Nowe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w transporcie publicznym w Bielsku-Białej od 1 stycznia 2020 r.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej od 1 stycznia 2020 r. bezpłatnie autobusami Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej będą mogły podróżować:

  • dzieci od urodzenia do 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia –  na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka,
  • osoby, które ukończyły 65 rok życia, tj. od dnia ukończenia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).

Szczegóły: Zarządzenie nr ON.0050.765.2019.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych

Polecane posty