Bilety mobilne mPay

Jak pobrać aplikację mPay na telefon?
Z aplikacji mPay mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych z systemami operacyjnymi Android oraz iOS . Żeby ją pobrać, wystarczy w dedykowanym sklepie z aplikacjami wpisać słowo „mPay płatności mobilne”. Innym sposobem jest wpisanie w przeglądarce internetowej telefonu adresu app.mpay.pl. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacja przeprowadza użytkownika przez krótki proces rejestracji.

mPay
mPay

Regulamin Biletu Telefonicznego określający zasady zakupu poprzez System mPay 

 1. Informacje wstępne
  1.1. Zasady korzystania z instrumentu mPay określa Regulamin Użytkownika Systemu mPay dostępny na stronie: http://www.www.mpay.pl/regulaminy/.  
  1.2. Niniejszy Regulamin szczegółowy dotyczy wyłącznie użytkowników korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., który prowadzi sprzedaż na rzecz i w imieniu Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego – Miasta Bielska-Białej, a jego zapisy są nadrzędne nad Regulaminem Użytkownika Systemu mPay, który określa ogólne zasady korzystania z instrumentu mPay.
  1.3. Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik akceptuje jednocześnie Regulamin Użytkownika Systemu mPay.
  1.4. Rejestracja oraz doładowanie konta powinny nastąpić przed wejściem do pojazdu.
 2. Rejestracja
  2.1. Użytkownik musi dokonać rejestracji w Systemie mPay.
  2.2 Aby dokonać rejestracji należy zainstalować w telefonie darmową aplikację mPay płatności mobilne. Aplikacja dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS – można ją pobrać na dwa sposoby wpisując w:
  a) dedykowanym sklepie z aplikacjami „mPay płatności mobilne”;
  b) przeglądarce internetowej telefonu adres www.app.mpay.pl.
  2.3. Rejestracja wymaga od przyszłego użytkownika wprowadzenia następujących danych:
  a) imię i nazwisko;
  b) numer swojego telefonu komórkowego;
  c) adres e-mail;
  d) hasło;
  e) kod mPin (niezbędny w procesie autoryzacji transakcji).
 3. Doładowanie Konta
  3.1. W celu dokonania zakupu biletu przez telefon komórkowy użytkownik dokonuje zasilenia w aplikacji Portmonetki mPay
  a) przelewając środki finansowe z dowolnego konta bankowego prowadzonego na terenie Polski;
  b) korzystając z usług: BLIK lub szybkiego przelewu;
  c) za pomocą karty płatniczej, korzystając z funkcji „Zasil z karty płatniczej”;
  d) z wykorzystaniem mVouchera.
  3.3. Pełny numer konta mPay, na który należy dokonywać wpłat, dostępny jest po zalogowaniu na stronie https://system.mpay.pl/site/login w zakładce „Zasil -> Przelew” panelu administracyjnego. Tabela opłat dostępna jest pod adresem https://www.mpay.pl/cenniki/.
 4. Zakup biletu
  4.1. Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do aplikacji mPay na swoim telefonie. Wybierając w menu „Komunikacja miejska” może dokonać zapłaty za przejazd autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. poprzez wybór miasta Bielska-Białej (wybór zostanie zapamiętany).
  4.2. W przypadku wcześniejszego wyboru innego miasta wyświetlenie listy miast jest możliwe poprzez wybór opcji/zakładki „Zmień”.
  4.3. W celu zakupu biletu należy wybrać jego rodzaj spośród poniższych opcji:
  a) normalne;
  b) ulgowe.
  4.4. Następnie dokonać wyboru spośród poniższych opcji:
  a) jednorazowe;
  b) czasowe;
  c) okresowe.    
  4.5. W kolejnym kroku należy wpisać dane określone dla danego rodzaju nabywanego biletu:
  4.5.1. jednorazowe, 60-minutowe, 24-godzinne, weekendowe;
  a) numer boczny pojazdu (3 cyfrowy) dotyczy wyłącznie zakupu biletów jednorazowych;
  b) liczbę biletów tego samego rodzaju w ramach pojedynczej transakcji;
  4.5.2. 7-dniowe;
  a) imię i nazwisko;
  b) nr dokumentu tożsamości (nr dowodu osobistego lub legitymacji, szkolnej, studenckiej);
  4.5.3. miesięczne (w tym miesięczne specjalne);
  a) ważny od: …. – należy dokonać wyboru właściwego miesiąca;
  b) rok;
  c) imię i nazwisko;
  d) nr dokumentu tożsamości (nr dowodu osobistego lub legitymacji: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., szkolnej, studenckiej);
  4.5.4. 30-dniowe:
  a) imię i nazwisko;
  b) nr dokumentu tożsamości (nr dowodu osobistego lub legitymacji: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. szkolnej, studenckiej);
  c) ważny od dnia wskazanego przez pasażera przez okres 30 kolejnych dni kalendarzowych naliczanych automatycznie przez system.
  4.6. Przedsprzedaż biletów miesięcznych jest prowadzona od 12-tego dnia każdego miesiąca na miesiąc następny.
  4.7. Przedsprzedaż biletów 30-dniowych jest prowadzona z maksymalnie 14-dniowym okresem przedsprzedaży.
  4.8. Zakup biletu miesięcznego (w tym miesięcznego specjalnego) na dany miesiąc kalendarzowy (bieżący) nie jest możliwy od 16 dnia danego miesiąca.
  4.9. W kolejnym kroku należy dokonać płatności zaznaczając opcję „Potwierdź”.
  4.10. Bez względu na wybrany sposób płatności, każdą transakcję zakupu biletu należy autoryzować indywidualnym kodem mPin, definiowanym przez użytkownika w procesie rejestracji.
  4.11. Zakupu Biletu Telefonicznego jednorazowego i 60-minutowego należy dokonać najpóźniej tuż po wejściu do pojazdu. Zakupu pozostałych biletów należy dokonać przed wejściem użytkownika do pojazdu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. (w tym celu przed wejściem do pojazdu użytkownik powinien sprawdzić, czy jest zalogowany w aplikacji mobilnej i czy posiada dostęp do Internetu). Zakup biletu w aplikacji mobilnej jest równoznaczny ze skasowaniem biletu w formie papierowej (w szczególności od chwili zakupu Biletu Telefonicznego zaczyna biec okres ważności dla biletów czasowych).
  4.12. Bilet jest ważny jedynie na telefonie komórkowym, na którym został zakupiony.
 5. Kontrola
  5.1. Aby okazać Bilet Telefoniczny do kontroli należy z poziomu głównego okna aplikacji wybrać opcję „Moje bilety”, a następnie wybrać z listy zakupionych biletów właściwy i okazać do kontroli na ekranie telefonu komórkowego.
  5.2. Uwaga: Pasażer jest zobowiązany do okazania biletu na swoim telefonie. Kontrolerowi nie wolno brać telefonu pasażera do własnych rąk.
 6. Reklamacje i anulowanie Biletu Telefonicznego
  6.1. Użytkownik, po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu Biletu Telefonicznego, powinien zgłosić reklamację na adres e-mail: bok@mpay.com.pl.
  6.2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
  6.3. W przypadku uznanych reklamacji należna użytkownikowi wartość zostanie przekazana w formie przelewu na jego Konto mPay.
  6.4. Odwołanie od nałożonej na użytkownika opłaty dodatkowej należy składać pisemnie lub osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. przy ul. Długiej 50, w godz.: 8:00 – 14:00, w dni robocze, w Dziale Kontroli Liniowej – tel.: 33 814 35 11 wew. 291, e-mail: kontrola.liniowa@mzk.bielsko.pl.
  6.5. Zakupiony Bilet Telefoniczny można anulować tylko wówczas, gdy nie rozpoczął się jeszcze okres jego obowiązywania. Możliwość anulowania transakcji zakupu Biletu Telefonicznego dotyczy wyłącznie biletów miesięcznych (w tym miesięcznych specjalnych) oraz biletów 30-dniowych. W tym przypadku wnioski będą przyjmowane najpóźniej do przedostatniego dnia poprzedzającego rozpoczęcie okresu obowiązywania biletu: miesięcznego i 30-dniowego.
  W sytuacji gdy bilet rozpoczyna okres ważności w sobotę lub niedzielę, wniosek o anulowanie biletu należy złożyć w przedostatnim dniu roboczym.
  6.6. Użytkownik może złożyć wypełniony wniosek z tytułu zwrotu środków za zakupiony Bilet Telefoniczny:
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bop@mzk.bielsko.pl;
  – telefonicznie na nr: 33 814 35 11 wew. 245;
  – osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., ul. Długa 50, w Biurze Obsługi Pasażera, w dni robocze, w godz. 8:00-14:30.
  6.7. Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie, licząc od dnia jego otrzymania.
  6.8. Należna użytkownikowi wartość z tytułu anulowania Biletu Telefonicznego zostanie przekazana na konto, z którego była dokonana płatność.
 7. Akceptacja biletu telefonicznego
  Bilet Telefoniczny uprawnia do korzystania z usług przewozowych we wszystkich autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., który prowadzi sprzedaż na rzecz i w imieniu Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego – Miasta Bielska-Białej.
 8. Czas zakupu biletu
  8.1. Czas zakupu Biletu Telefonicznego jest zależny od zasięgu oraz szybkości działania sieci telefonii komórkowej. Tym samym mPay nie odpowiada za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub brak możliwości zakupu biletu.
  8.2. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu mPay użytkownik zobowiązany jest do skasowania papierowego biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej (np. zakupionego w automacie biletowym lub w stacjonarnym punkcie sprzedaży biletów).
  8.3. Aplikacja zostanie zablokowana na 10 minut w przypadku rozpoczęcia i nie dokończenia transakcji zakupu biletu – po 2 nieudanych próbach zakupu biletu.
  8.4. Czas na sfinalizowanie płatności to każdorazowo 20 sekund.
 9. Czas ważności Biletu Telefonicznego
  9.1. Bilet jednorazowy obowiązuje od chwili zakupu (momentu skasowania) i zachowuje ważność do końca trasy danej linii, zgodnie z wybranym numerem bocznym autobusu (tj. do ostatniego przystanku dla wysiadających).
  9.2. Bilet 60-minutowy obowiązuje w ciągu 60 minut od chwili zakupu (momentu skasowania), przy czym w okresie ważności biletu użytkownik może wykonać dowolną liczbę przesiadek.
  9.3. Bilet 24-godzinny obowiązuje w ciągu 24 godzin od chwili zakupu (momentu skasowania), przy czym w okresie ważności biletu użytkownik może wykonać dowolną liczbę przesiadek.
  9.4. Bilet weekendowy rodzinny „Rodzina+” obowiązuje od chwili zakupu (momentu skasowania), w sobotę lub niedzielę, do godziny 23:59 w ostatnim dniu ważności biletu, tj. w niedzielę.   
  9.5. Bilet 7-dniowy na wszystkie linie obowiązuje przez okres 7 kolejnych dni, od chwili zakupu (momentu skasowania) do godziny 23:59 w ostatnim dniu ważności biletu.
  9.6. Bilet miesięczny imienny (w tym miesięczny specjalny) na wszystkie linie obowiązuje w okresie 1 miesiąca kalendarzowego.
  9.7. Bilet 30-dniowy na wszystkie linie obowiązuje przez okres 30 kolejnych dni kalendarzowych, naliczanych automatycznie przez system, począwszy od daty wskazanej przez pasażera przy zakupie. W przypadku, gdy pasażer, jako datę początku obowiązywania biletu, wskaże dzień jego zakupu, wówczas będzie on obowiązywał od chwili zakupu (momentu skasowania) do godz. 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu. W przypadku, gdy pasażer wskaże inną datę bilet będzie obowiązywał od godz. 00:00 wskazanego dnia do godz. 23:59 trzydziestego dnia od daty początku obowiązywania biletu.