Zawieszenie kursowania linii D oraz wybranych kursów linii nr 32 oraz 35L w dni robocze

Infor­mu­je­my, że od dnia 22 mar­ca 2021 r. (poniedzi­ałek) w dni robocze zaw­ies­zone zosta­je kur­sowanie linii D oraz kursów na liniach:

  • nr 32 o godz. 8:57 z przys­tanku Hałc­nów Koś­ciół oraz o godz. 9:35 z przys­tanku Os. Karpack­ie Koś­ciół do Zajezd­ni MZK;
  • nr 35L o godz. 15:00 z przys­tanku Warsza­wska Dworzec.
Linia nr 32
Linia nr 32

Polecane posty