Defibrylator na przystanku Hotel Prezydent

Na jednym z najbardziej uczęszczanych przystanków komunikacyjnych w Bielsku-Białej – obok Hotelu President zamieszczony został defibrylator (jeden z dziesięciu zakupionych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej). Nowe urządzenia są połączone systemem informatycznym z pogotowiem ratunkowym i Strażą Miejską. Dzięki temu w momencie zdjęcia urządzenia z osłony, służby otrzymują powiadomienie, że ktoś potrzebuje pomocy.

Defibrylator na przystanku Hotel Prezydent
Defibrylator na przystanku Hotel Prezydent

To urządzenie jest bardzo pomocne w momencie ratowania życia. Umówmy się, że to jest ogromny stres dla osoby udzielającej pomocy, nawet dla nas, a przecież my jesteśmy przeszkoleni, uczą nas, jak wykonywać akcję reanimacyjną – jednak zdenerwowanie może powodować, że zapomnimy o pewnych elementach, o kolejności wykonywania czynności. A to urządzenie myśli za nas – w kolejnych krokach informuje nas o tym, w jaki sposób należy prowadzić akcję reanimacyjną. I co jeszcze istotne – zdjęcie defibrylatora powoduje, że automatycznie informacja jest wysyłana do systemu ostrzegania w naszej Straży Miejskiej, jak i do pogotowia. Dla służb ratowniczych to sygnał, żeby wyjeżdżać, bo przystąpiono do akcji ratowania życia – mówi zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak obecny podczas umieszczania pierwszego defibrylatora na placu Wojska Polskiego.

Sposób użycia defibrylatora
Nawet użytkownicy z minimalnym przeszkoleniem mogą bezzwłocznie rozpocząć akcję ratunkową, wykonując tylko dwie czynności – należy otworzyć pokrywę aparatu i odsłonić klatkę piersiową pacjenta, a następnie pociągnąć za czerwony uchwyt i założyć elektrody na klatce piersiowej pacjenta. Badania dowodzą, że jeżeli w ciągu 3-5 minut od upadku lub przed przybyciem ekipy ratunkowej użyjemy defibrylatora, to szansa na przeżycie osoby poszkodowanej może wzrosnąć nawet do 70 procent.

Polecane posty