Cennik i rodzaje biletów – obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Cennik biletów 2021
Cennik biletów 2021

Rodzaje biletów

4 zł - jednorazowy normalny

Normalny bilet jednorazowy (także za przewóz bagażu, zwierzęcia): 4 zł.


2 zł - jednorazowy ulgowy

Ulgowy bilet jednorazowy: 2 zł.


5 zł - godzinny normalny

Normalny bilet 60-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 60 minut od momentu skasowania: 5 zł.


2,5 zł - godzinny ulgowy

Ulgowy bilet 60-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 60 minut od momentu skasowania: 2,5 zł.


14 zł - 24godzinny

Normalny bilet 24-godzinny na wszystkie linie: 14 zł.


7 zł - 24godzinny

Ulgowy bilet 24-godzinny na wszystkie linie: 7 zł.


10 zł - weekendowy rodzinny

Weekendowy bilet rodzinny „Rodzina +”: 10 zł.


1,0 - dopłata

Bilet dopłata: 1 zł.


0,5 zł - dopłata

Bilet dopłata: 0,5 zł.


110 - miesięczny normalny

Normalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie: 110 zł.


55 - miesięczny ulgowy

Ulgowy imienny bilet miesięczny na wszystkie linie: 55 zł.


14-28 zł - bilet 7dniowy

Normalny imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie: 40 zł.
Ulgowy imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie: 20 zł.


36 zł - miesięczny specjalny

Specjalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie: 36 zł.


roczny-specjalny

Bilet specjalny roczny na wszystkie linie: 12 zł.


Wzór biletu

Wzór papieru stosowanego w automatach biletowych.


Podstawa prawna
Zarządzenie nr ON.0050.1465.2020.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.