Bilety mobilne MoBiLET

moBiLET stanowi wygodną i nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego zakupu biletu komunikacji miejskiej. Użytkownik może zakupić bilet zawsze i wszędzie (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu) bez konieczności szukania biletomatu czy kiosku.

Prosta rejestracja

moBiLET jest dostępny dla wszystkich Użytkowników sieci komórkowych, którzy posiadają telefon z dostępem do Internetu. Aby korzystać z moBiLET, Użytkownik powinien pobrać bezpłatną aplikację z dedykowanego sklepu (Google PlayApp Store lub App Gallery) lub ze strony m.mobilet.pl. Podczas pierwszego uruchomienia konieczne jest przeprowadzenie krótkiej rejestracji.

Wygodne rozliczenia

moBiLET działa na zasadzie elektronicznej portmonetki – przedpłata (prepaid) trafia na indywidualny rachunek moBiLET. Aby dokonać wpłaty na konto Użytkownik może skorzystać z ekspresowego zasilenia bezpośrednio z aplikacji mobilnej. Użytkownik może też doładować konto prepaid za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, BLIK, karty płatniczej lub poprzez stronę internetową.

Oprócz konta prepaid wśród dostępnych metod płatności są także: BLIKkarta płatnicza oraz konto grupowe. Użytkownik może rozliczać się także w rachunku za telefon komórkowy („Płać z komórką”).

Bilet komunikacji miejskiej w 6 krokach

Dzięki intuicyjnej obsłudze zakup biletu jest prosty i trwa zaledwie kilka sekund. W celu skasowania biletu komunikacji miejskiej MZK Bielsko-Biała należy przed wejściem do pojazdu:

1. Uruchomić aplikację, wybrać „Komunikacja miejska”, miasto/przewoźnik „Bielsko-Biała MZK”.

2. Wybrać rodzaj biletu.

3. Wprowadzić dodatkowe informacje (o ile są wymagane, np. przy bilecie miesięcznym warto uzupełnić je zawczasu).

4. Potwierdzić zakup.

5. Sprawdzić wyświetlony bilet, który jest potwierdzeniem prawidłowo opłaconego przejazdu.

6. Podczas kontroli okazać ekran telefonu z ważnym biletem.

Regulamin Biletu Telefonicznego określający zasady zakupu poprzez System moBILET 

 1. Informacje wstępne
  1.1 Zasady korzystania z Systemu moBILET określa Regulamin Użytkownika Systemu moBILET dostępny na stronie: www.mobilet.pl.  
  1.2 Niniejszy Regulamin szczegółowy dotyczy wyłącznie Użytkowników korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., który prowadzi sprzedaż na rzecz i w imieniu Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego, a jego zapisy są nadrzędne nad Regulaminem Użytkownika Systemu moBILET, który określa ogólne zasady korzystania z Systemu moBILET.       
  1.3 Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje jednocześnie Regulamin Użytkownika Systemu moBILET.
  1.4 Rejestracja oraz doładowanie konta powinny nastąpić przed wejściem do pojazdu.
 2. Rejestracja
  2.1 Użytkownik musi dokonać Rejestracji w Systemie moBILET.
  2.2 Aby dokonać rejestracji Użytkownik musi pobrać aplikację ze Sklepu dedykowanego dla systemu operacyjnego w urządzeniu Użytkownika.
  2.3 Rejestracja wymaga od przyszłego Użytkownika wprowadzenia następujących danych:
  a) adres e-mail;
  b) hasło.
 3. Konfiguracja źródła płatności
  3.1 W celu dokonania zakupu Biletu Telefonicznego, Użytkownik może skorzystać z dwóch form płatności
  a) prepaid
  b) karta płatnicza/BLIK:
  – przelewając środki finansowe z dowolnego konta bankowego prowadzonego na terenie Polski;
  – korzystając z przelewu pay-by-link poprzez Przelewy24, PayU albo Klarna;
  – za pomocą karty płatniczej poprzez Przelewy24;
  – BLIKiem.
  3.2 Pełny numer konta moBILET, na który należy dokonywać wpłat, dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.mobilet.pl w zakładce „Zasilenie konta” panelu administracyjnego.
 4. Zakup biletu
  4.1 Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do aplikacji moBILET na swoim telefonie. Wybierając w menu „Komunikacja miejska” może dokonać zapłaty za przejazd autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. poprzez wybór miasta Bielska-Białej (wybór zostanie zapamiętany).
  4.2 W przypadku wcześniejszego wyboru innego miasta, wyświetlenie listy miast jest możliwe poprzez wybór ikony miasta w prawym górnym rogu ekranu, w sekcji „Komunikacja miejska”.
  4.3 W celu zakupu biletu należy wybrać jego rodzaj z poniższych opcji:
  a) normalne;
  b) ulgowe.
  4.4 Po rozwinięciu wybór z następujących wariantów:
  a) jednorazowe;
  b) czasowe;
  c) weekendowe rodzinne;
  d) okresowe.    
  4.5 W kolejnym kroku należy wpisać dane określone dla danego rodzaju nabywanego biletu:
  4.5.1 jednorazowe, 60-minutowe, 24-godzinne, weekendowe;
  a) numer boczny pojazdu (3 cyfrowy) dotyczy wyłącznie zakupu biletów jednorazowych;
  b) liczbę biletów tego samego rodzaju w ramach pojedynczej transakcji;
  4.5.2 7-dniowe;
  a) nr dowodu osobistego lub legitymacji, szkolnej, studenckiej;
  b) imię i nazwisko;
  4.5.3 miesięczne (w tym miesięczne specjalne);
  a) nr dowodu osobistego lub legitymacji: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. szkolnej, studenckiej;
  b) imię i nazwisko;
  c) ważny od:  bieżącego miesiąca lub przyszłego miesiąca; 
  4.5.4 30-dniowe:
  a) nr dowodu osobistego lub legitymacji: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. szkolnej, studenckiej;
  b) imię i nazwisko;
  c) ważny od dnia wskazanego przez pasażera przez okres 30 kolejnych dni kalendarzowych naliczanych automatycznie przez system;
  4.6 Przedsprzedaż biletów miesięcznych jest prowadzona od 12-tego dnia każdego miesiąca na miesiąc następny.
  4.7 Zakup biletu miesięcznego (w tym miesięcznego specjalnego) na dany miesiąc kalendarzowy (bieżący) nie jest możliwy od 16 dnia danego miesiąca.
  4.8 W kolejnym kroku należy dokonać płatności zaznaczając opcję „Skasuj bilet”.
  4.9 Transakcję zakupu biletów należy autoryzować, w zależności od wybranego sposobu płatności:
  a) dla przedpłaconego Konta moBILET – indywidualnym kodem PIN, definiowanym przez Użytkownika w procesie rejestracji;
  b) dla wybranej karty płatniczej uprzednio zarejestrowanej w moBILET – kodem CVV2/CVC2/mPIN.
  4.10 Wybór sposobu płatności możliwy jest po uprzedniej rejestracji karty płatniczej w zakładce „Kart płatnicze moBILET”.
  4.11 Zakupu Biletu Telefonicznego jednorazowego i 60-minutowego należy dokonać najpóźniej tuż po wejściu do pojazdu. Zakupu pozostałych biletów należy dokonać przed wejściem Użytkownika do pojazdu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. (w tym celu przed wejściem do pojazdu Użytkownik powinien sprawdzić, czy jest zalogowany w aplikacji mobilnej i czy posiada dostęp do Internetu). Zakup biletu w aplikacji mobilnej jest równoznaczny ze skasowaniem biletu w formie papierowej (w szczególności od momentu zakupu Biletu Telefonicznego zaczyna biec okres ważności dla biletów czasowych).
  4.12 Bilet jest ważny jedynie na telefonie komórkowym, na którym został zakupiony.
 5. Kontrola
  5.1 Aby okazać Bilet Telefoniczny do kontroli należy z poziomu aplikacji wybrać opcję „Aktywne bilety”, dostępną w ustawieniach aplikacji, a następnie wybrać z listy zakupionych biletów właściwy i okazać do kontroli na ekranie telefonu komórkowego.
  5.2 Uwaga: Pasażer jest zobowiązany do okazania biletu na swoim telefonie. Kontrolerowi nie wolno brać telefonu pasażera do własnych rąk.
 6. Reklamacje i anulowanie Biletu Telefonicznego
  6.1 Użytkownik, po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu Biletu Telefonicznego, powinien zgłosić reklamację na adres e-mail BOK moBILET: pomoc@mobilet.pl.
  6.2 Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
  6.3 W przypadku uznanych reklamacji należna Użytkownikowi wartość zostanie przekazana w formie przelewu na jego konto moBILET.
  6.4 Odwołanie od nałożonej na Użytkownika opłaty dodatkowej należy składać pisemnie lub osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. przy
  ul. Długiej 50, w godz.: 8:00 – 14:00, w dni robocze, w Dziale Kontroli Liniowej– tel: 33 814 35 11 wew. 291, e-mail: kontrola.liniowa@mzk.bielsko.pl.
  6.5 Zakupiony Bilet Telefoniczny można anulować tylko wówczas, gdy bilet nie rozpoczął okresu  obowiązywania. Możliwość anulowania transakcji zakupu Biletu Telefonicznego dotyczy wyłącznie biletów miesięcznych (w tym miesięcznych specjalnych) oraz biletów 30-dniowych. W tym przypadku wnioski będą przyjmowane najpóźniej do przedostatniego dnia poprzedzającego rozpoczęcie okresu obowiązywania biletu: miesięcznego i 30-dniowego. W sytuacji gdy bilet rozpoczyna okres ważności w sobotę lub niedzielę, wniosek o anulowanie biletu należy złożyć w przedostatnim dniu roboczym.
  6.6 Użytkownik może złożyć wypełniony wniosek z tytułu zwrotu środków za zakupiony Bilet Telefoniczny:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bop@mzk.bielsko.pl
  b) telefonicznie na nr: 33 814 35 11 wew. 245;
  c) osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., ul. Długa 50, w Biurze Obsługi Pasażera, w dni robocze, w godz. 8:00-14:30.
  6.7 Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie od dnia jego otrzymania.
  6.8 Należna Użytkownikowi wartość z tytułu anulowania Biletu Telefonicznego zostanie przekazana na konto, z którego była dokonana płatność.
 7. Akceptacja biletu telefonicznego
  Bilet Telefoniczny uprawnia do korzystania z usług przewozowych we wszystkich autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., który prowadzi sprzedaż na rzecz i w imieniu Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego – Miasta Bielsko-Biała.
 8. Czas zakupu biletu
  8.1 Czas zakupu Biletu Telefonicznego jest zależny od zasięgu oraz szybkości działania sieci telefonii komórkowej. Tym samym moBILET nie odpowiada za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub brak możliwości zakupu biletu.
  8.2 W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu moBILET Użytkownik zobowiązany jest do skasowania papierowego biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej (np. zakupionego w automacie biletowym lub w stacjonarnym punkcie sprzedaży biletów).
  8.3 Aplikacja zostanie zablokowana na 10 minut w przypadku rozpoczęcia i nie dokończenia transakcji zakupu biletu – po 1 nieudanej próbie zakupu biletu.
  8.4 Czas na sfinalizowanie płatności to każdorazowo 20 sekund.
 9. Czas ważności Biletu Telefonicznego
  9.1 Bilet jednorazowy obowiązuje od chwili zakupu (momentu skasowania) i zachowuje ważność do końca trasy danej linii zgodnie z wybranym numerem bocznym autobusu (tj. do ostatniego przystanku dla wysiadających).
  9.2 Bilet 60-minutowy obowiązuje w ciągu 60 minut od chwili zakupu (momentu skasowania), przy czym w okresie ważności biletu Użytkownik może wykonać dowolną liczbę przesiadek.
  9.3 Bilet 24-godzinny obowiązuje w ciągu 24 godzin od chwili zakupu (momentu skasowania), przy czym w okresie ważności biletu Użytkownik może wykonać dowolną liczbę przesiadek.
  9.4 Bilet weekendowy rodzinny „Rodzina+” obowiązuje od chwili zakupu (momentu skasowania) w sobotę lub niedzielę do godziny 23:59 w ostatnim dniu ważności biletu, tj. w niedzielę.
  9.5 Bilet 7-dniowy na wszystkie linie obowiązuje przez okres 7-kolejnych dni od chwili zakupu (momentu skasowania) do godziny 23:59 w ostatnim dniu ważności biletu.
  9.6 Bilet miesięczny imienny (w tym miesięczny specjalny) na wszystkie linie obowiązuje w okresie 1 miesiąca kalendarzowego.
  9.7 Bilet 30-dniowy na wszystkie linie obowiązuje przez okres 30 kolejnych dni kalendarzowych, naliczanych automatycznie przez system, począwszy od daty wskazanej przez pasażera przy zakupie. W przypadku, gdy pasażer, jako datę początku obowiązywania biletu wskaże dzień jego zakupu, wówczas będzie on obowiązywał od chwili zakupu (momentu skasowania) do godz. 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu. W przypadku, gdy pasażer wskaże inną datę, bilet będzie obowiązywał od godz. 00:00 wskazanego dnia do godz. 23:59 trzydziestego dnia od daty początku obowiązywania biletu.”