Zmiana tras przejazdu autobusów – standardy informacji pasażerskiej

Szanowni Pasażerowie, w związku z wprowadzonymi w Bielsku-Białej zmianami w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej przypominamy o nowych rozwiązaniach wdrożonych w systemie informacji pasażerskiej.

1. Prezentowanie numeru linii w „negatywie” wraz z dodatkowym piktogramem.

Numery linii komunikacyjnych kursujących po zmienionej trasie przejazdu oznaczane są za pomocą „negatywu” – nr linii wyświetlany jest wówczas w kolorze czarnym na tle pomarańczowego kwadratu. Na wyświetlaczach prezentowany jest również piktogram „strzałki”.

2. Prezentowanie informacji – piktogramu „strzałki” obok numeru linii na tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej.

Na tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej obok numeru linii i kierunku jazdy prezentowany jest piktogram „strzałki” mający na celu wizualne zwrócenie uwagi, że linia kursuje zmienioną trasą.

Informacja o zmianie trasy na tablicy DIP.
Informacja o zmianie trasy na tablicy DIP.

3. Zmiana kolorystyki numeru linii w tabelarycznym rozkładzie jazdy „do wydruku”.

W dedykowanej zakładce rozkładu jazdy „do wydruku” – numery linii komunikacyjnych kursujących zmienioną trasą przejazdu oznaczane są na pomarańczowym tle.

Trasa objazdowa
Trasa objazdowa

4. Prezentowanie przystanków objazdowych w systemie dynamicznej informacji pasażerskiej rozklady.bielsko.pl oraz na wyświetlaczach wewnętrznych w pojazdach.

W systemie dynamicznej informacji pasażerskiej rozklady.bielsko.pl w sytuacji skierowania linii na trasę objazdową prezentowane są informacje o aktualnej trasie przejazdu linii (obsługiwane przystanki na trasie objazdu). Informacja ta jest transponowana także do wewnętrznych wyświetlaczy LCD zamontowanych w autobusach MZK.

5. Prezentowanie tymczasowych rozkładów jazdy na żółtym tle

Na przystankach autobusowych rozkłady jazdy linii komunikacyjnych, których trasa przejazdu oraz rozkład jazdy spowodowany objazdem uległ zmianie, prezentowane są na wyróżniającym się żółtym kolorze tła. W polu prezentującym nazwy przystanków komunikacyjnych (koraliki) zamieszczona jest aktualna trasa przejazdu linii (w tym przystanki na trasie objazdu).

6. Schematy objazdowe rozwieszane na przystankach oraz publikowane w systemie dynamicznej informacji pasażerskiej.

Na przystankach objętych zmianami wywieszane są komunikaty wraz ze schematami prezentującymi zmiany w kursowaniu linii komunikacyjnych.

Dodatkowe przystanki (tymczasowe) obsługiwane w trakcie trwania objazdu prezentowane są na żółtym tle z czarną strzałką.

Przystanki wyłączone z eksploatacji prezentowane są w postaci czerwonego napisu w białym prostokącie z czerwoną ramką.

Schemat objazdu zamknięcie ul. Kwiatkowskiego
Schemat objazdu zamknięcie ul. Kwiatkowskiego