Prace modernizacyjne w ramach systemu ITS

Miejs­ki Zarząd Dróg w Biel­sku-Białej infor­mu­je, że w dni­ach 23–25 lip­ca 2022 r. (sob­o­ta-poniedzi­ałek) prowad­zone będą prace mod­ern­iza­cyjne w ramach sys­te­mu ITS. 

W związku z powyższym w tych dni­ach mogą wys­tępować prz­er­wy w dzi­ała­niu:
– tablic dynam­icznej infor­ma­cji pasażer­skiej na przys­tankach auto­bu­sowych;
– dynam­icznej infor­ma­cji pasażer­skiej na por­talu rozklady.bielsko.pl;
– dynam­icznej infor­ma­cji pasażer­skiej w aplikacji ITSBB. 

Infor­mu­je­my jed­nocześnie, że staty­czne rozkłady jazdy są dostęp­ne na stron­ie komunikacja.um.bielsko.pl w zakład­ce tabelaryczny rozkład jazdy do wydruku.

Polecane posty