Urokliwa Kamienica

Zakończyły się prace związane z realizacją projektu zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego – m. in. na terenie przystanku autobusowego w Kamienicy (Karpacka Dom Kultury) zostały posadzone krzewy, byliny i kwiaty.

Urokliwa Kamienica to projekt, który ma na celu podkreślenie urokliwego i niepowtarzalnego charakteru Kamienicy poprzez wyróżnienie zabytków i wkomponowanie mini skwerów i zieleni w obrębie centrum dzielnicy. Projekt zakładał podkreślenie osiowego układu dzielnicy poprzez stworzenie 4 mini skwerów oraz wkomponowanie nowoczesnych, szklanych tablic informacyjnych dotyczących m.in. remizy strażackiej, kościoła ewangelickiego, gimnazjum oraz ogólnej historii dzielnicy. Zadanie objęło także wykonanie ozdobnych nasadzeń roślin w rejonie parkingu przed gimnazjum oraz na terenie przed remizą strażacką.

Polecane posty