Bilety mobilne SkyCash

Aplikacja SkyCash pozwala zakupić bilety Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej w dowolnym miejscu i czasie. W celu zakupu biletu wystarczy:
1) pobrać aplikację na telefon – w przypadku systemu operacyjnego: 
– Android – ze sklepu Google Play
– iOS – ze sklepu App Store
2) zainstalować i uruchomić aplikację oraz zarejestrować konto użytkownika; 
3) zasilić konto użytkownika SkyCash środkami płatniczymi, np. za pomocą: 
– przelewu bankowego – bez prowizji, chyba że bank obsługujący użytkownika takową pobiera; 
– karty płatniczej – prowizja 1,9% kwoty zasilenia, przy czym w przypadku podpięcia karty do konta użytkownika SkyCash, należność za kupowane bilety jest bezpośrednio i bez prowizji pobierana z jego rachunku bankowego;
– PayU lub Przelewy24 – prowizja 1,9% kwoty zasilenia; 
4) w głównym panelu aplikacji uruchomić opcję „Komunikacja miejska” i z listy dostępnych miast wybrać Bielsko-Białą (aplikacja zapamięta wybór i podczas kolejnych zakupów będzie można pominąć ten krok); 
5) wybrać jeden z dostępnych biletów Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej i potwierdzić zamiar jego zakupu, a po sfinalizowaniu płatności bilet zostanie zapisany na koncie użytkownika; 
6) w razie kontroli uruchomić w głównym panelu aplikacji opcję „Bilety do kontroli”, wybrać zakupiony bilet i okazać go kontrolerowi na ekranie swego telefonu (ta możliwość jest aktywna nawet w przypadku braku połączenia z Internetem). 

Regulamin biletu mobilnego SkyCash

Zasady korzystania z instrumentu SkyCash określa Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash dostępny na stronie: www.skycash.com/regulamin

Niniejszy Regulamin szczegółowy dotyczy wyłącznie użytkowników korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., który prowadzi sprzedaż na rzecz  i w imieniu Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego, a jego zapisy są nadrzędne nad Regulaminem Użytkownika Systemu SkyCash, który określa ogólne zasady korzystania z instrumentu SkyCash.       

Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik akceptuje jednocześnie Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash.

Rejestracja oraz doładowanie konta powinny nastąpić przed wejściem do pojazdu.

Rejestracja
Użytkownik musi dokonać Rejestracji w Systemie SkyCash.
Aby dokonać rejestracji użytkownik musi pobrać aplikację z serwera SkyCash za pośrednictwem strony www.skycash.com lub wpisując adres m.skycash.com w mobilnej przeglądarce.
Rejestracja wymaga od przyszłego użytkownika wprowadzenia następujących danych:
a) numer swojego telefonu komórkowego;
b) imię i nazwisko;
c) adres e-mail;
d) kod PIN niezbędny w procesie autoryzacji transakcji.

Doładowanie Konta
W celu dokonania zakupu biletu przez telefon komórkowy, użytkownik dokonuje zasilenia Konta SkyCash:
a) przelewając środki finansowe z dowolnego konta bankowego prowadzonego na terenie Polski;
b) korzystając z usługi Agregatora Płatności;
c) za pomocą karty płatniczej, korzystając z Centrum Kart SkyCash.
Pełny numer konta SkyCash, na który należy dokonywać wpłat, dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.skycash.com, w zakładce „Doładuj konto” panelu administracyjnego. Tabela opłat dostępna jest na w/w stronie w zakładce „Cennik”. 

Zakup biletu
Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do aplikacji SkyCash na swoim telefonie. Wybierając w menu „Komunikacja miejska” może dokonać zapłaty za przejazd autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. poprzez wybór miasta Bielska-Białej (wybór zostanie zapamiętany).
W przypadku wcześniejszego wyboru innego miasta, wyświetlenie listy miast możliwe jest poprzez wybór opcji/zakładki „Zmień”.

W celu zakupu biletu należy wybrać jego rodzaj z poniższych opcji:
a) Normalne
b) Ulgowe

Po rozwinięciu wybór z następujących wariantów:
a) Jednorazowe
b) Czasowe
c) Weekendowe Rodzinne
d) Okresowe

W kolejnym kroku należy wpisać dane określone dla danego rodzaju nabywanego biletu:

1) jednorazowe, 60-minutowe, jednodniowe, weekendowe;
a) numer boczny pojazdu (3 cyfrowy) dotyczy wyłącznie zakupu biletów jednorazowych;
b) liczbę biletów tego samego rodzaju w ramach pojedynczej transakcji;

2) 7-dniowe;
a) nr dowodu osobistego lub legitymacji, szkolnej, studenckiej;
b) imię i nazwisko;
c) numer linii w przypadku zakupu biletu 7-dniowego na określoną linię;

3) miesięczne (specjalne); 
a) nr dowodu osobistego lub legitymacji: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. szkolnej, studenckiej;
b) imię i nazwisko;
w/w dane nie dotyczą biletów na okaziciela;
c) numer linii w przypadku zakupu biletu miesięcznego na określoną linię;  
d) ważny od:
bieżący miesiąc;   
przyszły miesiąc; 

4) trzymiesięczne; 
a) nr dowodu osobistego lub legitymacji: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. szkolnej, studenckiej;
b) imię i nazwisko;
c) numer linii w przypadku zakupu biletu trzymiesięcznego na określoną linię;  
d) ważny od:
– bieżącego miesiąca;   
– następnego miesiąca.

Przedsprzedaż biletów miesięcznych prowadzona jest od 12-tego dnia każdego miesiąca na miesiąc następny.
Zakup biletu miesięcznego /specjalnego/ na dany miesiąc kalendarzowy /bieżący/ nie jest możliwy od 16 dnia danego miesiąca.
Przedsprzedaż biletów trzymiesięcznych prowadzona jest od 12-tego dnia każdego miesiąca na okres trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Zakup biletu trzymiesięcznego, który rozpoczyna ważność w danym miesiącu kalendarzowym  nie jest możliwy od 16 dnia danego miesiąca. 

W kolejnym kroku należy dokonać płatności zaznaczając opcję „Kupuję i płacę”.

Transakcję zakupu biletów należy autoryzować, w zależności od wybranego sposobu płatności:
a) dla przedpłaconego Konta SkyCash – indywidualnym kodem PIN, definiowanym przez użytkownika w procesie rejestracji;
b) dla wybranej karty płatniczej uprzednio zarejestrowanej w Centrum Kart  SkyCash –  kodem CVV2/CVC2/mPIN.

Wybór sposobu płatności możliwy jest po uprzedniej rejestracji karty płatniczej w Centrum Kart SkyCash oraz aktywacji opcji w „Ustawieniach” – „Ustawieniach płatności” aplikacji mobilnej.

Zakupu Biletu Telefonicznego jednorazowego i 60-minutowego należy dokonać najpóźniej tuż po wejściu do pojazdu. Zakupu pozostałych biletów należy dokonać przed wejściem użytkownika do pojazdu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. (w tym celu przed wejściem do pojazdu użytkownik powinien sprawdzić, czy jest zalogowany w aplikacji mobilnej i czy posiada dostęp do Internetu). Zakup biletu w aplikacji mobilnej jest równoznaczny ze skasowaniem biletu w formie papierowej (w szczególności od momentu zakupu Biletu Telefonicznego zaczyna biec okres ważności dla biletów czasowych).

Bilet jest ważny jedynie na telefonie komórkowym, na którym został zakupiony. 

skyCash-instrukcja
skyCash-instrukcja

Kontrola
Aby okazać Bilet Telefoniczny do kontroli należy z poziomu aplikacji wybrać opcję „Kontrola biletów”, dostępną w zakładce „Komunikacja miejska”, a następnie wybrać z listy zakupionych biletów właściwy i okazać do kontroli na ekranie telefonu komórkowego.
Uwaga: Pasażer jest zobowiązany do okazania biletu na swoim telefonie. Kontrolerowi nie wolno brać telefonu pasażera do własnych rąk.

Reklamacje i anulowanie Biletu Telefonicznego
1) Użytkownik po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu Biletu Telefonicznego, powinien zgłosić reklamację na adres e-mail BOK SkyCash: bok@skycash.com. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. 
W przypadku uznanych reklamacji należna użytkownikowi wartość zostanie przekazana w formie przelewu na jego Konto SkyCash.

2) Odwołanie od nałożonej na użytkownika opłaty dodatkowej składać należy pisemnie lub osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. przy ul. Długiej 50, w Dziale Kontroli Liniowej w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, e-mail: kontrola.liniowa@mzk.bielsko.pl tel: 33 814 35 11 wew. 291.

3) Zakupiony Bilet Telefoniczny można anulować tylko wówczas gdy bilet nie rozpoczął okresu  obowiązywania. Możliwość anulowania transakcji zakupu Biletu Telefonicznego dotyczy wyłącznie biletów: miesięcznych (w tym specjalnych) oraz trzymiesięcznych.

4) W tym przypadku wnioski będą przyjmowane najpóźniej do przedostatniego dnia poprzedzającego rozpoczęcie okresu obowiązywania biletu: miesięcznego /trzymiesięcznego/. W sytuacji gdy bilet rozpoczyna okres ważności w sobotę lub niedzielę, wniosek o anulowanie biletu należy złożyć w przedostatnim dniu roboczym.

5) Użytkownik może złożyć wypełniony wniosek z tytułu zwrotu środków za zakupiony Bilet Telefoniczny: 
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bop@mzk.bielsko.pl;
– telefonicznie pod wskazany numerem: 33 814 35 11 wew. 245 lub osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., ul. Długa 50, w Biurze Obsługi Pasażera w godzinach pracy 8:00-14:30 od poniedziałku do piątku.

6) Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie od dnia jego otrzymania.

7) Należna użytkownikowi wartość z tytułu anulowania Biletu Telefonicznego zostanie przekazana na konto z którego była dokonana płatność.

Akceptacja biletu telefonicznego
Bilet Telefoniczny uprawnia do korzystania z usług przewozowych we wszystkich autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. który prowadzi sprzedaż na rzecz i w imieniu Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego.

Czas zakupu biletu
Czas zakupu Biletu Telefonicznego jest zależny od zasięgu oraz szybkości działania sieci telefonii komórkowej. Tym samym SkyCash nie odpowiada za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub brak możliwości zakupu biletu. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SkyCash, użytkownik zobowiązany jest do skasowania papierowego biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej (np. zakupionego u kierowcy). Aplikacja zostanie zablokowana na 10 minut w przypadku rozpoczęcia i nie dokończenia transakcji zakupu biletu – po dwóch nieudanych próbach zakupu biletu. Czas na sfinalizowanie płatności to każdorazowo 20 sekund.

Czas ważności Biletu Telefonicznego
1) bilet jednorazowy obowiązuje przez 60 minut i zachowuje ważność do końca trasy danej linii zgodnie z wybranym numerem bocznym autobusu (tj. do ostatniego przystanku dla wysiadających);

2) bilet 60-minutowy obowiązuje 60 minut od chwili zakupu (w okresie ważności biletu, użytkownik może wykonać dowolną liczbę przesiadek);

3) bilet jednodniowy obowiązuje od chwili zakupu do godziny 23:59:59 (w tym samym dniu);

4) bilet weekendowy obowiązuje od chwili zakupu w sobotę lub niedzielę do godziny 23:59:59 w ostatnim dniu ważności biletu tj. w niedzielę;

5) bilet 7-dniowy obowiązuje przez okres 7-kolejnych dni od dnia zakupu do godziny 23:59:59 w ostatnim dniu ważności biletu;

6) bilet miesięczny (w tym miesięczny specjalny) obowiązuje przez okres 1 miesiąca kalendarzowego do godziny 23:59:59 w ostatnim dniu ważności biletu;
7) bilet trzymiesięczny obowiązuje w okresie trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych do godziny 23:59:59 (w ostatnim dniu ważności biletu).


Firma SkyCash jest obecnie największym w Polsce i najbardziej doświadczonym operatorem prowadzącym sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w 46 miastach (m.in. dla: Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Poznania, Łodzi, Szczecina, Torunia, Częstochowy, Gdańska), a także dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego, takich jak Zarząd Transportu Metropolitarnego. Z aplikacji SkyCash korzysta już ponad 2 mln użytkowników, którzy oprócz biletów komunikacji miejskiej mogą nabyć także bilety: parkingowe, kolejowe, lotnicze, do kina oraz dodatkowo opłacić swe rachunki lub wypłacić gotówkę w bankomacie. Szeroki zakres oferowanych usług powoduje, że ta aplikacja jest obecnie najpopularniejsza wśród analogicznych, konkurencyjnych rozwiązań, o czym świadczy wspomniana już liczba jej użytkowników. 
Wiarygodność firmy Skycash potwierdza także: 
1) posiadanie licencji Krajowej Instytucji Płatniczej, nadanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz licencji Agenta Rozliczeniowego nadanej przez Narodowy Bank Polski; 
2) współpraca z największymi liderami płatności w Polsce, np. Visa i Mastercard oraz firmami, które zapewniają bezpieczeństwo transakcji finansowych, m.in. PayU, Przelewy24.