Bilety mobilne SkyCash

Aplikacja SkyCash pozwala zakupić bilety Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej w dowolnym miejscu i czasie. W celu zakupu biletu wystarczy:
1) pobrać aplikację na telefon – w przypadku systemu operacyjnego: 
– Android – ze sklepu Google Play
– iOS – ze sklepu App Store
2) zainstalować i uruchomić aplikację oraz zarejestrować konto użytkownika; 
3) zasilić konto użytkownika SkyCash środkami płatniczymi, np. za pomocą: 
– przelewu bankowego – bez prowizji, chyba że bank obsługujący użytkownika takową pobiera; 
– karty płatniczej – prowizja 1,9% kwoty zasilenia, przy czym w przypadku podpięcia karty do konta użytkownika SkyCash, należność za kupowane bilety jest bezpośrednio i bez prowizji pobierana z jego rachunku bankowego;
– PayU lub Przelewy24 – prowizja 1,9% kwoty zasilenia; 
4) w głównym panelu aplikacji uruchomić opcję „Komunikacja miejska” i z listy dostępnych miast wybrać Bielsko-Białą (aplikacja zapamięta wybór i podczas kolejnych zakupów będzie można pominąć ten krok); 
5) wybrać jeden z dostępnych biletów Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej i potwierdzić zamiar jego zakupu, a po sfinalizowaniu płatności bilet zostanie zapisany na koncie użytkownika; 
6) w razie kontroli uruchomić w głównym panelu aplikacji opcję „Bilety do kontroli”, wybrać zakupiony bilet i okazać go kontrolerowi na ekranie swego telefonu (ta możliwość jest aktywna nawet w przypadku braku połączenia z Internetem). 

skyCash-instrukcja
skyCash-instrukcja

Regulamin Biletu Telefonicznego określający zasady zakupu poprzez System SkyCash

 1. Informacje wstępne
  1.1 Zasady korzystania z instrumentu SkyCash określa Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash dostępny na stronie: http://www.skycash.com/regulamin.
  1.2 Niniejszy Regulamin szczegółowy dotyczy wyłącznie użytkowników korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., który prowadzi sprzedaż na rzecz  i w imieniu Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego, a jego zapisy są nadrzędne nad Regulaminem Użytkownika Systemu SkyCash, który określa ogólne zasady korzystania z instrumentu SkyCash.
  1.3 Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik akceptuje jednocześnie Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash.
  1.4 Rejestracja oraz doładowanie konta powinny nastąpić przed wejściem do pojazdu.
 2. Rejestracja
  2.1 Użytkownik musi dokonać Rejestracji w Systemie SkyCash.
  2.2 Aby dokonać rejestracji użytkownik musi pobrać aplikację z serwera SkyCash za pośrednictwem strony http://www.skycash.com lub wpisując adres m.skycash.com w mobilnej przeglądarce.
  2.3 Rejestracja wymaga od przyszłego użytkownika wprowadzenia następujących danych:
  a) numer swojego telefonu komórkowego;
  b) imię i nazwisko;
  c) adres e-mail;
  d) kod PIN niezbędny w procesie autoryzacji transakcji.
 3. Doładowanie Konta
  3.1 W celu dokonania zakupu biletu przez telefon komórkowy, użytkownik dokonuje zasilenia Konta SkyCash:
  a) przelewając środki finansowe z dowolnego konta bankowego prowadzonego na terenie Polski;
  b) korzystając z usługi Agregatora Płatności;
  c) za pomocą karty płatniczej, korzystając z Centrum Kart SkyCash.
  3.2 Pełny numer konta SkyCash, na który należy dokonywać wpłat, dostępny jest po zalogowaniu na stronie http://www.skycash.com, w zakładce „Doładuj konto” panelu administracyjnego. Tabela opłat dostępna jest na w/w stronie w zakładce „Cennik”.
 4. Zakup biletu
  4.1 Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do aplikacji SkyCash na swoim telefonie. Wybierając w menu „Komunikacja miejska” może dokonać zapłaty za przejazd autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. poprzez wybór miasta Bielska-Białej (wybór zostanie zapamiętany).
  4.2 W przypadku wcześniejszego wyboru innego miasta, wyświetlenie listy miast jest możliwe poprzez wybór opcji/zakładki „Zmień”.
  4.3 W celu zakupu biletu należy wybrać jego rodzaj z poniższych opcji:
  a) normalne;
  b) ulgowe.
  4.4 Po rozwinięciu wybór z następujących wariantów:
  a) jednorazowe;
  b) czasowe;
  c) weekendowe rodzinne;
  d) okresowe.    
  4.5 W kolejnym kroku należy wpisać dane określone dla danego rodzaju nabywanego biletu:
  4.5.1 jednorazowe, 60-minutowe, 24-godzinne, weekendowe;
  a) numer boczny pojazdu (3 cyfrowy) dotyczy wyłącznie zakupu biletów jednorazowych;
  b) liczbę biletów tego samego rodzaju w ramach pojedynczej transakcji;
  4.5.2 7-dniowe;
  a) nr dowodu osobistego lub legitymacji, szkolnej, studenckiej;
  b) imię i nazwisko;
  4.5.3 miesięczne (w tym miesięczne specjalne);
  a) nr dowodu osobistego lub legitymacji: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., szkolnej, studenckiej;
  b) imię i nazwisko
  c) ważny od:  bieżącego miesiąca lub przyszłego miesiąca; 
  4.5.4 30-dniowe:
  a) nr dowodu osobistego lub legitymacji: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. szkolnej, studenckiej;
  b) imię i nazwisko;
  c) ważny od dnia wskazanego przez pasażera przez okres 30 kolejnych dni kalendarzowych naliczanych automatycznie przez system;
  4.6 Przedsprzedaż biletów miesięcznych jest prowadzona od 12-tego dnia każdego miesiąca na miesiąc następny.
  4.7 Przedsprzedaż biletów 30-dniowych jest prowadzona z maksymalnie 14-dniowym okresem przedsprzedaży.
  4.8 Zakup biletu miesięcznego (w tym miesięcznego specjalnego) na dany miesiąc kalendarzowy (bieżący) nie jest możliwy od 16 dnia danego miesiąca.
  4.9 W kolejnym kroku należy dokonać płatności zaznaczając opcję „Kupuję i płacę”.
  4.10 Transakcję zakupu biletów należy autoryzować, w zależności od wybranego sposobu płatności:
  a) dla przedpłaconego Konta SkyCash – indywidualnym kodem PIN, definiowanym przez użytkownika w procesie rejestracji;
  b) dla wybranej karty płatniczej uprzednio zarejestrowanej w Centrum Kart  SkyCash –  kodem CVV2/CVC2/mPIN.
  4.11 Wybór sposobu płatności możliwy jest po uprzedniej rejestracji karty płatniczej w Centrum Kart SkyCash oraz aktywacji opcji w „Ustawieniach” – „Ustawieniach płatności” aplikacji mobilnej.
  4.12 Zakupu Biletu Telefonicznego jednorazowego i 60-minutowego należy dokonać najpóźniej tuż po wejściu do pojazdu. Zakupu pozostałych biletów należy dokonać przed wejściem użytkownika do pojazdu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. (w tym celu przed wejściem do pojazdu użytkownik powinien sprawdzić, czy jest zalogowany w aplikacji mobilnej i czy posiada dostęp do Internetu). Zakup biletu w aplikacji mobilnej jest równoznaczny ze skasowaniem biletu w formie papierowej (w szczególności od chwili zakupu Biletu Telefonicznego zaczyna biec okres ważności dla biletów czasowych).
  4.13 Bilet jest ważny jedynie na telefonie komórkowym, na którym został zakupiony.
 5. Kontrola
  5.1 Aby okazać Bilet Telefoniczny do kontroli należy z poziomu aplikacji wybrać opcję „Kontrola biletów”, dostępną w zakładce „Komunikacja miejska”, a następnie wybrać z listy zakupionych biletów właściwy i okazać do kontroli na ekranie telefonu komórkowego.
  5.2 Uwaga: Pasażer jest zobowiązany do okazania biletu na swoim telefonie. Kontrolerowi nie wolno brać telefonu pasażera do własnych rąk.
 6. Reklamacje i anulowanie Biletu Telefonicznego
  6.1 Użytkownik po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu Biletu Telefonicznego, powinien zgłosić reklamację na adres e-mail BOK SkyCash: bok@skycash.com.
  6.2 Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
  6.3 W przypadku uznanych reklamacji należna użytkownikowi wartość zostanie przekazana w formie przelewu na jego Konto SkyCash.
  6.4 Odwołanie od nałożonej na użytkownika opłaty dodatkowej należy składać pisemnie lub osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. przy ul. Długiej 50, w godz.: 8:00 – 14:00, w dni robocze, w Dziale Kontroli Liniowej – tel.: 33 814 35 11 wew. 291, e-mail: kontrola.liniowa@mzk.bielsko.pl.
  6.5 Zakupiony Bilet Telefoniczny można anulować tylko wówczas gdy bilet nie rozpoczął okresu  obowiązywania. Możliwość anulowania transakcji zakupu Biletu Telefonicznego dotyczy wyłącznie biletów miesięcznych (w tym miesięcznych specjalnych) oraz biletów 30-dniowych.
  6.6 W tym przypadku wnioski będą przyjmowane najpóźniej do przedostatniego dnia poprzedzającego rozpoczęcie okresu obowiązywania biletu: miesięcznego i 30-dniowego. W sytuacji gdy bilet rozpoczyna okres ważności w sobotę lub niedzielę, wniosek o anulowanie biletu należy złożyć w przedostatnim dniu roboczym.
  6.7 Użytkownik może złożyć wypełniony wniosek z tytułu zwrotu środków za zakupiony Bilet Telefoniczny:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bop@mzk.bielsko.pl;
  b) telefonicznie na nr: 33 814 35 11 wew. 245;
  c) osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., ul. Długa 50, w Biurze Obsługi Pasażera, w dni robocze, w godz. 8:00-14:30.
  6.8 Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie od dnia jego otrzymania.
  6.9 Należna użytkownikowi wartość z tytułu anulowania Biletu Telefonicznego zostanie przekazana na konto, z którego była dokonana płatność.
 7. Akceptacja biletu telefonicznego
  Bilet Telefoniczny uprawnia do korzystania z usług przewozowych we wszystkich autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., który prowadzi sprzedaż na rzecz i w imieniu Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego – Miasta Bielsko-Biała.
 8. Czas zakupu biletu
  8.1 Czas zakupu Biletu Telefonicznego jest zależny od zasięgu oraz szybkości działania sieci telefonii komórkowej. Tym samym SkyCash nie odpowiada za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub brak możliwości zakupu biletu.
  8.2 W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SkyCash, użytkownik zobowiązany jest do skasowania papierowego biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej (np. zakupionego w automacie biletowym lub w stacjonarnym punkcie sprzedaży biletów).
  8.3 Aplikacja zostanie zablokowana na 10 minut w przypadku rozpoczęcia i nie dokończenia transakcji zakupu biletu – po 2 nieudanych próbach zakupu biletu.
  8.4 Czas na sfinalizowanie płatności to każdorazowo 20 sekund.
 9. Czas ważności Biletu Telefonicznego
  9.1 Bilet jednorazowy obowiązuje od chwili zakupu (momentu skasowania) i zachowuje ważność do końca trasy danej linii zgodnie z wybranym numerem bocznym autobusu (tj. do ostatniego przystanku dla wysiadających).
  9.2 Bilet 60-minutowy obowiązuje w ciągu 60 minut od chwili zakupu (momentu skasowania) przy czym w okresie ważności biletu użytkownik może wykonać dowolną liczbę przesiadek.
  9.3 Bilet 24-godzinny obowiązuje w ciągu 24 godzin od chwili zakupu (momentu skasowania), przy czym w okresie ważności biletu użytkownik może wykonać dowolną liczbę przesiadek.
  9.4 Bilet weekendowy rodzinny „Rodzina+” obowiązuje od chwili zakupu (momentu skasowania) w sobotę lub niedzielę do godziny 23:59 w ostatnim dniu ważności biletu, tj. w niedzielę.    
  9.5 Bilet 7-dniowy na wszystkie linie obowiązuje przez okres 7-kolejnych dni od chwili zakupu (momentu skasowania) do godziny 23:59 w ostatnim dniu ważności biletu.
  9.6 Bilet miesięczny imienny (w tym miesięczny specjalny) na wszystkie linie obowiązuje w okresie 1 miesiąca kalendarzowego.
  9.7 Bilet 30-dniowy na wszystkie linie obowiązuje przez okres 30 kolejnych dni kalendarzowych, naliczanych automatycznie przez system, począwszy od daty wskazanej przez pasażera przy zakupie. W przypadku, gdy pasażer, jako datę początku obowiązywania biletu wskaże dzień jego zakupu, wówczas będzie on obowiązywał od chwili zakupu (momentu skasowania) do godz. 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu. W przypadku, gdy pasażer wskaże inną datę, bilet będzie obowiązywał od godz. 00:00 wskazanego dnia do godz. 23:59 trzydziestego dnia od daty początku obowiązywania biletu.”