Konsultacje społeczne

Optymalizacja sieci komunikacyjnej 2020+

Projekt “Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+”

W dniu 6 grudnia 2019 r. opublikowany został projekt “Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” – szczegóły projektu.

Uwagi i wnioski dotyczące poszczególnych elementów projektu prosimy kierować do dnia 15 stycznia 2020 r.: drogą mailową na adres transport@mzd.bielsko.pl lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta – Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

Ponadto informujemy, iż spotkania konsultacyjne dotyczące projektu “Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” będą prowadzone w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w środy w godz. od 12:00 do 14:00 – pokój nr 14, w dniach: 11 grudnia 2019 r., 18 grudnia 2019 r., 8 stycznia 2020 r., 15 stycznia 2020 r.