Akcja MASKA 2020

W związku z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz związanymi z tym obostrzeniami, jak również obowiązkami podczas podróży środkami komunikacji zbiorowej – celem przypomnienia o obowiązku zakrywania ust i nosa – w dniu 3 sierpnia br. zostanie przeprowadzona AKCJA MASKA 2020 – tj. działania prewencyjne oraz edukacyjne dla pasażerów komunikacji zbiorowej w Bielsku-Białej.

W tym dniu w godzinach przedpołudniowych dwa trzyosobowe zespoły złożone z pracowników: Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Straży Miejskiej w Bielsku-Białej oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. – na głównych przystankach autobusowych w mieście oraz w środkach komunikacji zbiorowej (autobusach MZK) – będą przypominali o obowiązku zakrywania ust i nosa, jak również będą wręczali stosowne ulotki informacyjne oraz maseczki dla osób ich nieposiadających.

Należy podkreślić, iż informacje o obowiązku zakrywania ust i nosa w środkach komunikacji zbiorowej są prezentowane od marca br. w postaci zapowiedzi głosowych w autobusach oraz plakatów informacyjnych w pojazdach. O powyższym obowiązku przypominają również pracownicy MZK podczas kontroli biletów.

AKCJA MASKA 2020 organizowana jest przez Wydział Komunikacji UM w Bielsku-Białej w partnerstwie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UM w Bielsku-Białej oraz Strażą Miejską w Bielsku-Białej i Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

Akcja MASKA 2020
Akcja MASKA 2020

Polecane posty