Zmiana godzin odjazdów linii nr 20

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że od 28 listopa­da 2022 r. (poniedzi­ałek) wprowad­zone zosta­ją zmi­any godzin odjazdów linii nr 20 w dni robocze.

Kursy z przys­tanku Osiedle Złote Łany z godz. 5:30 i 6:00 zosta­ją przyspies­zone na godz. 5:25 i 5:55.

Nowe rozkłady jazdy są już dostęp­ne w aplikacji OnTime oraz na stron­ie rozklady.bielsko.pl

Aby wyszukać nowy rozkład jazdy należy wybrać numer linii, kliknąć na konkret­ny przys­tanek, a następ­nie wybrać z kalen­darza datę 28 listopada.

Nowe tabelaryczne rozkłady jazdy ważne od 28 listopa­da br.:

Linia nr 20 – kierunek: Osiedle Złote Łany

Linia nr 20 – kierunek: Wapi­eni­ca Strażac­ka (Wapi­eni­ca Park Prze­mysłowy ABB)

Linia nr 20 – pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

Linia nr 20
Linia nr 20

Polecane posty