Ograniczenie liczby przewożonych pasażerów w autobusach

Informujemy, że w związku z wchodzącymi w życie od dnia 17 października 2020 r. nowymi zasadami bezpieczeństwa w obowiązującymi w całym kraju wprowadzone zostają ograniczenia w liczbie przewożonych pasażerów polegające na jednoczesnym przewozie w autobusie maksymalnie tylu pasażerów ile wynosi 30% wszystkich miejsc, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby pasażerów kierowca ma prawo odmówić wejścia do pojazdu kolejnym pasażerom.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że w miarę posiadanych możliwości taborowych do obsługi najbardziej newralgicznych kursów skierowane zostają autobusy przegubowe oraz uruchomione zostają dodatkowe kursy BIS.

Z uwagi na dynamikę zmian prosimy o zrozumienie i postępowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w stanie epidemii.

Przedmiotowe ograniczenia obowiązują od 17 października 2020 r. do odwołania.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Więcej o obowiązujących od 17 października obostrzeniach: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Polecane posty