Możliwe utrudnienia w kursowaniu linii nr 27 w dniu 8 czerwca

Infor­mu­je­my, że w dniu 8 czer­w­ca 2021 r. (wtorek) w związku z planowaną wycinką samosiejek, gałęzi, krza­ków oraz suchych drzew wzdłuż uli­cy Pol­nej, w godz­i­nach od 8:00 do 14:00 mogą wys­tępować opóźnienia w kur­sowa­niu auto­busów na linii nr 27.

Linia 27
Linia 27

Polecane posty