS do kursów linii nr 10 (zrealizowana w 2021 r.)

Projekt zakłada zamianę przystanków końcowych w Mikuszowicach Śląskich: linii nr 10 (Wapienica Strażacka > Mikuszowce Śląskie) i linii nr 24 (Wapienica Strażacka > Mikuszowice Błonia ATH) – skierowanie linii nr 10 do pętli Mikuszowice Błonia ATH, natomiast linii nr 24 do pętli Mikuszowice Śląskie. Ponadto zakłada się wprowadzenie trzech kursów wariantowych na linii nr 10 poprowadzonych przez Os. Kopernika ulicami: Stawową, Spółdzielców oraz Jesionową (w zamian za likwidowaną linię nr 24 BIS).

Proponowana zamiana pętli końcowych linii nr 10 i 24 w Mikuszowicach Śląskich zostanie wprowadzona przy jednoczesnej synchronizacji rozkładów jazdy linii nr 24 z linią nr 57 dla kluczowych przystanków: Mikuszowice Śląskie oraz Bystrzańska Willowa, dzięki czemu zachowana zostanie odczuwalna wysoka częstotliwość kursowania autobusów na południowym odcinku ul. Bystrzańskiej. W tym celu na ul. Bystrzańskiej (na wysokości pętli autobusowej) został utworzony nowy – dodatkowy przystanek dla linii nr 57 w kierunku Bystrej.

Skierowanie często kursującej linii nr 10 do pętli Mikuszowice Błonia powiązane zostanie z likwidacją linii nr 24 BIS – jej funkcja zostanie zastąpiona przez 3 kursy wariantowe linii nr 10 poprowadzone przez Osiedle Kopernika – obsługujące dodatkowe przystanki na trasie przejazdu: Stawowa oraz Os. Kopernika.

Wprowadzenie powyższych zmian, dzięki wysokiej częstotliwości kursowania linii nr 10 wpłynie na znaczne polepszenie dojazdu publicznym transportem zbiorowym do Akademii Techniczno-Humanistycznej, a także mieszkańcom miasta w codziennych podróżach do terenów rekreacyjnych – bielskich Błoni.

Zmienione trasy przejazdu linii:

Linia nr 10     
WAPIENICA PARK PRZEMYSŁOWY ABB, WAPIENICA PARK PRZEMYSŁOWY, BESKIDZKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, WAPIENICA GIEŁDA
– Rudawka– Międzyrzecka – WAPIENICA STRAŻACKA – Strażacka – Międzyrzecka – Przy Torach – Międzyrzecka – (Dworcowa > Regera) – Cieszyńska – (Stawowa – Spółdzielców – Jesionowa) – Piastowska – 3 Maja – Zamkowa – Partyzantów – Bystrzańska – Szeroka – MIKUSZOWICE BŁONIA ATH

Linia nr 24     
WAPIENICA PARK PRZEMYSŁOWY ABB – Rudawka – Międzyrzecka – WAPIENICA STRAŻACKA – Strażacka – Jana III Sobieskiego – Piastowska – 3 Maja – Zamkowa – Partyzantów – Bystrzańska – MIKUSZOWICE ŚLĄSKIE

Linia nr 24 BIS likwidacja linii       
OSIEDLE KOPERNIKA – Jesionowa – Cieszyńska – Piastowska – 3 Maja – Zamkowa – Partyzancka – Bystrzańska – Szeroka – Czołgistów – MIKUSZOWICE BŁONIA ATH

opty-10-24
opty-10-24

Powyższe zmiany zostały przedstawione na schemacie:

opty 10-24 mapa
opty 10-24 mapa

3. Włączenie linii nr 56BIS do kursów linii nr 56 (zrealizowana w 2020 r.)

Projekt zakłada połączenie linii nr 56 oraz 56BIS w jedną, częściej kursującą linię nr 56 z zachowaniem wariantowości jej kursowania – oznaczenie w rozkładzie jazdy literami „JN” skróconych kursów do przystanku Janowice Niklówka.

Proponowana zamiana ma na celu poprawę czytelności rozkładów jazdy – zastosowanie jednej, zamiast dwóch tabliczek rozkładowych – zgrupowanie odjazdów obydwu linii kursujących identyczną trasą.

Zmieniona trasa przejazdu linii:

Linia nr 56     
PODWALE DWORZEC
Okrzei Gazownicza Mostowa Piłsudskiego Lwowska Niepodległości Wyzwolenia Janowicka JANOWICE NIKLÓWKA Janowicka Krakowska BESTWINA CENTRUM


4. Zmiana trasy przejazdu autobusów linii nr 17, 31, 56 w rejonie dworca PKP (linia nr 56 – zrealizowana w 2021 r.)

Projekt zakłada zmianę trasy przejazdu autobusów linii nr 17 (Hałcnów Kościół /Krzemionki Witosa > Podwale Dworzec), 31 (Hałcnów Granica > Podwale Dworzec), 56 (Bestwina Centrum/Janowice Niklówka > Podwale Dworzec) w rejonie dworca PKP – przeniesienie odjazdów z przystanku Podwale Dworzec do pętli Warszawska Dworzec.

W rejonie pętli autobusowej Podwale od kilku lat obserwuje się znaczny spadek liczby pasażerów, których punktem docelowym jest rejon wschodniej części dworca PKP (przeniesienie zakładów produkcyjnych Lenko do Wilkowic, zmiana siedziby firmy Suez). Główna destynacja ruchu pasażerskiego z Podwala (szacowana na ok. 90% pasażerów wysiadających – w większości młodzież szkolna) kieruje się z przystanku końcowego zlokalizowanego na ul. Podwale w kierunku głównych placówek oświatowych zlokalizowanych po zachodniej stronie dworca PKP.

Zmiana trasy przejazdu, a tym samym obsługa przystanku 3 Maja Dworzec – postrzeganego jako główny przystanek węzłowy rozszerzyłaby znacznie możliwości przesiadkowe (kontynuowanie podróży ul. Piastowską w kier. Wapienicy, Aleksandrowic, Os. Beskidzkiego), ponadto z przystanku Warszawska Dworzec istnieje możliwość kontynuowania podróży w kier. Os. Karpackiego, Mazańcowic, Międzyrzecza).

Zmienione trasy przejazdu linii:

Linia nr 17     
HAŁCNÓW KOŚCIÓŁ – Wyzwolenia – Krzemionki – KRZEMIONKI WITOSA – Witosa – Wyzwolenia – Piekarska – Komorowicka – Piłsudskiego – Mostowa – Wałowa – 3 Maja – Lipowa/Warszawska – WARSZAWSKA DWORZEC     

Linia nr 31     
HAŁCNÓW GRANICA
– Wyzwolenia – Piekarska – Komorowicka – Piłsudskiego – Mostowa – Wałowa – 3 Maja – Lipowa/Warszawska – WARSZAWSKA DWORZEC

Linia nr 56     
BESTWINA CENTRUM
– Krakowska – Janowicka – JANOWICE NIKLÓWKA – Janowicka – Wyzwolenia – Niepodległości – Lwowska – Piłsudskiego – Mostowa – Wałowa – 3 Maja – Lipowa/Warszawska – WARSZAWSKA DWORZEC

opty-17-31-56
opty-17-31-56

Powyższe zmiany zostały przedstawione na schemacie:

opty 17-31-56 mapa
opty 17-31-56 mapa

5. Włączenie linii nr 33 do rozkładu jazdy linii nr 51 (zrealizowana w 2021 r.)

Projekt zakłada włączenie kursów linii nr 33 (Warszawska Dworzec > Mazańcowice Osiedle) do rozkładu jazdy linii nr 51 (Warszawska Dworzec > Mazańcowice Osiedle /Mazańcowice Ośrodek Zdrowia) z zachowaniem wariantowości kursowania przez ul. Czerwoną.

Proponowana zmiana ma na celu uproszczenie sieci komunikacyjnej – stworzenie jednej linii o charakterze uzupełniającym łączącej funkcję miejską (obsługa Komorowic) i podmiejską (Mazańcowice) kursującą we wszystkie dni tygodnia (aktualnie linia nr 33 kursuje tylko od poniedziałku do soboty).

Istotnym jest fakt, iż linia utrzyma w dalszym ciągu swoją kluczową funkcję obsługową rejonu ul. Czerwonej mającej na celu dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Komorowicach oraz zapewni dzieciom mieszkającym przy granicy z Mazańcowicami dojazd do Szkoły Podstawowej w Komorowicach Krakowskich (jeden kurs wariantowy poprowadzony przez przystanek Komorowice Olimpijska). Zachowana zostanie także wariantowość kursów do przystanku Mazańcowice Ośrodek Zdrowia na mocy zawartego porozumienia z Gminą Jasienica.

Połączenie obu linii umożliwi osiągnięcie zakładanego równego taktu kursowania (co ok. 30 min. na odcinku do przystanku Mazańcowice Osiedle oraz co ok. 60 min. na wydłużonym odcinku do Ośrodka Zdrowia).

Zmienione trasy przejazdu linii:

Linia nr 51     
WARSZAWSKA DWORZEC
– Warszawska – 3 Maja – Wałowa – Piłsudskiego – Komorowicka – (Piekarska – Wyzwolenia – Czerwona) – (<Olimpijska) – Mazańcowicka – MAZAŃCOWICE OSIEDLE – Komorowicka – Ligocka – MAZAŃCOWICE OŚRODEK ZDROWIA

opty-51
opty-51
opty-51-mapa
opty-51-mapa