Akcja MASKA 2020

maseczki

W związku z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz związanymi z tym obostrzeniami, jak również obowiązkami podczas podróży środkami komunikacji zbiorowej – celem przypomnienia o obowiązku zakrywania ust i nosa – w dniu 3 sierpnia br. zostanie przeprowadzona AKCJA MASKA 2020 – tj. działania prewencyjne oraz edukacyjne dla pasażerów komunikacji zbiorowej w Bielsku-Białej. W tym dniu w godzinach przedpołudniowych dwa trzyosobowe zespoły złożone z pracowników: Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Straży Miejskiej w Bielsku-Białej oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. – na głównych przystankach autobusowych…

Więcej >>>