Konsultacje społeczne projektu załącznika Uchwały w zakresie nazewnictwa przystanków autobusowych

Tablica czołowa z nazwą przystanku

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zaprasza mieszkańców Miasta do wyrażenia swojej opinii w zakresie przedłożonej propozycji zmiany nazewnictwa przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta. Konsultacje rozpoczynają się 14 października 2021 r. i trwają do 1 listopada 2021 r.

Więcej >>>

Raport z konsultacji społecznych projektu pn. „Publiczny Transport Zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+”

konsultacje społeczne raport

15 stycznia 2020 r. zakończyły się trwające ponad miesiąc konsultacje społeczne projektu pn. „Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+”, podczas których zebrane zostały łącznie 483 uwagi i wnioski od 194 wnioskodawców (przedsiębiorców, rad osiedli, mieszkańców oraz pasażerów MZK).

Więcej >>>