Flota

Miejs­ki Zakład Komu­nika­cyjny w Biel­sku-Białej eksploatu­je aktu­al­nie 137 auto­busów.
- śred­ni wiek taboru wynosi 9,85 lat;
- auto­busy niskopodło­gowe (125) i niskowe­jś­ciowe (12) przys­tosowane do prze­wozu osób niepełnosprawnych i starszych stanow­ią 100 % taboru;
- najwyższą nor­mę emisji spalin EEV, EUR0 5 i EUR0 6 speł­ni­a­ją sil­ni­ki 105 auto­busów (76,64 % taboru);
- normy EURO 3 i EURO 4 speł­ni­a­ją sil­ni­ki 32 auto­busów (23,36 % taboru);
- auto­busy wyposażone w mon­i­tor­ing stanow­ią 79,56 % taboru (109 auto­busów);
- auto­busy wyposażone w kli­matyza­cję przestrzeni pasażer­skiej stanow­ią 51,09 % taboru (70 autobusów). 


Nowe Solarisy Urbino 18 IV

Solaris Urbino 18 IV

pojazd przegubowy 18-metrowy
rok zakupu: 2016/2017 oraz 2022
nr taborowe: 168–177 oraz 223–226
sztuk: 14


Linia nr 22

Solaris Urbino 12 IV

pojazd stan­dar­d­owy 12-metrowy
rok zakupu: 2016/2017 oraz 2021
nr taborowe: 178–215 oraz 218–222
sztuk: 43


Ive­co Dai­ly 70C17 / SKD Stratos LF38

pojazd klasy mini
rok zakupu: 2015/2017
nr taborowe: 157, 216–217
sztuk: 3


ScaniaCN230UB 4x2EB

pojazd stan­dar­d­owy 12-metrowy
rok zakupu: 2015
nr taborowe: 158–167
sztuk: 10


Mer­cedes-Benz Conec­to LF

pojazd stan­dar­d­owy 12-metrowy
rok zakupu: 2011
nr taborowe: 147–156
sztuk: 10


Mer­cedes-Benz Citaro G

pojazd przegubowy 18-metrowy
rok zakupu: 2010/2011
nr taborowe: 137–146
sztuk: 10


Autosan A8V Wetlina

pojazd klasy mini
rok zakupu: 2009
nr taborowe: 134–136
sztuk: 3


Solaris Urbino 12 III

pojazd stan­dar­d­owy 12-metrowy
rok zakupu: 2006/2009
nr taborowe: 092–101, 129–133
sztuk: 15


Mer­cedes-Benz Citaro

pojazd stan­dar­d­owy 12-metrowy
rok zakupu: 2008
nr taborowe: 119–128
sztuk: 10


Mer­cedes-Benz Citaro K

pojazd klasy midi 10,5‑metrowy
rok zakupu: 2007
nr taborowe: 109–118
sztuk: 10


Jel­cz MO81MB3 Vero

pojazd klasy mini
rok zakupu: 2006/2007
nr taborowe: 102–108
sztuk: 6