Infrastruktura

TIP_2019_09_04 (2)

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej

Zlokalizowane na 38 najważniejszych przystankach komunikacyjnych w mieście. Tablice DIP prezentują informacje o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów (format za xx min). W przypadku braku łączności GPS – pojazdu z systemem odjazd autobusu prezentowany jest statycznie – zgodnie z rozkładem jazdy (format HH:MM). Wszystkie tablice są przystosowane do obsługi przez osoby z dysfunkcją wzroku – głosowy odczyt komunikatów o odjazdach uruchamiany z guzika na obudowie słupka tablicy lub dedykowanego pilota.


System ITS

Inteligentny System Transportowy działający na głównych ciągach komunikacyjnych miasta. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego. Dzięki mechanizmowi nadawania priorytetu dla pojazdów komunikacji miejskiej możliwym jest skrócenie czasu ich oczekiwania na czerwonym świetle – jeśli są opóźnione w stosunku do rozkładu jazdy. Więcej informacji o ITS na stronie its.bielsko.pl


Biletomat_2019_09_04 (2)

Biletomaty

Zlokalizowane są na 23 głównych przystankach autobusowych. 19 z nich jest przystosowanych do sprzedaży biletów jednorazowych, krótkookresowych i długookresowych (miesięcznych), natomiast 4 biletomaty solarne umożliwiają jedynie zakup biletów jednorazowych i krótkookresowych. Wykaz oraz lokalizacje biletomatów są dostępne tutaj.


wiata

Wiaty przystankowe

Zlokalizowane są na blisko 300 przystankach autobusowych na terenie miasta. W strefie konserwatorskiej (ścisłe centrum miasta) budowana są wiaty w kolorystyce piaskowo-brązowej. Na pozostałym obszarze miasta budowane są standardowe wiaty czerwono-żółte.