Przesunięcie przystanku Listopadowa

Infor­mu­je­my, że w związku z prowad­zony­mi pra­ca­mi dro­gowy­mi na ul. Listopad­owej przys­tanek “Listopad­owa” został cza­sowo prze­nie­siony przed skrzyżowanie z ul. Adama Asnyka.

Polecane posty