Pozytywny “przekaz dnia” na biletach MZK

Nowe rewersy na biletach MZK

Na rew­er­sie biletów zaku­pi­onych w bile­tomat­ach MZK pasażerowie zna­jdą nową grafikę. To wspól­na inic­jaty­wa Wydzi­ału Komu­nikacji Urzę­du Miejskiego w Biel­sku-Białej oraz Miejskiego Zakładu Komu­nika­cyjnego w Biel­sku-Białej Sp. z o.o. Pow­stało sześć pro­jek­tów z różny­mi pozy­ty­wny­mi hasła­mi m.in. „Uśmiech­nij się :)” albo „To będzie dobry dzień!”.

Więcej >>>