Pogotowie rozkładowe

Na Twoim przys­tanku braku­je rozkładu jazdy?
Ktoś go zniszczył? Nie da się odczy­tać godziny odjaz­du auto­busu?


Zgłoś nam ten przystanek!

tel. +48 33 4971681, 4971732, 4971765
transport@um.bielsko-biala.pl

W zgłosze­niu prosimy o podanie:
- nazwy przys­tanku (numeru) oraz kierunku;
- opisu uszkodzenia (zniszc­zony rozkład jazdy, graf­fi­ti na rozkładzie jazdy, brak tablicz­ki z rozkła­dem jazdy) oraz nr linii których dotyczy.


Klauzu­la infor­ma­cyj­na o przetwarza­niu danych osobowych (RODO)