Sieć dystrybucji biletów MZK

Dys­try­buc­ja biletów MZK odby­wa się w pon­ad 150 punk­tach hand­lowo-usłu­gowych, poprzez 23 bile­tomaty (w tym 4 solarne) oraz 3 punk­ty kasowe MZK na obszarze Biel­s­ka-Białej i gmin ościennych.

Pon­ad­to bile­ty MZK dostęp­ne są w aplikacji mobil­nej (e‑bilet): Sky­Cash, moBILET oraz mPay, a także poprzez plat­formy bankowe: PKO Bank Pol­s­ki, Bank Pekao, Alior Bank, San­tander Bank Pol­s­ka, Mil­len­ni­um Bank, BNP Paribas oraz VeloBank.

Polecane posty