Zawieszenie kursowania linii D w okresie ferii zimowych

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 16 do 27 sty­cz­nia 2023 r. w związku z prz­er­wą w nauce (ferie zimowe) w Wojew­ództwie Śląskim zaw­ies­zone zosta­je kur­sowanie linii D.

Linia D
Linia D

Polecane posty