Linie komunikacyjne

Wykaz linii komunikacyjnych
Wykaz linii komunikacyjnych
1

Cygańs­ki Las - Olszówka — Dłu­ga — Św. Andrze­ja Boboli — Al. Armii Kra­jowej — Al. Gen. Władysława Ander­sa — Par­tyzan­tów — Zamkowa — 3 Maja — Pias­tows­ka — Cieszyńs­ka — Szarot­ki — Babiogórs­ka — Os. Beskidzkie

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Cygańs­ki Las
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Beskidzkie


2

Wilkow­ice Górne — Wyz­wole­nia — Żywiec­ka -|GRANICA MIASTA| — Mikus­zow­ice Krakowskie - Żywiec­ka — PCK — Ste­fanii Sem­połowskiej — Romana Dmowskiego — Ks. Stanisława Sto­jałowskiego — Pl. Fran­cisz­ka Smol­ki — Wzgórze — 3 Maja — Pias­tows­ka — Cieszyńs­ka — Jesionowa — Os. Koperni­ka

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Wilkow­ice Górne / Mikus­zow­ice Krakowskie
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Koperni­ka


3

Komorow­ice Krakowskie - Best­wińs­ka — Ignacego Daszyńskiego — Olimpi­js­ka — Komorow­ic­ka — >Kon­fed­er­atów Bars­kich / <Ignacego Jana Paderewskiego — <Wyz­wole­nia — <Ks. Stanisława Sto­jałowskiego — Romana Dmowskiego — Kierowa — Władysława Broniewskiego — PCK — 1 Maja — Pro­fe­so­ra Mieczysława Michałow­icza — Babiogórs­ka — Al. Gen Władysława Ander­sa — Gen. Kaz­imierza Sosnkowskiego — Os. Karpack­ie


Trasa wariantowa: — Al. Gen Władysława Ander­sa — Kolista — Gościn­na — Al. Armii Kra­jowej — Szpi­tal Wojewódzki

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Komorow­ice Krakowskie
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Karpack­ie / Szpi­tal Wojewódzki


4

Lang­iewicza Basen — Mar­i­ana Lang­iewicza — Łagod­na — Jutrzen­ki — Teofi­la Alek­san­dra Lenar­tow­icza — Żywiec­ka — PCK — 1 Maja — Par­tyzan­tów — Zamkowa — 3 Maja — Pias­tows­ka — Jesionowa — Spółdziel­ców — Czesława Tańskiego — Os. Pol­s­kich Skrzydeł

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Lang­iewicza Basen
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Pol­s­kich Skrzydeł


6

Lip­nik Grani­ca - Krakows­ka — Lwows­ka — Józe­fa Pił­sud­skiego — Mostowa — Wałowa — 3 Maja — Pias­tows­ka — Cieszyńs­ka — Szarot­ki — Babiogórs­ka — Al. Gen. Władysława Ander­sa — Gen. Kaz­imierza Sosnkowskiego — Os. Karpack­ie


Trasa wariantowa: … — Krakows­ka — Wapi­en­na — Krakowska — …

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Lip­nik Grani­ca
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Karpack­ie


7

Wapi­eni­ca Dzwonkowa - Dzwonkowa — Cieszyńs­ka — Browar­na — Jana III Sobieskiego — Stanisława Wyspi­ańskiego — Pias­tows­ka — 3 Maja — Zamkowa — Par­tyzan­tów — Karpac­ka — Kar­bowa — Kar­bowa Hala Sportowa — Kar­bowa — Al. Armii Kra­jowej — Szyn­dziel­nia

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Wapi­eni­ca Dzwonkowa
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Szyn­dziel­nia / Kar­bowa Hala Sportowa


8

Szyn­dziel­nia - Al. Armii Kra­jowej — Al. Gen. Władysława Ander­sa — Par­tyzan­tów — Zamkowa — 3 Maja — Warsza­wska — Warsza­wska DworzecWarsza­wska — Warsza­wska FIAT

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Szyn­dziel­nia
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Warsza­wska Dworzec / Warsza­wska Fiat


9

Mikus­zow­ice Dom Kul­tu­ry - Żywiec­ka — Lwows­ka — Piekars­ka — Komorow­ic­ka — Józe­fa Pił­sud­skiego — Mostowa — Wałowa — 3 Maja — Pias­tows­ka — Cieszyńs­ka — Lot­nisko

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Mikus­zow­ice Dom Kul­tu­ry
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Lot­nisko


10

ATH Bło­nia — Sze­ro­ka — Bystrza­ńs­ka — Par­tyzan­tów — Zamkowa — 3 Maja — Pias­tows­ka — Cieszyńs­ka — Twór­cza — >Międzyrzec­ka — >Przy Torach — >Zaga­jnik / <Tadeusza Regera — <Dwor­cowa — Międzyrzec­ka — Strażac­ka — Wapi­eni­ca Strażacka


Trasa wariantowa: … — Międzyrzec­ka — Relak­sowa — Wapi­eni­ca Gieł­da
Trasa wariantowa: … — Międzyrzec­ka — Rudawka — 1 Dywiz­ji Pancernej —
Beskidz­ki Inku­ba­tor Tech­no­log­iczny
Trasa wariantowa: … — Międzyrzec­ka — Rudawka —
Wapi­eni­ca Park Prze­mysłowy — Wapi­eni­ca Park Prze­mysłowy ABB

Zobacz trasę linii na mapie kier.: ATH Bło­nia
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Wapi­eni­ca Strażac­ka / Wapi­eni­ca Gieł­da / BIT / Park Prze­mysłowy / Park Prze­mysłowy ABB


11

Stra­con­ka Zakręt — Górs­ka — Stra­con­ka Leśniczówka - Górs­ka — Żywiec­ka — Józe­fa Pił­sud­skiego — Mostowa — Wałowa — Warsza­wska — Warsza­wska Dworzec - Warsza­wska — Warsza­wska FIAT

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Stra­con­ka Zakręt / Stra­con­ka Lesniczówka
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Warsza­wska Dworzec / Warsza­wska Fiat


12

Hałc­nów Koś­ciół - Wyz­wole­nia — Hałc­nows­ka — Matyldy Lin­ert — Niepodległosci — Czer­wona — Komorow­ic­ka — >Kon­fed­er­atów Bars­kich / <Ignacego Jana Paderewskiego — <Wyz­wole­nia — <Ks. Stanisława Sto­jałowskiego — Romana Dmowskiego — Kierowa — Władysława Broniewskiego — PCK — 1 Maja — Par­tyzan­tów — Al. Gen. Władysława Ander­sa — Al. Armii Kra­jowej — Św. Andrze­ja Boboli — Dłu­ga — Bystrza­ńs­ka — Sze­ro­ka — ATH Bło­nia

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Hałc­nów Koś­ciół
Zobacz trasę linii na mapie kier.: ATH Bło­nia


13

Lip­nik Dol­ny — Lip­nic­ka — Żywiec­ka — Lwows­ka — Józe­fa Pił­sud­skiego — Mostowa — Wałowa — 3 Maja — Warsza­wska — Węglowa — Katow­ic­ka — Maza­ń­cow­ic­ka — Michała Grażyńskiego — Czer­wona — Niepodległoś­ci — Wyz­wole­nia — Hałc­nów Koś­ciół — Wyz­wole­nia — Krzemion­ki — Win­cen­tego Witosa — Krzemion­ki Witosa

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Lip­nik Dol­ny
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Hałc­nów Koś­ciół / Krzemion­ki Witosa


13w

Lip­nik Dol­ny — Lip­nic­ka — Żywiec­ka — Lwows­ka — Józe­fa Pił­sud­skiego — Mostowa — Wałowa — 3 Maja — Warsza­wska — Węglowa — Katow­ic­ka — Maza­ń­cow­ic­ka — Michała Grażyńskiego — Czer­wona — Niepodległoś­ci — Wyz­wole­nia — Win­cen­tego Witosa — Krzemion­ki Witosa

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Lip­nik Dol­ny
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Krzemion­ki Witosa


15

Os. Lang­iewicza - Juliana Tuwima — Urodza­j­na — Łagod­na — Jutrzen­ki — Teofi­la Alek­san­dra Lenar­tow­icza — Żywiec­ka — Józe­fa Pił­sud­skiego — Mostowa — Wałowa — 3 Maja — Pias­tows­ka — >Listopad­owa / <Wyspi­ańskiego — Grun­waldz­ka — 3 Pułku Strzel­ców Pod­ha­lańs­kich — Marii Konop­nick­iej — Cieszyńs­ka — Jesionowa — Spółdziel­ców — Czesława Tańskiego - Os. Pol­s­kich Skrzydeł

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Lang­iewicza
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Pol­s­kich Skrzydeł


16

Wapi­eni­ca Zapo­ra - Zapo­ra — Jaworza­ńs­ka — Cieszyńs­ka — Czesława Tańskiego — Spółdziel­ców — Jesionowa — Cieszyńs­ka — Pias­tows­ka — Warsza­wska — >Lipowa — Warsza­wska Dworzec - Warsza­wska — Warsza­wska FIAT

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Wapi­eni­ca Zapo­ra
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Warsza­wska Dworzec / Warsza­wska Fiat


17

Pod­wale Dworzec - Pod­wale — >Ste­fana Okrzei — >Gazown­icza> / <Jana Kil­ińskiego — <Michała Grażyńskiego — Mostowa — Józe­fa Pił­sud­skiego — Komorow­ic­ka — Piekars­ka — Wyz­wole­nia — Win­cen­tego Witosa — Krzemion­ki Witosa - Win­cen­tego Witosa — Krzemion­ki — Wyz­wole­nia — Hałc­nów Kościół

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Pod­wale Dworzec
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Krzemion­ki Witosa / Hałc­nów Kościół


18

Os. Złote Łany - Jutrzen­ki — Teofi­la Alek­san­dra Lenar­tow­icza — Żywiec­ka — Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego — Al. Gen. Władysława Ander­sa — Al. Armii Kra­jowej — Gościn­na — Karpac­ka — Par­tyzan­tów — Zamkowa — 3 Maja — Pias­tows­ka — <Miesz­ka I — <Adama Asny­ka — Listopad­owa — Nad Potok­iem — Jana III Sobieskiego — Stare Biel­sko Kościół

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Złote Łany
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Stare Biel­sko Kościół


19

Os. Złote Łany - Jutrzen­ki — Teofi­la Alek­san­dra Lenar­tow­icza — Żywiec­ka — Lwows­ka — Piekars­ka — Komorow­ic­ka — Euge­niusza Kwiatkowskiego — Michała Grażyńskiego — Grażyńskiego FIAT II — Michała Grażyńskiego — Kon­wo­jowa — |GRANICA MIASTA| — Elizy Orzeszkowej — Czechow­ice-Dziedz­ice Orzeszkowej

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Złote Łany
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Czechow­ice-Dziedz­ice Orzeszkowej / Grażyńskiego FIAT II


20

Os. Złote Łany - Jutrzen­ki — Teofi­la Alek­san­dra Lenar­tow­icza — Żywiec­ka — PCK — Prof. Mieczysława Michałow­icza — Babiogórs­ka — Szarot­ki — Cieszyńs­ka — Twór­cza — >Międzyrzec­ka — >Przy Torach — >Zaga­jnik / <Tadeusza Regera — <Dwor­cowa — Międzyrzec­ka — Strażac­ka — Wapi­eni­ca Strażac­kaMiędzyrzec­ka — Rudawka — Wapi­eni­ca Park Prze­mysłowy ABB

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Złote Łany
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Wapi­eni­ca Strażac­ka / Wapi­eni­ca Park Prze­mysłowy ABB


22

Os. Lang­iewicza — Juliana Tuwima — Urodza­j­na — Łagod­na — Jutrzen­ki — Teofi­la Alek­san­dra Lenar­tow­icza — Żywiec­ka — Ks. Stanisława Sto­jałowskiego — Pl. Fran­cisz­ka Smol­ki — Wzgórze — 3 Maja — Warsza­wska — Sarni Stok — Sarni Potok — Os. Sarni Stok


Trasa wariantowa: … — Warsza­wska — Okręż­na — Sarni Stok — …

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Lang­iewicza
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Sarni Stok


23

Os. Lang­iewicza - Juliana Tuwima — Urodza­j­na — Łagod­na — Jutrzen­ki — Lenar­tow­icza — Żywiec­ka — Józe­fa Pił­sud­skiego — Mostowa — Wałowa — 3 Maja — Pias­tows­ka — >Listopad­owa / <Wyspi­ańskiego — Grun­waldz­ka — 3 Pułku Strzel­ców Pod­ha­lańs­kich — Marii Konop­nick­iej — Cieszyńs­ka — Szarot­ki — Babiogórs­ka — Al. Gen. Władysława Ander­sa — Al. Armii Kra­jowej — Szpi­tal Wojewódzki

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Lang­iewicza
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Szpi­tal Wojewódzki


24

Mikus­zow­ice Śląskie - Bystrza­ńs­ka — Par­tyzan­tów — Zamkowa — 3 Maja — Pias­tows­ka — Jana III Sobieskiego — >Św. Stanisława — >Nad Potok­iem — Jana III Sobieskiego — Strażac­ka — Wapi­eni­ca Strażacka


Trasa wariantowa: … — Międzyrzec­ka — Rudawka — Wapi­eni­ca Park Prze­mysłowy ABB

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Mikus­zow­ice Śląskie
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Wapi­eni­ca Strażac­ka / Wapi­eni­ca Park Prze­mysłowy ABB


25

Osiedle Sarni Stok — Sarni Potok — Sarni Stok — Warsza­wska - Warsza­wska Dworzec — Warsza­wska — Pias­tows­ka — Jana III Sobieskiego — Al. Gen. Władysława Ander­sa -|GRANICA MIASTA| — Staro­biel­s­ka — Maza­ń­cow­ice Spółdzielnia

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Osiedle Sarni Stok / Warsza­wska Dworzec
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Maza­ń­cow­ice Spółdzielnia


26

Wapi­en­na Osiedle — Wapi­en­na — <Cypri­ana Kami­la Nor­wi­da — <Adol­fa Dygasińskiego — Krakows­ka — Żywiec­ka — Ks. Stanisława Sto­jałowskiego — Pl. Fran­cisz­ka Smol­ki — Wzgórze — 3 Maja — Warsza­wska — Warsza­wska Dworzec

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Wapi­en­na Osiedle
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Warsza­wska Dworzec


27

Warsza­wska Dworzec - Warsza­wska — 3 Maja — Wzgórze — Pl. Fran­cisz­ka Smol­ki — Ks. Stanisława Sto­jałowskiego — Żywiec­ka — Krakows­ka — Pol­na — Ks. Stanisława Brzós­ki — Pol­na — Lip­nik Dolny

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Warsza­wska Dworzec
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Lip­nik Dolny


28

Os. Karpack­ie - Al. Gen. Władysława Ander­sa — Prof. Mieczysława Michałow­icza — Par­tyzan­tów — Zamkowa — 3 Maja — Pias­tows­ka — Cieszyńs­ka — Sta­wowa — Spółdziel­ców — Os. Wojs­ka Polskiego

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Karpack­ie
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Wojs­ka Pol­skiego


29

>Pias­tows­ka Dworzec - >Pias­tows­ka / <Warsza­wska Dworzec — <Warsza­wska — 3 Maja — Wałowa — Gazown­icza — <Ste­fana Okrzei — <Pod­wale — <Jana Kil­ińskiego — Michała Grażyńskiego — Maza­ń­cow­ic­ka — Komorow­ic­ka — Olimpi­js­ka — Ignacego Daszyńskiego — Best­wińs­ka — Komorow­ice Krakowskie

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Warsza­wska Dworzec
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Komorow­ice Krakowskie


31

Pod­wale Dworzec — Pod­wale — >Ste­fana Okrzei — >Gazown­icza> / <Jana Kil­ińskiego — <Michała Grażyńskiego — Mostowa — Józe­fa Pił­sud­skiego — Komorow­ic­ka — Piekars­ka — Wyz­wole­nia — Hałc­nów Granica

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Pod­wale Dworzec
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Hałc­nów Granica


32

Os. Karpack­ie — Gen. Kaz­imierza Sosnkowskiego — Al. Gen. Władysława Ander­sa — Pias­tows­ka — Warsza­wska — <Węglowa — <Katow­ic­ka — Maza­ń­cow­ic­ka — Komorow­ic­ka — Olimpi­js­ka — Ignacego Daszyńskiego — Hałc­nows­ka — Wyz­wole­nia — Hałc­nów Kościół

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Karpack­ie
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Hałc­nów Kościół


33

Warsza­wska Dworzec — Warsza­wska — 3 Maja — Wałowa — Mostowa — Pił­sud­skiego — Komorow­ic­ka — Piekars­ka — Wyz­wole­nia — Niepodległoś­ci — Czer­wona — Komorow­ic­ka — Maza­ń­cow­ic­ka — |GRANICA MIASTA| — Komorow­ic­ka — Maza­ń­cow­ice Osiedle

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Warsza­wska Dworzec
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Maza­ń­cow­ice Osiedle


34

Os. Lang­iewicza - Juliana Tuwima — Urodza­j­na — Łagod­na — Jutrzen­ki — Teofi­la Alek­san­dra Lenar­tow­icza — Żywiec­ka — Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego — Par­tyzan­tów — Gen. Józe­fa Kus­tro­n­ia — Bystrza­ńs­ka — Dłu­ga — św. Andrze­ja Boboli — Al. Armii Kra­jowej — Al. Gen. Władysława Ander­sa — Babiogórs­ka — Szarot­ki — Cieszyńs­ka — Jesionowa — Spółdziel­ców — Czesława Tańskiego — Os. Pol­s­kich Skrzydeł

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Lang­iewicza
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Pol­s­kich Skrzydeł


35

Warsza­wska Dworzec — Warsza­wska — 3 Maja — Zamkowa — Wzgórze — Pl. Fran­cisz­ka Smol­ki — Ks. Stanisława Sto­jałowskiego — Lip­nic­ka — Pol­na — Ks. Stanisława Brzós­ki — Lip­nik Wielkopolska

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Warsza­wska Dworzec
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Lip­nik Wielkopolska


35L

Warsza­wska Dworzec — Warsza­wska — 3 Maja — Zamkowa — Wzgórze — Pl. Fran­cisz­ka Smol­ki — Ks. Stanisława Sto­jałowskiego — Lip­nic­ka — Pol­na — Ks. Stanisława Brzós­ki — Górs­ka — Żywiec­ka — Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego — Par­tyzan­tów — Zamkowa — 3 Maja — Warsza­wska — Warsza­wska Dworzec

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Warsza­wska Dworzec


35S

Warsza­wska Dworzec — Warsza­wska — 3 Maja — Zamkowa — Par­tyzan­tów — Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego — Żywiec­ka — Górs­ka — Ks. Stanisława Brzós­ki — Wilekopol­s­ka — Ks. Stanisława Brzós­ki — Pol­na — Lip­nic­ka — Ks. Stanisława Sto­jałowskiego — Pl. Fran­cisz­ka Smol­ki — Wzgórze — Zamkowa — 3 Maja — Warsza­wska — Warsza­wska Dworzec

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Warsza­wska Dworzec 


50

Os. Karpack­ie — Gen. Kaz­imierza Sosnkowskiego — Al. Gen. Władysława Ander­sa — Babiogórs­ka — Prof. Mieczysława Michałow­icza — Par­tyzan­tów — Zamkowa — 3 Maja — Warsza­wska — >Maza­ń­cow­ic­ka / <Węglowa — Katow­ic­ka — |GRANICA MIASTA| — Legionów — Niepodległoś­ci — >Towarowa / <Juliusza Słowack­iego — Romual­da Traugut­ta — Stanisława Wyspi­ańskiego — Szkol­na — Węglowa — Gór­nicza — Czechow­ice-Dziedz­ice Sile­sia

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Os. Karpack­ie
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Czechow­ice-Dziedz­ice Silesia


56

Warsza­wska Dworzec — Warsza­wska — 3 Maja — Wałowa — Mostowa — Józe­fa Pił­sud­skiego — Lwows­ka — Wyz­wole­nia — Janow­ic­ka — Janow­ic­ka Niklówka

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Warsza­wska Dworzec
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Janow­ic­ka Niklówka


57

Filarowa Zespół Szkół — Filarowa — Czechow­ic­ka — Warsza­wskaWarsza­wska Dworzec — Warsza­wska — 3 Maja — Zamkowa — Par­tyzan­tów — Bystrza­ńs­ka — |GRANICA MIASTA| — Szczyrkows­ka — Juliana Fała­ta — Bystra Leśniczówka

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Filarowa Zespół Szkół / Warsza­wska Dworzec
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Bystra Leśniczówka


D

Hałc­nów Koś­ciół — Wyz­wole­nia — Win­cen­tego Witosa — Krzemion­ki Witosa


Trasa wariantowa: Janow­ic­ka Niklówka — Janow­ic­ka — Wyz­wole­nia — Hałc­nów Koś­ciół
Trasa wariantowa: Krzemion­ki Witosa — Win­cen­tego Witosa — Krzemion­ki — Wyz­wole­nia — Hałc­nów Granica

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Krzemion­ki Witosa
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Hałc­nów Kościół


N1

Zajezd­nia MZK — Dłu­ga — Św. Andrze­ja Boboli — Al. Armii Kra­jowej — Al. Gen. Władysława Ander­sa — Babiogórs­ka — Prof. Mieczysława Michałow­icza — Par­tyzan­tów — Zamkowa — 3 Maja — Pias­tows­ka — Cieszyńs­ka — Jesionowa — Spółdziel­ców — Czesława Tańskiego — Cieszyńs­ka — Wapi­eni­ca Centrum

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Zajezd­nia MZK
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Wapi­eni­ca Centrum


N2

Zajezd­nia MZK — Dłu­ga — Bystrza­ńs­ka — Gen. Józe­fa Kus­tro­n­ia — Par­tyzan­tów — Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego — Łagod­na — Jutrzen­ki — Teofi­la Alek­san­dra Lenar­tow­icza — Żywiec­ka — Lwows­ka — Józe­fa Pił­sud­skiego — Mostowa — Wałowa — 3 Maja — Warsza­wska — Węglowa — Katow­ic­ka — Maza­ń­cow­ic­ka — Komorow­ic­ka — Olimpi­js­ka — Ignacego Daszyńskiego — Hałc­nows­ka — Wyz­wole­nia — Hałc­nów Kościół

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Zajezd­nia MZK
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Hałc­nów Kościół


P2

Osiedle Złote Łany - Jutrzen­ki — Teofi­la Alek­san­dra Lenar­tow­icza — Żywiec­ka — PCK — Par­tyzan­tów — Zamkowa — 3 Maja — Pias­tows­ka — Jana III Sobieskiego — Al. Gen. Władysława Ander­sa — Fran­cus­ka — Szk­lana — Szk­lana Proseat

Zobacz trasę linii na mapie kier.: Osiedle Złote Łany
Zobacz trasę linii na mapie kier.: Szk­lana Proseat