Utrudnienia w kursowaniu autobusów w dniu 11 listopada

Wydzi­ał Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że w związku z orga­ni­zowany­mi 11 listopa­da 2022 r. (piątek) impreza­mi masowy­mi mogą wys­tąpić utrud­nienia w kur­sowa­niu autobusów.

  1. W związku z orga­ni­za­cją obchodów 104. roczni­cy Odzyska­nia Niepodległoś­ci i prze­marszem na ul. Cieszyńskiej w godz­i­nach od 15:15 do 15:30 mogą wys­tąpić utrud­nienia w kur­sowa­niu auto­busów pomiędzy przys­tanka­mi Cieszyńs­ka Hulan­ka a Cieszyńs­ka Os. Wojs­ka Polskiego.
  2. W związku z orga­ni­za­cją XXX Ulicznego Biegu Niepodległoś­ci w Czechow­icach-Dziedz­i­cach w godz­i­nach od 13:00 do 14:30 mogą wys­tąpić utrud­nienia w kur­sowa­niu auto­busów pomiędzy przys­tanka­mi Czechow­ice-Dziedz­ice Legionów Gigant a Czechow­ice-Dziedz­ice Dworzec.
Linia nr 10
Linia nr 10

Polecane posty