Optymalizacja – charakterystyka sieci komunikacyjnej (stan obecny – grudzień 2019)

Sieć komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej jest wysoce rozbudowana – składa się z 48 linii dziennych oraz 2 linii nocnych o łącznej długości ponad 518 km, a roczna praca eksploatacyjna wynosi blisko 8 mln wozokilometrów.

Aktualny układ linii komunikacyjnych został wypracowany w II połowie lat 90. – poza kosmetycznymi korektami tras przejazdu oraz wydłużeniami do obiektów handlowych i zakładów pracy funkcjonuje w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Sieć połączeń jest szeroko rozbudowana – zapewniając wiele połączeń bezpośrednich, jednak częstotliwości kursowania większości linii są stosunkowo niskie, co w znaczny sposób utrudnia planowanie podróży.

Główna charakterystyka sieci komunikacyjnej:

  1. 80% linii komunikacji miejskiej przebiega przez centrum miasta, a co trzecia linia w podstawowym wariancie trasy dociera wyłącznie w okolice Dworca Głównego PKP.
  2. Wyłącznie 4 linie średnicowe (na 22 linie tego typu), tj. 4, 15, 23 i 28 łączą ze sobą główne osiedla mieszkaniowe (Os. Złote Łany / Langiewicza, Os. Polskich Skrzydeł, Os. Wojska Polskiego, Os. Beskidzkie i Os. Karpackie).
  3. Częstotliwości kursowania autobusów MZK są relatywnie niskie. Ponad 50% linii kursuje rzadziej niż, co 60 minut np. linie nr: 24BIS i 36 (3 pary kursów/dobę); linie nr 19, D (7 par kursów/dobę), linie nr: 9, 12, 37, 38 (8 par kursów/dobę), linia nr 18 (9 par kursów/dobę), linia nr 29 (10 par kursów/dobę), linie nr: 21, 30, 51 (11 par kursów/dobę), linia nr: 27 (12 kursów/dobę), linie nr: 33, 52 (13 par kursów/dobę).
  4. Największą liczbę kursów w ciągu dnia realizują linie: nr 1 (61 par kursów/dobę), nr 4 (59 par kursów/dobę) oraz nr 10 (55 par kursów/dobę) – z częstotliwością kursowania w przedziale 15 – 20 minut, łącząc główne osiedla z centrum miasta.
  5. Spośród 50 linii komunikacyjnych, 30 linii kursuje codziennie, 16 linii kursuje wyłącznie w dni robocze, 3 linie kursują od poniedziałku do soboty, a jedna w soboty, niedziele oraz święta.
  6. W soboty i niedziele na całej sieci komunikacyjnej liczba kursów jest wyraźnie mniejsza. W soboty realizowanych jest o 40% kursów mniej w porównaniu do dnia roboczego, natomiast w niedziele o 50% kursów mniej.
  7. W okresie letnich wakacji nie są obsługiwane wybrane kursy na liniach – 2, 4, 10, 20, 24, 28 oraz 31 przez co w rozkładach jazdy występują długie przerwy (linia nr 2: 40/50 min., linia nr 4: 30/40 min., linia nr 10: 30/40 min., linia nr 20: 55/68! min., linia nr 24: 60 min., linia nr 28: 40/55 min., linia nr 31: 60/110! min), a także zawieszone są wszystkie kursy na liniach nr 24BIS, 37, 38, 56BIS i D.
schemat sieci MZK 2020
schemat sieci MZK 2020